Kategoria: Zgłoszenie, pozwolenie, procedury

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odległość usytuowania budynku od granicy działki rolnej

Wioletta Dyl • Opublikowane: 2019-08-05

Planuję budowę domu. Posiadam dwie sąsiadujące ze sobą działki – po 12 arów każda. Jedna z nich jest budowlana, druga rolna. Ze względu na ukształtowanie terenu chciałbym się wybudować przy granicy z działką rolną (dokładnie 10 cm od granicy). Czy trzeba zachowywać ustawowe 3-4 metry od granicy działki, jeżeli jestem jej właścicielem? Czy mogę się budować bezpośrednio przy granicy? [dołączam mapkę]

Wioletta Dyl

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję bardzo za profesjonalną poradę. Szybka i konkretna odpowiedź, to ważne w obliczu różnych kryzysów życiowych.
Irena
Szybka i fachowa odpowiedź, przystępny język. Bardzo ważne - to pisemna forma, która pozwala na spokojną analizę. Na pewno ponownie skorzystam.
Małgorzata
Tak właśnie zrobiłem. Odwołałem się do Sądu.
Sylwester
Pomoc uzyskana szybko i konkretnie. Napewno skorzystam z usług eporady jeśli oczywiście będzie taka konieczność.
Katarzyna
Jestem bardzo zadowolony z udzielonej mi odpowiedzi. W mojej sprawie skorzystałem już z wcześniejszych wizyt (na żywo), ale tak wyczerpującej informacji wyjaśniającej jaką otrzymałem na portalu ePorady24 nigdzie nie otrzymałem. Bardzo treściwie, same konkrety bez zbędnego skupiania się na drobnych detalach. 
Dariusz, 52 lata

Usytuowanie budynków na działce reguluje rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Artykuł 12 reguluje zasady ogólne, art. 13 określa odległości budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi umożliwiające wymagane naturalne oświetlenie dla tych pomieszczeń. Artykuły 271-273 natomiast określają odległości budynków względem siebie pod względem bezpieczeństwa pożarowego. Podstawowe odległości, jakich budynek nie może przekraczać od granicy działki, to 4 m (gdy budynek zwrócony jest ścianą z otworami okiennymi lub drzwiowymi w stronę granicy działki) i 3m (w przypadku gdy ściana ta nie posiada otworów okiennych i drzwiowych).

Istotne w opisanej sprawie jest to, czy na przedmiotowym terenie nie mają zastosowania inne przepisy. Mogą być to regulacje dotyczące:

· zagospodarowania przestrzennego,

· ogólnych przepisów techniczno-budowlanych,

· związane z ochroną przeciwpożarową.

W planach zagospodarowania przestrzennego (jeśli dla danej gminy planu nie ma, to w wystawionych dla działki warunkach zabudowy), mogą pojawić się dodatkowe ograniczenia w lokalizacji projektowanej zabudowy. Ograniczenia te mogą być związane z:

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

· linią zabudowy,

· nieprzekraczalną linią zabudowy,

· obowiązującą linią zabudowy.

Dotyczy to szczególnie odległości od dogi, co u Pana nie występuje. Dobra wiadomość jest taka, że jeżeli usytuowanie Pana przyszłego domu jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub działka ma szerokość do 16 m, to wybudowanie budynku w granicy działki (bez zachowania wymaganych odległości) jest jak najbardziej dopuszczalne i zgodne z prawem. Natomiast w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (o którym Pan nie wspomina) określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu może nastąpić jedynie w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Z uwagi na fakt, że usytuowanie przez Pana budynku mieszkalnego miałoby nastąpić inaczej, niż jest to określone ogólnymi przepisami ww. rozporządzenia, należałoby we wniosku o wydanie decyzji taki stan sprawy zaznaczyć. Warto we wniosku podkreślić, iż rozporządzenie dotyczy odległości między sąsiadującymi budynkami, a więc odległości od granic działek budowlanych, natomiast nie odnosi się ono do granicy działki rolnej, dodatkowo należącej do Pana. Fakt, iż ta druga Pańska działka jest rolna (wyłączona spod zabudowy), stanowi okoliczność przemawiającą na Pana korzyść. Zatem w tych okolicznościach sprawy wniosek o wydanie decyzji dla planowanego usytuowania budynku innego niż wynikałoby to z przepisów ww. rozporządzenia winien być rozpatrzony pozytywnie.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »