Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pozwolenie na użytkowanie domu

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2019-07-03

Wybudowałem na podstawie zatwierdzonego projektu budowlanego i ważnego pozwolenia na budowę budynek jednorodzinny. Jest on kompletnie wykończony, ma podłączone wszystkie media i zamieszkały od ponad dziesięciu lat. Teraz chcę go sprzedać i tu zaczęły się problemy. Kupujący ten dom zażądał ode mnie pozwolenia na użytkowanie. Nie mam pozwolenia na użytkowanie domu i nie pamiętam, czy zgłosiłem zakończenie budowy, nie mam też prowadzonego w trakcie budowy dziennika budowy. Według aktualnego prawa budowlanego nie ma obowiązku posiadania pozwolenia na użytkowanie. Czy w tej sytuacji muszę wystąpić o zgodę na użytkowanie obiektu używanego od ponad 10 lat?

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za błyskawiczną i szczegółową pomoc w zakresie prawa pracy.Polecam tego typu szybką poradę prawną.
Barbara
Na moje pytanie odpowiadała pani mec. Katarzyna Bereda. Z jej pomocą sama napisałam zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Jaki będzie skutek - nie wiem ale wyjaśniała moje wątpliwości w sposób klarowny i robiła to szybko. Zdarzyło się, że pytanie zadałam o godzinie 22.00 a odpowiedź miałam już po dwóch godzinach tego samego dnia czyli o północy! Trochę dłużył mi się czas do otrzymania pierwszej porady. rozumiem jednak, że wynikało to z konieczności zapoznania się z materiałem.
Dorota, plastyk, 57 lat
Wypowiedź wyczerpała moje pytania. Dziękuję
Miłosz
Błyskawiczna odpowiedź !! Bardzo rzeczowa. Dziękuję !!
Robert
Porada wyczerpująca, optymistyczna, choć wymaga odpowiedzi na pytanie dodatkowe (które właśnie wysłałem), gdyż wygląda że druga strona sporu zupełnie inaczej interpretuje sytuację.
Paweł, przedsiębiorca, 56 lat

Nie musi mieć Pan pozwolenia na użytkowanie. Wystarczyło zgłoszenie zakończenia budowy.

Przepis art. 54 ustawy Prawo budowlane (dalej u.p.b.) stanowi, że do użytkowania obiektu budowlanego, na którego wzniesienie jest wymagane pozwolenie na budowę można przystąpić z zastrzeżeniem art. 55 i 57, po zawiadomieniu właściwego organu o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten w terminie 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji.

Zakończenie budowy jest pewnym stanem faktycznym i polega na zaprzestaniu prowadzenia prac związanych z wznoszeniem obiektu budowlanego. Dokonanie skutecznego zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego oznacza uznanie przez organ, iż proces budowlany został zakończony. Zakończenie budowy nastąpi przede wszystkim w sytuacji, gdy zostało złożone zawiadomienie spełniające warunki określone w ustawie i organ nie złoży sprzeciwu do tak dokonanego zgłoszenia.

Artykuł 57 u.p.b. określa jakie dokumenty inwestor jest zobowiązany dołączyć do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego oraz przewiduje, że w sytuacji złożenia zawiadomienia o zakończeniu budowy z brakami organ jest obowiązany wezwać inwestora do uzupełnienia dostrzeżonych braków, a inwestor ma obowiązek braki te uzupełnić.

Zgodnie z art. 57 ust. 7 u.p.b., w przypadku stwierdzenia przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego z naruszeniem przepisów art. 54 i 55, właściwy organ wymierza karę z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu budowlanego, stosując odpowiednio przepisy, o których mowa w art. 59f ust. 1.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Według art. 59f ust. 1, 2, 3 u.p.b. kara z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu budowlanego stanowi iloczyn stawki opłaty (s), współczynnika kategorii obiektu budowlanego (k) i współczynnika wielkości obiektu budowlanego (w), gdzie stawka opłaty (s) wynosi […] zł i podlega dziesięciokrotnemu podwyższeniu. Kategorie obiektów, współczynnik kategorii obiektu oraz współczynnik wielkości obiektu określa załącznik do ustawy.

