Kategoria: Nadzór budowlany, samowola budowlana

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Szambo w innym miejscu niż w projekcie

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2018-07-27

Mój syn wybudował dom jednorodzinny. Należałoby teraz zgłosić do nadzoru budowlanego zakończenie budowy. Problem jednak jest w tym, że szambo na ścieki zostało zainstalowane w innym miejscu działki niż na planie jej zagospodarowana. Jakie to może rodzić konsekwencje? Dodaję, że szambo zostało zainstalowane w 2016 r., czyli przed nowelizacją Prawa budowlanego. Inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej jeszcze nie było.

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Pomoc uzyskana szybko i konkretnie. Napewno skorzystam z usług eporady jeśli oczywiście będzie taka konieczność.
Katarzyna
Jestem bardzo zadowolony z udzielonej mi odpowiedzi. W mojej sprawie skorzystałem już z wcześniejszych wizyt (na żywo), ale tak wyczerpującej informacji wyjaśniającej jaką otrzymałem na portalu ePorady24 nigdzie nie otrzymałem. Bardzo treściwie, same konkrety bez zbędnego skupiania się na drobnych detalach. 
Dariusz, 52 lata
Bardzo szybko i sprawnie, polecam :)
Jolanta
W bardzo szybki i skuteczny sposób dostałam odpowiedź na moje pytanie.
Grażyna
Dziękuję za konkretną odpowiedź. Na pewno będzie pomocna.
Anna, 62 lata, tłumacz

Zgodnie z treścią art. 36a ust. 5 pkt 1 ustawy – Prawo budowlane (P.b.) oraz z obowiązującym orzecznictwem sądów administracyjnych wykonanie przez Inwestora szczelnego zbiornika na ścieki w innym miejscu niż ustalone w pozwoleniu na budowę z całą pewnością zmienia jego lokalizację, przez co też zmienia zagospodarowanie terenu przedmiotowej działki, a co za tym idzie – jest istotnym odstępstwem od zatwierdzonego projektu budowlanego.

Zgodnie z art. 51 ust. 1 pkt 3 P.b. – w przypadku istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę właściwy organ w drodze decyzji nakłada, określając termin wykonania, obowiązek sporządzenia i przedstawienia projektu budowlanego zamiennego, uwzględniającego zmiany wynikające z dotychczas wykonanych robót budowlanych oraz – w razie potrzeby – wykonania określonych czynności lub robót budowlanych w celu doprowadzenia wykonywanych robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem. Przepisy dotyczące projektu budowlanego stosuje się odpowiednio do zakresu tych zmian. Analizowany przepis art. 51 ust. 1 pkt 3 P.b. należy rozumieć w ten sposób, że wyróżnia on dwie sytuacje. W pierwszej sytuacji, kiedy odstępstwa są istotne w stosunku do zatwierdzonego projektu budowlanego (lub innych warunków pozwolenia na budowę), ale nie naruszają one przepisów, w tym w szczególności warunków technicznych, jakim powinien odpowiadać dany obiekt budowlany – wówczas organ nakłada obowiązek sporządzenia i przedstawienia projektu budowlanego zamiennego będącego w istocie inwentaryzacją już wykonywanych (wykonanych) robót budowlanych bez obowiązku nakładania wykonania określonych czynności lub robót budowlanych. Natomiast w drugiej sytuacji, kiedy odstępstwa są istotne w stosunku do zatwierdzonego projektu budowlanego (lub innych warunków pozwolenia na budowę) i naruszają one przepisy, w tym w szczególności warunki techniczne, jakim powinien odpowiadać dany obiekt budowlany – wówczas organ nakłada na Inwestora obowiązek: sporządzenia i przedstawienia projektu budowlanego zamiennego, uwzględniającego zmiany wynikające z dotychczas wykonanych robót budowlanych, oraz, w razie potrzeby, wykonania określonych czynności lub robót budowlanych w celu doprowadzenia wykonywanych robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Z brzmienia art. 51 ust. 1 pkt 3 P.b. wynika, że nałożenie obowiązku sporządzenia i przedstawienia projektu budowlanego zamiennego, uwzględniającego zmiany wynikające z dotychczas wykonanych robót budowlanych, jest obligatoryjne, natomiast nałożenie obowiązku wykonania określonych czynności lub robót budowlanych jest fakultatywne, jeżeli wynika to z okoliczności i potrzeb danej sprawy (por. wyrok NSA z 23 kwietnia 2013 r., sygn. akt II OSK 2571/2011, Lexis.pl nr 8180655 oraz A. Gliniecki, Komentarz do art.51 ustawy – Prawo budowlane, LexisNexis, Warszawa 2014).

Jeśli szambo jest usytuowane zgodnie z przepisami budowlanymi, m.in. dotyczącymi odległości – nie będzie potrzeby dokonywania robót budowlanych.

Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę wydanej przez organ administracji architektoniczno-budowlanej.

Budowa nie została zakończona, nie zostało zakończone zgłoszenie, więc obecnie należy zmienić projekt zagospodarowania działki i wnosić o zmianę pozwolenia na budowę.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
wizytówka Zadaj pytanie »