Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Szambo w innym miejscu niż w projekcie

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2018-07-27

Mój syn wybudował dom jednorodzinny. Należałoby teraz zgłosić do nadzoru budowlanego zakończenie budowy. Problem jednak jest w tym, że szambo na ścieki zostało zainstalowane w innym miejscu działki niż na planie jej zagospodarowana. Jakie to może rodzić konsekwencje? Dodaję, że szambo zostało zainstalowane w 2016 r., czyli przed nowelizacją Prawa budowlanego. Inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej jeszcze nie było.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z treścią art. 36a ust. 5 pkt 1 ustawy – Prawo budowlane (P.b.) oraz z obowiązującym orzecznictwem sądów administracyjnych wykonanie przez Inwestora szczelnego zbiornika na ścieki w innym miejscu niż ustalone w pozwoleniu na budowę z całą pewnością zmienia jego lokalizację, przez co też zmienia zagospodarowanie terenu przedmiotowej działki, a co za tym idzie – jest istotnym odstępstwem od zatwierdzonego projektu budowlanego.

Zgodnie z art. 51 ust. 1 pkt 3 P.b. – w przypadku istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę właściwy organ w drodze decyzji nakłada, określając termin wykonania, obowiązek sporządzenia i przedstawienia projektu budowlanego zamiennego, uwzględniającego zmiany wynikające z dotychczas wykonanych robót budowlanych oraz – w razie potrzeby – wykonania określonych czynności lub robót budowlanych w celu doprowadzenia wykonywanych robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem. Przepisy dotyczące projektu budowlanego stosuje się odpowiednio do zakresu tych zmian. Analizowany przepis art. 51 ust. 1 pkt 3 P.b. należy rozumieć w ten sposób, że wyróżnia on dwie sytuacje. W pierwszej sytuacji, kiedy odstępstwa są istotne w stosunku do zatwierdzonego projektu budowlanego (lub innych warunków pozwolenia na budowę), ale nie naruszają one przepisów, w tym w szczególności warunków technicznych, jakim powinien odpowiadać dany obiekt budowlany – wówczas organ nakłada obowiązek sporządzenia i przedstawienia projektu budowlanego zamiennego będącego w istocie inwentaryzacją już wykonywanych (wykonanych) robót budowlanych bez obowiązku nakładania wykonania określonych czynności lub robót budowlanych. Natomiast w drugiej sytuacji, kiedy odstępstwa są istotne w stosunku do zatwierdzonego projektu budowlanego (lub innych warunków pozwolenia na budowę) i naruszają one przepisy, w tym w szczególności warunki techniczne, jakim powinien odpowiadać dany obiekt budowlany – wówczas organ nakłada na Inwestora obowiązek: sporządzenia i przedstawienia projektu budowlanego zamiennego, uwzględniającego zmiany wynikające z dotychczas wykonanych robót budowlanych, oraz, w razie potrzeby, wykonania określonych czynności lub robót budowlanych w celu doprowadzenia wykonywanych robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem.

Z brzmienia art. 51 ust. 1 pkt 3 P.b. wynika, że nałożenie obowiązku sporządzenia i przedstawienia projektu budowlanego zamiennego, uwzględniającego zmiany wynikające z dotychczas wykonanych robót budowlanych, jest obligatoryjne, natomiast nałożenie obowiązku wykonania określonych czynności lub robót budowlanych jest fakultatywne, jeżeli wynika to z okoliczności i potrzeb danej sprawy (por. wyrok NSA z 23 kwietnia 2013 r., sygn. akt II OSK 2571/2011, Lexis.pl nr 8180655 oraz A. Gliniecki, Komentarz do art.51 ustawy – Prawo budowlane, LexisNexis, Warszawa 2014).

Jeśli szambo jest usytuowane zgodnie z przepisami budowlanymi, m.in. dotyczącymi odległości – nie będzie potrzeby dokonywania robót budowlanych.

Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę wydanej przez organ administracji architektoniczno-budowlanej.

Budowa nie została zakończona, nie zostało zakończone zgłoszenie, więc obecnie należy zmienić projekt zagospodarowania działki i wnosić o zmianę pozwolenia na budowę.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Jak zalegalizować samowolę budowlaną i ile to kosztuje?

W jaki sposób można zalegalizować samowolę budowlaną z lat osiemdziesiątych i ile to kosztuje?

 

Legalizacja budynku bez kary

Mieliśmy na działce rozwalającą się wiatę po poprzednich właścicielach posesji. Mój mąż postanowił wymienić drewno i powiększyć wiatę. Wyszedł...

 

Naruszenie stosunków wodnych poprzez niwelację terenu, co za to grozi?

Dwa lata temu podwyższyłem moją działkę budowlano-rolną. Teraz sąsiad straszy, że napisze na mnie skargę, że za bardzo podwyższyłem teren. Fakt, że on...

 

Donos do starostwa o postawieniu budynku gospodarczego na działce

Gospodarstwo rolne ma ok 3,5 ha. W jednym końcu jest siedlisko zabudowane, w drugim – na działce rolnej, przy lesie i łąkach, został...

 

Nadzór budowlany stawia zarzutu co do prawidłowego wykonania remontu, co robić?

Pięć lat temu zrobiłam remont domu. Wykonany został plan remontu zgłoszony do urzędu miasta. Wszystko było dobrze do momentu, kiedy sąsiedzi nasłali...

 

Kontrola PINB dotycząca sposobu użytkowania domu

Od kilku miesięcy mieszkam w nowym domu mieszkalnym. Zorganizowałem w nim jedną imprezę, a kilka razy wynająłem 2 pokoje. Teraz będę miał...

 

Dom wybudowany niezgodnie z pozwoleniem na budowę

Mam problem z wybudowanym domem niezgodnie z pozwoleniem na budowę – poszerzony został garaż oraz zrobione piwnice pod całym budynkiem,...

 

Kara za zrobienie fundamentów domu bez pozwolenia - legalizacja czy rozbiórka?

Od dłuższego czasu załatwiam ze swoim partnerem dokumenty dotyczące budowy domu. Jeszcze nie otrzymaliśmy pozwolenia, ale postanowiliśmy zrobić fundamenty....