Szambo w innym miejscu niż w projekcie

Mój syn wybudował dom jednorodzinny. Należałoby teraz zgłosić do nadzoru budowlanego zakończenie budowy. Problem jednak jest w tym, że szambo na ścieki zostało zainstalowane w innym miejscu działki niż na planie jej zagospodarowana. Jakie to może rodzić konsekwencje? Dodaję, że szambo zostało zainstalowane w 2016 r., czyli przed nowelizacją Prawa budowlanego. Inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej jeszcze nie było.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Szambo w innym miejscu niż w projekcie

Zmiana umiejscowienia szamba

Zgodnie z treścią art. 36a ust. 5 pkt 1 ustawy – Prawo budowlane (P.b.) oraz z obowiązującym orzecznictwem sądów administracyjnych wykonanie przez inwestora szczelnego zbiornika na ścieki w innym miejscu niż ustalone w pozwoleniu na budowę z całą pewnością zmienia jego lokalizację, przez co też zmienia zagospodarowanie terenu przedmiotowej działki, a co za tym idzie – jest istotnym odstępstwem od zatwierdzonego projektu budowlanego.

Istotne odstępstwo od projektu budowlanego

Zgodnie z art. 51 ust. 1 pkt 3 P.b. – w przypadku istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę właściwy organ w drodze decyzji nakłada, określając termin wykonania, obowiązek sporządzenia i przedstawienia projektu budowlanego zamiennego, uwzględniającego zmiany wynikające z dotychczas wykonanych robót budowlanych oraz – w razie potrzeby – wykonania określonych czynności lub robót budowlanych w celu doprowadzenia wykonywanych robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem. Przepisy dotyczące projektu budowlanego stosuje się odpowiednio do zakresu tych zmian. Analizowany przepis art. 51 ust. 1 pkt 3 P.b. należy rozumieć w ten sposób, że wyróżnia on dwie sytuacje. W pierwszej sytuacji, kiedy odstępstwa są istotne w stosunku do zatwierdzonego projektu budowlanego (lub innych warunków pozwolenia na budowę), ale nie naruszają one przepisów, w tym w szczególności warunków technicznych, jakim powinien odpowiadać dany obiekt budowlany – wówczas organ nakłada obowiązek sporządzenia i przedstawienia projektu budowlanego zamiennego będącego w istocie inwentaryzacją już wykonywanych (wykonanych) robót budowlanych bez obowiązku nakładania wykonania określonych czynności lub robót budowlanych. Natomiast w drugiej sytuacji, kiedy odstępstwa są istotne w stosunku do zatwierdzonego projektu budowlanego (lub innych warunków pozwolenia na budowę) i naruszają one przepisy, w tym w szczególności warunki techniczne, jakim powinien odpowiadać dany obiekt budowlany – wówczas organ nakłada na Inwestora obowiązek: sporządzenia i przedstawienia projektu budowlanego zamiennego, uwzględniającego zmiany wynikające z dotychczas wykonanych robót budowlanych, oraz, w razie potrzeby, wykonania określonych czynności lub robót budowlanych w celu doprowadzenia wykonywanych robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Zgłoszenie zmian

Z brzmienia art. 51 ust. 1 pkt 3 P.b. wynika, że nałożenie obowiązku sporządzenia i przedstawienia projektu budowlanego zamiennego, uwzględniającego zmiany wynikające z dotychczas wykonanych robót budowlanych, jest obligatoryjne, natomiast nałożenie obowiązku wykonania określonych czynności lub robót budowlanych jest fakultatywne, jeżeli wynika to z okoliczności i potrzeb danej sprawy (por. wyrok NSA z 23 kwietnia 2013 r., sygn. akt II OSK 2571/2011, Lexis.pl nr 8180655 oraz A. Gliniecki, Komentarz do art. 51 ustawy – Prawo budowlane, LexisNexis, Warszawa 2014).

Jeśli szambo jest usytuowane zgodnie z przepisami budowlanymi, m.in. dotyczącymi odległości – nie będzie potrzeby dokonywania robót budowlanych.

Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę wydanej przez organ administracji architektoniczno-budowlanej.

Budowa nie została zakończona, nie zostało zakończone zgłoszenie, więc obecnie należy zmienić projekt zagospodarowania działki i wnosić o zmianę pozwolenia na budowę.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Izabela Nowacka-Marzeion

O autorze: Izabela Nowacka-Marzeion

Magister prawa, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zdobyła w ogólnopolskiej sieci kancelarii prawniczych, po czym podjęła samodzielną praktykę. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Posiada bogate doświadczenie w procedurach administracyjnych, prawem budowlanym oraz postępowaniach cywilnych. Prywatnie interesuje się sukcesją i planowaniem spadkowym oraz zabezpieczeniem firm.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

porady prawne online ePorady24.pl

prawo spadkowe

odpowiedziprawne.pl

Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »