Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Instalacja OC jako samowola

Katarzyna Nosal • Opublikowane: 2016-01-15

Przed 28.06.2015 r. popełniono samowolę budowlaną w postaci wykonani instalacji centralnego ogrzewania. Nowelizacją ustawy roboty te zostały zwolnione od wymagania jakichkolwiek zgód i zezwoleń. Czy nadzór budowlany, który stwierdzi, że w okresie poprzedzającym nowelizację ustawy wykonano samowolę, może wymagać rozbiórki lub legalizacji samowoli?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Problem rzeczywiście wydaje się być skomplikowany, jednak po głębszej analizie należy dojść do wniosku, że rozwiązanie jest proste.

Zgodnie z podstawową zasadą polskiego prawa nie działa ono wstecz. Zatem zastane stany faktyczne należy oceniać według przepisów aktualnie obowiązujących. Jeśli ustawodawca chciałby, by jakiś stan faktyczny był oceniany z uwzględnieniem przepisów z danego momentu, wówczas musiałby taką regulację w ustawie zamieścić. Tak było w przypadku samowoli budowlanych powstałych przed wejściem w życie aktualnie obowiązującej ustawy Prawo budowlane. Wówczas ustawodawcza w art. 103 ustawy wyraźnie zaznaczył, że „do spraw wszczętych przed dniem wejścia w życie ustawy, a niezakończonych decyzją ostateczną, stosuje się przepisy ustawy, z zastrzeżeniem ust. 2”.

Ustęp 2 cytowanego przepisu stanowi natomiast, że „przepisu art. 48 [dotyczącego opłat legalizacyjnych] nie stosuje się do obiektów, których budowa została zakończona przed dniem wejścia w życie ustawy lub w stosunku do których przed tym dniem zostało wszczęte postępowanie administracyjne. Do takich obiektów stosuje się przepisy dotychczasowe”.

Przenosząc powyższe na grunt konkretnego wskazanego przez Pana przypadku, należy stwierdzić, ze w przypadku wykrycia wykonania takiej modernizacji budynku, stosowane muszą być aktualnie obowiązujące przepisy. Te zaś włączają z zainteresowania organów nadzoru budowlanego budowę instalacji elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i telekomunikacyjnych wewnątrz budynku (na mocy art. 29 ust. 1 pkt. 27 Prawa budowlanego w brzmieniu obowiązującym po 28 czerwca 2015 r.).

Do wniosku takiego prowadzi brzmienie art. 6 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz zmianie niektórych innych ustaw. Zgodnie z brzmieniem tego przepisu do spraw wszczętych i niezakończonych do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy decyzją ostateczną stosuje się przepisy dotychczasowe. Do opłat legalizacyjnych, o których mowa w art. 49 ust. 1 i art. 49b ust. 4 ustawy, o której mowa w art. 1, ustalanych w postępowaniach wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Skoro nawet postępowania już wszczęte przed wejściem w życie przepisów nowelizujących będą umarzane jako bezzasadne z uwagi na brak bezprawności działań inwestora, to tym bardziej stany faktyczne wykryte po wejściu w życie przepisów, zgodne z nowym prawem, nie mogą być penalizowane.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Pytania i odpowiedzi

Czy w serwisie można otrzymać pomoc prawną?

W serwisie udzielamy porad prawnych. Wystarczy wypełnić formularz i opisać problem. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Ile czasu trzeba czekać na poradę prawną?

Porada prawna udzielana jest do 24 godzin. W bardziej skomplikowanych sprawach terminy ustalane są indywidualnie.

Podobne materiały

Konsekwencje ujawnienia samowoli budowlanej

Jakie mogą być konsekwencje ujawnienia samowoli budowlanej? Chodzi o drewnianą wiatę o powierzchni 30 m 2 powstałą przed 1990 rokiem.

 

Budynek gospodarczy w gospodarstwie rolnym

Posiadam gospodarstwo rolne. W latach 90. wybudowaliśmy budynek gospodarczy bez pozwoleń. Jak go teraz zalegalizować bez rozbiórki? Budowa zakończona...

 

Czy w przypadku samowoli budowlanej dochodzi do przedawnienia?

Budynek, a dokładnie obora, został wybudowany w latach 70-80, nie znam konkretnej daty. Jest to samowola budowlana, nie było żadnych planów...

 

Odpowiedzialność z tytułu samowoli budowlanej

Nielegalnie dobudowuję pomieszczenie mieszkalne. Sąsiadka zgłosiła mnie do nadzoru budowlanego. Jaka kara mi grozi? Czy jest sposób, żeby skończyć tę...

 

Problemy z legalizacją samowoli budowlanej w gminie

Nasz problem to legalizacja samowoli budowlanej w gminie. Został postawiony domek letniskowy na działce leśnej, staramy się o warunki zabudowy, żeby...

 

Odstępstwo od projektu budowlanego w zakupionym domu

Kupiłem dom, w którym nad garażem został wybudowany pokój z dachem dwuspadowym. W projekcie jest sam garaż z dachem jednospadowym. Wpis...

 

Podniesienie terenu sąsiedniej działki, jak się przeciwstawić?

Podniesienie terenu sąsiedniej działki, jak się przeciwstawić?

Sąsiad ułożył kostkę brukową, która na długości 50 m wychodzi na moją posesję o ok. 20 cm. Podniósł również teren swojej działki...

Koszty legalizacji werandy

W 2003 roku zakupiłem dom szeregowy, piętrowy wraz z werandą. Sprzedający nie poinformował mnie, że weranda została dobudowana do istniejącego budynku...