Kara za nielegalne użytkowanie budynku mieszkalnego jednorodzinnego obliczona zgodnie z art. 59f ust. 1, 2, 3 u.p.b. stanowi iloczyn:

– stawki opłaty (s) = 500 zł x 10 = 5000 zł

– współczynnika kategorii obiektu (k) = 2,0

– współczynnika wielkości obiektu (w) =1,0

i wynosi 10 000 zł (5000 zł x 2,0 x 1,0).

Jednak w Pana przypadku jest to przedawnione.

Nie otrzyma Pan kary, ale zgłoszenia zakończenia budowy powinien Pan dokonać, lub uzyskać pozwolenie na użytkowanie – bez znaczenia, bowiem formalne warunki są te same –a kupujący, jak widać, potrzebuje dokumentu – dla siebie czy dla banku. Panu to ułatwi życie i jemu.

Pisze Pan, że brakuje Panu dziennika budowy. Prawo budowlane nie przewiduje trybu postępowania w przypadku nieprzedłożenia dziennika budowy, np. ze względu na jego zagubienie lub zniszczenie.

W sytuacji ubiegania się o pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego, w celu udokumentowania określonych faktów, należy przeprowadzić postępowanie dowodowe w oparciu o przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego – w celu ustalenia jego treści można dopuścić inne dowody (zob. art. 75 § 1 K.p.a.). Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. W szczególności dowodem mogą być dokumenty, zeznania świadków, opinie biegłych oraz oględziny. Dopuszczalne są inne środki dowodowe jak opinie, plany, mapy, filmy, zdjęcia, taśmy nagrań, itp.

Budynek może zostać dopuszczony do użytkowania, ale aby można było tak zrobić należy w miarę możliwości odtworzyć przebieg budowy, biorąc pod uwagę wszystkie dowody.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pytania i odpowiedzi

Czy w serwisie można otrzymać pomoc prawną?

W serwisie udzielamy porad prawnych. Wystarczy wypełnić formularz i opisać problem. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Ile czasu trzeba czekać na poradę prawną?

Porada prawna udzielana jest do 24 godzin. W bardziej skomplikowanych sprawach terminy ustalane są indywidualnie.

Podobne materiały

Rozwiązanie przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości - budynki wybudowane bez pozwolenia na budowę

Podpisałem przedwstępna umowę kupna domu i wpłaciłem zadatek. Podczas podpisywania aktu zwróciłem uwagę na to, że ściana budynku mieszkalnego stoi za...

Wydzielenie z całości domu części poddasza i piwnicy

Czy właściciel domu jednorodzinnego może wyodrębnić z całości powierzchni domu wpisem do hipoteki część piwnicy/poddasza o pow....

Część mieszkania przeznaczona na działalność gospodarczą a zmiana sposobu użytkowania

Czy w części lokalu mieszkalnego mogę prowadzić działalność gospodarczą bez zmiany sposobu użytkowania? Czy mogę prowadzić kurs nauki jazdy bez...

Przeznaczenie domu jednorodzinnego na wynajem – pokoje dla pracowników

Posiadam dom jednorodzinny i chciałbym go wynajmować na noclegi dla pracowników firm. W tym celu musiałbym wykonać łazienki w pokojach...

Najem długoterminowy na cele mieszkalne

Wynajmuję dom, jest to najem długoterminowy na cele mieszkalne. Mieszka w nim około 11 osób. Prowadzę działalność m.in. związaną z najmem na...

Usytuowanie otworów okiennych w remontowanym budynku

Jestem inwestorem przeprowadzającym remont jednorodzinnego domu z lat dwudziestych i mam problem dotyczący usytuowania otworów okiennych...

Ściany zakupionego mieszkania nie spełniają wymogów akustycznych

Kupiłam mieszkanie od gminy w stanie kompletnej ruiny za bardzo wygórowaną kwotę. Wyremontowałam je bardzo starannie. Po zasiedleniu okazało się, że...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »