Kategoria: Mała architektura - altana, ogrodzenie

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Plan zagospodarowania przestrzennego a budowa domku letniskowego na małej działce

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2019-09-06

Chciałem zapytać o możliwość ustawienia domku letniskowego na działce budowlanej o powierzchni 334 m2. Interesuje mnie domek na zgłoszenie (do 35 m2 powierzchni). Problemem stanowi plan zagospodarowania przestrzennego naszej gminy, który wskazuje, że dla tego terenu budowa jest możliwa na działkach nie mniejszych niż 1000 m2. W urzędzie gminy oraz w inspektoracie nadzoru budowlanego powiedziano, że w moim przypadku zgłoszenie na budowę domku zostanie odrzucone. Sąsiednia działka, tej samej wielkości, została scalona z drugą, większą, i właściciele postawili domek letniskowy. Niestety ja nie mam zgody właścicieli sąsiedniej działki na scalenie z moją, więc takiego rozwiązania nie mogę brać pod uwagę. Gdzieś przeczytałem, że niedawno zapadł wyrok Sądu Administracyjnego, w którym Sąd uznał, że budowa letniskowa jest możliwa na działkach mniejszych niż 500 m2 (dotychczas ogólnopolskie przepisy określały minimum powierzchni działki na zabudowę rekreacyjną). Czy mogę podeprzeć się tym orzeczeniem, jeśli w gminie obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego?

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Błyskawiczna odpowiedź !! Bardzo rzeczowa. Dziękuję !!
Robert
Porada wyczerpująca, optymistyczna, choć wymaga odpowiedzi na pytanie dodatkowe (które właśnie wysłałem), gdyż wygląda że druga strona sporu zupełnie inaczej interpretuje sytuację.
Paweł, przedsiębiorca, 56 lat
Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Miałam takie samo stanowisko jak przedstawione przez Państwa, jednak zrodził się spór i zdania były podzielone. Teraz wszystko jest jasne :) 
Beata, księgowa
Dziękuję bardzo za profesjonalną poradę. Szybka i konkretna odpowiedź, to ważne w obliczu różnych kryzysów życiowych.
Irena
Szybka i fachowa odpowiedź, przystępny język. Bardzo ważne - to pisemna forma, która pozwala na spokojną analizę. Na pewno ponownie skorzystam.
Małgorzata

Przepisy Prawa budowlanego, określające, że budynek rekreacji można wybudować na zgłoszenie w ilości nie większej niż 1 na każde 500 m2, nie oznaczają, że w każdym przypadku udzielane będzie zezwolenie na zabudowę działek o pow. 500 m2 czy mniejszych niż 1000 m2. Określają one jedynie, kiedy można skorzystać ze zgłoszenia, a kiedy wymagane jest pozwolenie.

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 27 marca 2015 r.), która została ogłoszona 27 marca 2015 r., wprowadziła artykułem 1 zmiany w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, ze zm.). Jedna z wprowadzonych zmian dotyczy zniesienia obowiązku uzyskiwania pozwolenia na budowę wolno stojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej o powierzchni zabudowy do 35 m2. Nowelizacja wprowadziła w treści art. 29 ust. 1 Prawa budowlanego nowy punkt 2a, zgodnie z którym – pozwolenia na budowę nie wymaga budowa wolno stojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej, rozumianych jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać jednego na każde 500 m2 powierzchni działki.

Nadal jednak budynek i jego lokalizacja musi być zgodny z wymaganiami obowiązujących przepisów, tj. m.in. z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, ustawą o drogach publicznych, a także z zapisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2012 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Nadane ustawą nowelizującą z 27 marca 2003 r. nowe brzmienie art. 4 Prawa budowlanego wprowadza zasadę, że każdy ma prawo zabudowy nieruchomości gruntowej, jeżeli wykaże prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, pod warunkiem zgodności zamierzenia budowlanego z przepisami. Regulacja ta nawiązuje do konstytucyjnej zasady poszanowania prawa własności, zawartej w art. 64 ust. 3 Konstytucji RP, zgodnie z którym własność może być ograniczona tylko w drodze ustawy i tylko w zakresie, w jakim nie narusza ona istoty prawa własności. Ograniczeń prawa własności nie można zatem wyprowadzać z brzmienia przepisów zawartych w aktach wykonawczych, których rolą jest konkretyzacja ustawy, a nie jej uzupełnianie.

Niestety, nie daje to Panu prawa nierespektowania ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy, w której położona jest Pańska działka. Prawo budowlane owszem umożliwia budowę budynków rekreacji na zgłoszenie w przypadku lokalizacji nie więcej niż jednego budynku na 500 m2. W innym wypadku wymagane jest pozwolenie. Nie oznacza to jednak, że zapis ten wyklucza w jakikolwiek sposób zapisy planu zagospodarowania przestrzennego.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Nakaz rozbiórki płotu – kto płaci?

Mam płot o wysokości nieco poniżej 2 m. Ze względu na jego stan powinien zostać rozebrany, rozsypuje się. Sąsiad nie chce partycypować w kosztach,...

Dobudowa ganku przy domu

Planuję dobudować ganek przy domu o powierzchni 12 m2 – 1,5 m od granicy z sąsiadem. Byłby to ganek o konstrukcji...

Kojec dla psów w granicy działki, czy to zgodne z prawem?

Rozpoczynam budowę domu jednorodzinnego. Mój sąsiad ma w granicy działki usytuowany kojec dla psów wykonany z siatki i od mojej strony...

Kiedy kontener jest budynkiem gospodarczym?

Za 3-4 lata rozpocznę budowę domu na swojej działce. Tymczasem chciałem ustawić na niej kontener morski o wymiarach 12 na 2,5 m. Miałbym w nim mały...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »