Rozbiórka budynku w granicy i problem z garażem sąsiada dobudowanym do budynku

Rozbieramy budynek stojący w ostrej granicy, do którego sąsiad dostawił garaż z wykorzystaniem naszej ściany. Po rozbiórce odkryjemy budynek bez tylnej ściany. Garaż jest murowany, a zadaszenie to konstrukcja drewniana prawdopodobnie jakoś wsparta na naszej ścianie. Czy możemy kontynuować prace rozbiórkowe i w jaki sposób wymusić na sąsiedzie zabezpieczenie garażu? Mamy projekt rozbiórki i zezwolenie. Nikt nie przypuszczał takiego stanu rzeczy. Jak postępować dalej zgodnie z prawem budowlanym?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Rozbiórka budynku w granicy i problem z garażem sąsiada dobudowanym do budynku

Sąsiadujący, dostawiony garaż

Powiem szczerze, że budynek „dostawiony” do Państwa budynku nie ma racji bytu. Proszę zawiadomić organy PINB o tej dobudówce, sąsiad zostanie zmuszony do jej demontażu. Budynek nie może być doklejony do innego 3 ścianami.

Pozwolenie na rozbiórkę budynku

Jeśli jednak chodzi o formalności rozbiórkowe, to aby rozebrać budynek w granicy, potrzeba pozwolenia na rozbiórkę.

Zasadą jest, jak to stanowi art. 28 ust. 1 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, że roboty budowlane można rozpocząć po uzyskaniu pozwolenia na budowę, z zastrzeżeniem przypadków określonych w art. 29–31 Prawa budowlanego, gdzie określono jedynie odstępstwa od przedstawionej powyżej reguły. Natomiast w art. 31 Prawa budowlanego uregulowano szczególny rodzaj robót budowlanych – rozbiórkę obiektu budowlanego, na którą także co do zasady wymagane jest pozwolenie. Od tej zasady w art. 31 ust. 1 Prawa budowlanego ustanowione zostały wyjątki.

Przepis ten przewiduje możliwość dokonania rozbiórki bez pozwolenia jedynie budynków i budowli niewpisanych do rejestru zabytków oraz nieobjętych ochroną konserwatorską, o wysokości poniżej 8 m, jeżeli ich odległość od granicy działki jest nie mniejsza niż połowa wysokości oraz obiektów i urządzeń budowlanych, na budowę których nie jest wymagane pozwolenie na budowę, jeżeli nie podlegają ochronie jako zabytki.

Budynek w granicy wymaga pozwolenia.

Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę należy złożyć do starostwa powiatowego właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości, należy do niego dołączyć oświadczenie o posiadaniu prawa do nieruchomości, szkic przedstawiający umiejscowienie budynku na posesji, opis sposobu przeprowadzenia prac, opis sposobu zabezpieczenia ludzi i mienia, pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów wymagane przepisami szczególnymi, do których należą m.in.: ustawa o ochronie przyrody, ustawa o lasach, Prawo wodne czy ustawa o ochronie zabytków; będą to np. np. decyzja Generalnego Konserwatora Zabytków o skreśleniu budynku z listy zabytków, jeżeli chcemy rozebrać obiekt wpisany do rejestru zabytków. Jeśli nasza budowla jest wpisana do planu zagospodarowania przestrzennego, potrzebna będzie decyzja miejskiego konserwatora zabytków i najważniejsze – projekt rozbiórki obiektu, gdy taką potrzebę stwierdzi starosta (wyda postanowienie nakładające taki obowiązek). Może być potrzebny w przypadku planowanej rozbiórki obiektu stojącego w granicy działki i przylegającego do budynku sąsiada.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Zawiadomienie PINB

Najlepiej więc zawiadomić PINB o nielegalnym dobudowaniu do Państwa budynku, aby uniknąć konieczności wykonania projektu.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Izabela Nowacka-Marzeion

O autorze: Izabela Nowacka-Marzeion

Magister prawa, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zdobyła w ogólnopolskiej sieci kancelarii prawniczych, po czym podjęła samodzielną praktykę. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Posiada bogate doświadczenie w procedurach administracyjnych, prawem budowlanym oraz postępowaniach cywilnych. Prywatnie interesuje się sukcesją i planowaniem spadkowym oraz zabezpieczeniem firm.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

porady prawne online ePorady24.pl

prawo spadkowe

odpowiedziprawne.pl

Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »