Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kojec dla psów w granicy działki, czy to zgodne z prawem?

Wioletta Dyl • Opublikowane: 2019-08-02

Rozpoczynam budowę domu jednorodzinnego. Mój sąsiad ma w granicy działki usytuowany kojec dla psów wykonany z siatki i od mojej strony zamontował plastikowe płyty na kojcu. Nie odpowiada mi to, ponieważ z tyłu domu będzie taras z widokiem wprost na ten kojec. Czy kojec może być umiejscowiony w granicy działki? Czy można coś z tym zrobić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W Prawie budowlanym nie ma mowy o kwestii budowy kojca dla psa lub budy dla zwierzęcia, dlatego teoretycznie jego usytuowania nie wymaga zgłoszenia urzędowego, a tym bardziej pozyskiwania pozwolenia na budowę. Zatem moim zdaniem nie ma co szukać argumentu w przepisach Prawa budowlanego.

Niemniej jednak w świetle art. 144 Kodeksu cywilnego (K.c.) – właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych. Dotyczy to takich działań, których skutki przenikają w sposób naturalny na nieruchomość sąsiednią, np. przez wytwarzanie zapachów, wywoływanie hałasów, niszczenie ogrodzenia. Pojęcie przeciętnej miary zakłóceń wyjaśnił Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 22 listopada 1985 r., II CR 149/85, OSNCP 1986, nr 10, poz. 162, z glosą W. Katnera, NP 1988, nr 10-12, s. 209, notką K.P., Przegląd orzecznictwa i piśmiennictwa z zakresu prawa spółdzielczego 1986, poz. 58, oraz z omówieniem K. Krzekotowskiej, Probl. Praw. 1990, nr 6, s. 32, stwierdzając, że „ocena »przeciętnej miary« w rozumieniu art.144 k.c. musi być dokonana na podstawie obiektywnych warunków panujących w środowisku osób zamieszkujących na danym terenie, a nie na podstawie subiektywnych odczuć osób, których przestrzeń w miejscu zamieszkania w następstwie realizacji dalszych inwestycji uległaby ograniczeniu”. We wcześniejszym wyroku z dnia 28 grudnia 1979 r., III CRN 249/79, OSNCP 1980, nr 7-8, poz. 144, z glosą W. Katnera, OSPiKA 1982, z. 5-6, poz. 62, Sąd Najwyższy postawił znak równości pomiędzy szykaną a immisją przekraczającą „przeciętną miarę”, trzeba jednak pamiętać, że immisja taka nie zawsze może być utożsamiana z szykaną. Zresztą kwalifikacja działania (zaniechania) właściciela nieruchomości wyjściowej nie zawiera w sobie oceny z pojęciowego zakresu winy.

Artykuł 144 K.c. ogranicza właściciela nieruchomości przez nakazanie mu powstrzymania się przy wykonywaniu prawa własności od takich działań lub zaniechań na nieruchomości, które zakłócają korzystanie z nieruchomości sąsiednich w stopniu przekraczającym pewną granicę w postaci przeciętnej miary wynikającej ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych. Artykuł 144 K.c. jest więc jednym z ustawowych wyznaczników treści i granic własności. Co do zasady, należy więc przyjąć, że budowa zabudowanego kojca i trzymanie załatwiającego swoje potrzeby bezpośrednio przy płocie psa niewątpliwie zakłóca ponad przeciętną miarę możliwość korzystania przez Panią z tarasu. Zapachy przenikające z nieruchomości, na której znajduje się pies, są imisjami pośrednimi i materialnymi, które mogą zakłócać swobodne korzystanie z własnej posesji. Generalnie jednak starając się zachować tzw. dobre obyczaje, nie powinno się budować się kojca dla psa bezpośrednio przy granicy z sąsiadem. Co prawda, usytuowanie elementów architektury takich jak miejsce dla psa, nie podlega żadnym normom prawnym, ale lepiej wybrać dla nich takie miejsce, które na pewno nie będzie zakłócać spokoju sąsiadom. Jeżeli tak się nie dzieje, można wybrać drogę sądową z powództwem cywilnym opartym na podstawie art. 222 § 2 w zw. z art. 144 K.c. Artykuł 144 K.c. w zw. z art. 222 § 2 K.c. pozwala na nałożenie, w zależności od sytuacji, obowiązku całkowitego zaprzestania działań stanowiących źródło immisji lub też nałożenie na właściciela nieruchomości, z której pochodzą immisje, obowiązków zapewniających powrót zakłóceń w granice przeciętnej miary, a więc do poziomu dozwolonego oddziaływania na nieruchomości sąsiednie. Możliwy jest zbieg roszczeń z art. 144 K.c. w zw. z art. 222 § 2 K.c. i z art. 24 K.c. Immisje pośrednie mogą bowiem nie tylko przekraczać przeciętną miarę, ale także stanowić bezprawne naruszenie dóbr osobistych (np. mir domowy). Wybór podstawy roszczenia należy w takiej sytuacji do uprawnionego, który przy podejmowaniu decyzji powinien uwzględnić różnice w dochodzeniu swojego roszczenia, np. dotyczące rozkładu ciężaru dowodów.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Pytania i odpowiedzi

Czy w serwisie można otrzymać pomoc prawną?

W serwisie udzielamy porad prawnych. Wystarczy wypełnić formularz i opisać problem. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Ile czasu trzeba czekać na poradę prawną?

Porada prawna udzielana jest do 24 godzin. W bardziej skomplikowanych sprawach terminy ustalane są indywidualnie.

Podobne materiały

Budowa ogrodu zimowego na istniejącym tarasie

Posiadam taras w swoim domu. Zarówno dom i taras znajdują się w granicy działki sąsiada. Chciałabym wybudować na tarasie ogród zimowy, który...

 

Czy składzik na drewno można postawić przy granicy działki?

Moją działkę otacza płot z drewnianych sztachet o wys. 2,1 m. Chciałabym przy płocie składować drewno opałowe do wysokości ok. 1,8 m...

 

Garaż niespełniający wymogów odległości od granicy

Dopinam transakcję kupna domu. Sprzedający pokazał mi projekt garażu, który został wybudowany przed laty w odległości 20 cm od budynku gospodarczego...

 

Dobudowa ganku przy domu

Planuję dobudować ganek przy domu o powierzchni 12 m 2 – 1,5 m od granicy z sąsiadem. Byłby to ganek o konstrukcji...

 

Kiedy kontener jest budynkiem gospodarczym?

Za 3-4 lata rozpocznę budowę domu na swojej działce. Tymczasem chciałem ustawić na niej kontener morski o wymiarach 12 na 2,5 m. Miałbym w nim mały...

 

Plan zagospodarowania przestrzennego a budowa domku letniskowego na małej działce

Chciałem zapytać o możliwość ustawienia domku letniskowego na działce budowlanej o powierzchni 334 m 2 . Interesuje mnie domek na...

 

Problem ze zwrotem zaliczki w związku z niewykonaniem ogrodzenia

Umówiłem się z firmą budowlaną na wykonanie ogrodzenia mojej działki. Umowa była ustna z podaniem ostatecznego terminu wykonania. Wpłaciłem...