Kategoria: Nadzór budowlany, samowola budowlana

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Instalacja OC jako samowola

Katarzyna Nosal • Opublikowane: 2016-01-15

Przed 28.06.2015 r. popełniono samowolę budowlaną w postaci wykonani instalacji centralnego ogrzewania. Nowelizacją ustawy roboty te zostały zwolnione od wymagania jakichkolwiek zgód i zezwoleń. Czy nadzór budowlany, który stwierdzi, że w okresie poprzedzającym nowelizację ustawy wykonano samowolę, może wymagać rozbiórki lub legalizacji samowoli?

Katarzyna Nosal

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję bardzo za profesjonalną poradę. Szybka i konkretna odpowiedź, to ważne w obliczu różnych kryzysów życiowych.
Irena
Szybka i fachowa odpowiedź, przystępny język. Bardzo ważne - to pisemna forma, która pozwala na spokojną analizę. Na pewno ponownie skorzystam.
Małgorzata
Tak właśnie zrobiłem. Odwołałem się do Sądu.
Sylwester
Pomoc uzyskana szybko i konkretnie. Napewno skorzystam z usług eporady jeśli oczywiście będzie taka konieczność.
Katarzyna
Jestem bardzo zadowolony z udzielonej mi odpowiedzi. W mojej sprawie skorzystałem już z wcześniejszych wizyt (na żywo), ale tak wyczerpującej informacji wyjaśniającej jaką otrzymałem na portalu ePorady24 nigdzie nie otrzymałem. Bardzo treściwie, same konkrety bez zbędnego skupiania się na drobnych detalach. 
Dariusz, 52 lata

Problem rzeczywiście wydaje się być skomplikowany, jednak po głębszej analizie należy dojść do wniosku, że rozwiązanie jest proste.

Zgodnie z podstawową zasadą polskiego prawa nie działa ono wstecz. Zatem zastane stany faktyczne należy oceniać według przepisów aktualnie obowiązujących. Jeśli ustawodawca chciałby, by jakiś stan faktyczny był oceniany z uwzględnieniem przepisów z danego momentu, wówczas musiałby taką regulację w ustawie zamieścić. Tak było w przypadku samowoli budowlanych powstałych przed wejściem w życie aktualnie obowiązującej ustawy Prawo budowlane. Wówczas ustawodawcza w art. 103 ustawy wyraźnie zaznaczył, że „do spraw wszczętych przed dniem wejścia w życie ustawy, a niezakończonych decyzją ostateczną, stosuje się przepisy ustawy, z zastrzeżeniem ust. 2”.

Ustęp 2 cytowanego przepisu stanowi natomiast, że „przepisu art. 48 [dotyczącego opłat legalizacyjnych] nie stosuje się do obiektów, których budowa została zakończona przed dniem wejścia w życie ustawy lub w stosunku do których przed tym dniem zostało wszczęte postępowanie administracyjne. Do takich obiektów stosuje się przepisy dotychczasowe”.

Przenosząc powyższe na grunt konkretnego wskazanego przez Pana przypadku, należy stwierdzić, ze w przypadku wykrycia wykonania takiej modernizacji budynku, stosowane muszą być aktualnie obowiązujące przepisy. Te zaś włączają z zainteresowania organów nadzoru budowlanego budowę instalacji elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i telekomunikacyjnych wewnątrz budynku (na mocy art. 29 ust. 1 pkt. 27 Prawa budowlanego w brzmieniu obowiązującym po 28 czerwca 2015 r.).

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Do wniosku takiego prowadzi brzmienie art. 6 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz zmianie niektórych innych ustaw. Zgodnie z brzmieniem tego przepisu do spraw wszczętych i niezakończonych do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy decyzją ostateczną stosuje się przepisy dotychczasowe. Do opłat legalizacyjnych, o których mowa w art. 49 ust. 1 i art. 49b ust. 4 ustawy, o której mowa w art. 1, ustalanych w postępowaniach wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Skoro nawet postępowania już wszczęte przed wejściem w życie przepisów nowelizujących będą umarzane jako bezzasadne z uwagi na brak bezprawności działań inwestora, to tym bardziej stany faktyczne wykryte po wejściu w życie przepisów, zgodne z nowym prawem, nie mogą być penalizowane.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »