Uproszczona legalizacja budynku bez formalnego zakończenia budowy

• Data: 2023-10-09 • Autor: Katarzyna Nosal

Proszę o poradę w kwestii legalizacji domu otrzymanego w darowiźnie. W 2001 r. dziadkowie uzyskali pozwolenie na budowę domu, wybudowali go w ciągu niespełna 2 lat i od tej pory jest on użytkowany. Problem jest taki, że nigdy nie doszło do formalnego zakończenia budowy. Z informacji od dziadka wynika, że ostatni wpis w dzienniku budowy pojawił się w 2002 r., jednak niestety nie mam żadnych dokumentów potwierdzających to – został tylko projekt oraz pozwolenie na budowę. Obecnie zmienił się plan zagospodarowania przestrzennego i budynek jest z nim niezgodny (wg planu dach ma mieć minimum 30° spadku, a na budynku jest maksymalnie 15%). Znalazłem w internecie informację o możliwości legalizacji budynku w trybie uproszczonym. Podobno wtedy PINB nie sprawdza zgodności budynku z MPZP i można zalegalizować budynek niezgodny z nim. Czy to prawda? Jak mogę doprowadzić do legalizacji tego budynku?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Uproszczona legalizacja budynku bez formalnego zakończenia budowy

Uproszczona legalizacja budynku

Istotnie, zgodnie z art. 49f obecnie obowiązującej ustawy Prawo budowlane istnieje możliwość uproszczonej legalizacji budynku, którego budowa zakończyła się ponad 20 lat temu (a z taką sytuacją według Pańskiego twierdzenia mamy do czynienia). Zgodnie ze wspomnianym przepisem „W przypadku stwierdzenia budowy obiektu budowlanego lub jego części:

1) bez wymaganej decyzji o pozwoleniu na budowę albo

2) bez wymaganego zgłoszenia albo pomimo wniesienia sprzeciwu do tego zgłoszenia

– jeżeli od zakończenia budowy upłynęło co najmniej 20 lat, organ nadzoru budowlanego wszczyna uproszczone postępowanie legalizacyjne”.

Dom, którego zakończenia budowy nie zgłoszono tak długo, jest domem wybudowanym bez pozwolenia, ponieważ pozwolenie na budowę wygasa po upływie 2 lat, od kiedy stało się ostateczne. Jeśli wygasło, a budowy nie zgłoszono (jej zakończenia), to znaczy, że na wybudowanie takiego domu formalnie pozwolenia nie ma.

Wszczęcie procedury legalizacyjnej

Jak wygląda procedura? Otóż wszczyna ją inspektor nadzoru budowlanego. Musi zatem wiedzieć, że mamy do czynienia z samowolą budowlaną. Złożenie do właściwego organu „wniosku” (żądania) co do wszczęcia postępowania może być uznane za podstawę do wszczęcia postępowania z urzędu – jest to de facto rodzaj samodonosu. Oczywiście, aby organ wszczął odpowiednią procedurę legalizacyjną, musi wiedzieć, kiedy budowa została zakończona. W związku z tym należy złożyć oświadczenie o dacie zakończenia budowy. Znalazłam informację, gdyż nie wynika to bezpośrednio z przepisów, że dla uprawdopodobnienia wystarczające są oświadczenia świadków, ewentualnie zdjęcia z procesu budowy.

Zgodnie z art. 49g „W ramach uproszczonego postępowania legalizacyjnego organ nadzoru budowlanego nakłada, w drodze postanowienia, obowiązek przedłożenia dokumentów legalizacyjnych w terminie nie krótszym niż 60 dni od dnia jego doręczenia”. Do dokumentów legalizacyjnych należą:

1. oświadczenie o dysponowaniu na cele budowlane (w tym przypadku Pana podstawą dysponowania jest własność wynikająca z dziedziczenia);

2. geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektu budowlanego;

3. ekspertyza techniczna sporządzona przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane, wskazująca, czy stan techniczny obiektu budowlanego:

a) nie stwarza zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi oraz

b) pozwala na bezpieczne użytkowanie obiektu budowlanego zgodne z dotychczasowym lub zamierzonym sposobem użytkowania.

W ramach uproszczonego postępowania legalizacyjnego nie będzie obowiązku dostarczania organowi projektu budowlanego oraz zaświadczenia o zgodności budowy z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy. Co ważne, taka legalizacja nie wiąże się z żadnymi kosztami, ponieważ niejako została owa samowola samodzielnie zgłoszona przez inwestora.

W wyniku postępowania legalizacyjnego organ wyda decyzję legalizacyjną, co jest równoznaczne z możliwością użytkowania.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Katarzyna Nosal

O autorze: Katarzyna Nosal

Radca prawny od 2005 roku, absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Udziela porad z prawa cywilnego, pracy oraz rodzinnego, a także z zakresu procedury cywilnej i administracyjnej. Ma wieloletnie doświadczenie w stosowaniu prawa administracyjnego i samorządowego. Ukończyła również aplikację sądową. Obecnie prowadzi własną kancelarię prawną.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

porady prawne online ePorady24.pl

prawo spadkowe

odpowiedziprawne.pl

Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »