Przeznaczenie domu jednorodzinnego na wynajem – pokoje dla pracowników

Posiadam dom jednorodzinny i chciałbym go wynajmować na noclegi dla pracowników firm. W tym celu musiałbym wykonać łazienki w pokojach i ścianki z płyt kartonowo-gipsowych, aby pracownicy mieli dobre warunki. Zakładam, że tę działalność prowadziłbym przez pewien czas, a potem przywróciłbym dom do stanu pierwotnego. Byłby znowu budynkiem jednorodzinnym. Jakie czynności prawne powinienem podjąć, żeby wynajmować legalnie pokoje?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przeznaczenie domu jednorodzinnego na wynajem – pokoje dla pracowników

Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego w celu organizacji pokoi w domu pod wynajem

O ile opisane prace w postaci łazienek i ścianek GKB może Pan wykonać bez zgłoszeń, pozwoleń, to musi Pan dokonać zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania budynku, jeśli chce Pan wynajmować pokoje.

Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części może polegać też na działaniu, które nie wiąże się z wykonywaniem robót budowlanych. Prawo budowlane normuje bowiem także działalność obejmującą utrzymanie obiektów budowlanych (art. 1 Prawa budowlanego), a więc m.in. służy kontroli tego, aby budynek był użytkowany zgodnie z celem, w jakim został zbudowany, dopuszczając jednakże zmianę jego przeznaczenia, ale pod warunkiem, że zmiana ta nie naruszy prawa.

Z treści art. 71 i 71a Prawa budowlanego należy wyprowadzić wniosek, że przepisy te kompleksowo regulują postępowanie w razie zgłoszenia przez uprawniony podmiot zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, z wyjątkiem sytuacji, gdy zamierzona zmiana sposobu użytkowania określonego obiektu wymaga wykonania robót budowlanych objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę (art. 71 ust. 6 pkt 1).

Innymi słowy, procedura naprawcza musi być adekwatna do rodzaju działań inwestora czy właściciela obiektu. Zatem jeśli inwestor wykonuje roboty budowlane związane ze zmianą sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części bez wymaganego prawem pozwolenia na budowę, organ nadzoru budowlanego zobligowany jest do przeprowadzenia postępowania naprawczego w oparciu o przepisy art. 50 i 51, nie zaś art. 71a Prawa budowlanego.

Zobacz też: Wynajem pokoi w domu jednorodzinnym przepisy

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Zmiana sposobu użytkowania jako zmiana warunków

Zgodnie z art. 71 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego – przez zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części rozumie się w szczególności podjęcie bądź zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń.

Zgodnie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych – usługi hotelarskie mogą być świadczone w obiektach hotelarskich, które spełniają m.in. wymagania sanitarne, przeciwpożarowe oraz inne określone odrębnymi przepisami. Natomiast § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie stanowi, że spełnianie w obiektach hotelarskich wymagań określonych w art. 35 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych dokumentuje się w zakresie wymagań budowlanych decyzją o pozwoleniu na budowę wraz z potwierdzonym zawiadomieniem właściwego organu o przystąpieniu do użytkowania obiektu lub decyzją o pozwoleniu na użytkowanie obiektu lub decyzją o pozwoleniu na zmianę sposobu użytkowania obiektu, a w przypadku obiektów wzniesionych przed dniem 1 kwietnia 1995 r., które utraciły wymienione dokumenty – opinią rzeczoznawcy budowlanego stwierdzającą bezpieczeństwo użytkowania obiektu oraz dla wszystkich obiektów – książką obiektu z wpisami potwierdzającymi przeprowadzenie okresowych kontroli wymaganych ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

Należy uzyskać opinię w zakresie przepisów przeciwpożarowych właściwej miejscowo komendy powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej (a w przypadku kontroli obiektu – protokół okresowej kontroli Państwowej Straży Pożarnej) oraz w zakresie przepisów sanitarnych opinię właściwego miejscowo państwowego powiatowego inspektora sanitarnego (a w przypadku kontroli obiektu – protokół okresowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej).

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Izabela Nowacka-Marzeion

O autorze: Izabela Nowacka-Marzeion

Magister prawa, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zdobyła w ogólnopolskiej sieci kancelarii prawniczych, po czym podjęła samodzielną praktykę. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Posiada bogate doświadczenie w procedurach administracyjnych, prawem budowlanym oraz postępowaniach cywilnych. Prywatnie interesuje się sukcesją i planowaniem spadkowym oraz zabezpieczeniem firm.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

ePorady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »