Tymczasowy domek modułowy zanim wybudujemy dom, warunki

• Data: 2023-09-29 • Autor: Paulina Olejniczak-Suchodolska

Żona jest właścicielką działki budowlanej, na której w ciągu pięciu lat chcielibyśmy postawić dom jednorodzinny. Jednakże do czasu wybudowania docelowego domu chciałbym postawić domek modułowy (pow. 35 m2). Kłopot w tym, iż z uwagi na wymiary naszej działki oraz mając na uwadze konieczność odsunięcia się od budynku, który powstanie w przyszłości, jedyną możliwością na zmieszczenie tymczasowego domku modułowego byłoby jego zlokalizowanie częściowo na naszej działce a częściowo na działce teściów znajdującej się tuż obok. Odległości domku modułowego od istniejącej zabudowy byłyby zachowane, natomiast zastanawiam się nad tym, czy w tej sytuacji byłoby możliwe uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Zarówno żona, jak i teść posiadają tytuły prawne do swoich działek. Czy gdyby we wniosku o pozwolenie na budowę uwzględnić zarówno żonę, jak i teścia, to byłaby szansa na uzyskanie pozwolenia? Prosiłbym ewentualnie o podanie propozycji innych rozwiązań, mając na uwadze konieczność postawienia tymczasowego domku właśnie na obydwu działkach.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Tymczasowy domek modułowy zanim wybudujemy dom, warunki

Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Na wstępie wskazuję, że zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, aby móc zrealizować określoną inwestycje na danej działce lub działkach, należy dysponować tytułem prawnym do nieruchomości. Może być to własność, ale również można nie być właścicielem działki, a na niej zrealizować inwestycję. Wtedy wystarczy np. oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Zatem jeśli chodzi o możliwość posadowienia domku modułowego na Państwa działce i działce teścia –  nie ma w tym zakresie przeciwwskazań. Oczywiście pod warunkiem, że teść wyrazi swoją zgodę, składając takie oświadczenie. Wówczas wnioskodawcą o pozwolenie na budowę wystarczy, aby była Pana żona, która dołączy do wniosku właśnie wymienione oświadczenie.

MPZP albo warunki zabudowy

Inną zaś kwestią jest możliwość posadowienia takiego domku. Pierwszym i istotnym warunkiem jest zgodność takiej inwestycji z przeznaczeniem działki. Jeżeli dla danego obszaru obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, wówczas taka inwestycja musi być zgodna z tym planem. Jeżeli nie ma tam MPZP, okazać się może, że będzie wymagana decyzja o warunkach zabudowy dla zlokalizowania domku modułowego. Z doświadczenia mogę wskazać, że jeśli np. działka jest terenem rolnym, to posadowienie domku dopuszczalnego na zgłoszenie robót budowlanych wymaga również przedłożenie takiej decyzji, jeśli nie ma tam MPZP.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Budynek rekreacji indywidualnej do 35 m2

W tym miejscu wskazuję, że dopuszczalne przez Prawo budowlane jest zainstalowanie wolno stojącego, parterowego budynku rekreacji indywidualnej rozumianego jako budynek przeznaczony do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy do 35 m2 – jeden na każde 500 m2 działki. Do postawienia takiego domku o wskazanej powierzchni wymagane jest wyłącznie zgłoszenie na budowę, ale nie może być piętrowy, bo wtedy potrzebne by było pozwolenie na budowę.

Tymczasowy obiekt budowlany na zgłoszenie

Nadto zaznaczam, że Prawo budowlane przewiduje tzw. tymczasowy obiekt budowlany, przez który należy rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe, przenośne wolno stojące maszty antenowe.

W rozumieniu art. 29 ust. 1 pkt 7 Prawa budowlanego nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, natomiast wymaga zgłoszenia, budowa tymczasowych obiektów budowlanych niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce – w terminie określonym w zgłoszeniu, ale nie później niż przed upływem 180 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu. Niemniej jednak zaznaczam, że: „Tymczasowy obiekt budowlany posadowiony zgodnie z warunkami określonymi w ustawie p.b. jednak nierozebrany lub nieprzeniesiony w inne miejsce przed upływem 180 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu, przestaje być obiektem budowlanym, którego budowa nie wymaga pozwolenia na budowę” (wyrok WSA w Warszawie z dnia 16 listopada 2022 r., sygn. akt VII SA/Wa 1575/22). Zatem: „Na podstawie zgłoszenia można zrealizować tymczasowy obiekt budowlany, który nie może być związany trwale z gruntem i musi być przeznaczony do rozbiórki lub przeniesienia w okresie wskazanym w przepisie art. 29 ust. 1 pkt 7 p.b.” (wyrok WSA w Olsztynie z dnia 25 lutego 2021 r., sygn. akt II SA/Ol 8/21).

Obiekt do czasowego użytkowania w trakcie robót budowlanych

Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że: „Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa obiektów przeznaczonych do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót budowlanych, a położonych na terenie budowy. Objęte tym przepisem obiekty powinny być funkcjonalnie i czasowo powiązane z realizacją robót budowlanych prowadzonych na podstawie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia. Jednak parkowanie samochodu osobowego w przedmiotowym obiekcie świadczy o garażowym jego przeznaczeniu. Samo przy tym umieszczenie w spornym blaszaku materiałów budowlanych, stwarza jedynie pozór legalnego wykorzystywania tego obiektu, zmierzający do ominięcia wymaganej reglamentacji prawnobudowlanej.” (wyrok NSA z dnia 30 maja 2019 r., sygn. akt II OSK 1344/18).

Obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę

Natomiast, jeżeli chciałby Pan zlokalizować na działce obiekt o powierzchni powyżej 35 m2 (piętrowy) i nie byłby to obiekt tymczasowy, wówczas wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę. Również dla obiektu tymczasowego, który miałby znajdować się na działce przez okres ponad 180 dni wymagane byłoby uzyskanie pozwolenia na budowę.

Co prawda, Prawo budowlane dopuszcza również budowę na zgłoszenie wolno stojących, nie więcej niż dwukondygnacyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane, a budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych inwestora. Natomiast w Państwa przypadku w mojej ocenie mogłoby być problematyczne wykazanie przesłanki „zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych”, skoro równolegle budowany byłby zwykły budynek mieszkalny.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Paulina Olejniczak-Suchodolska

O autorze: Paulina Olejniczak-Suchodolska

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując z kancelariami prawnymi. Specjalizuje się głównie w prawie gospodarczym, prawie pracy, prawie zamówień publicznych, a także w prawie konsumenckim i prawie administracyjnym. Obecnie prowadzi własną kancelarię radcowską oraz obsługuje spółki i instytucje państwowe.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

porady prawne online ePorady24.pl

prawo spadkowe

odpowiedziprawne.pl

Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »