Kto może postawić znak drogowy na drodze gminnej?

• Data: 2023-09-22 • Autor: Artykuł Partnera

Legalne ustawienie znaków drogowych w przestrzeni publicznej jest możliwe tylko przez określone podmioty wskazane w Rozporządzeniu Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych. W poniższym artykule znajdziesz więcej informacji o tym, jak powinny być prawidłowo rozmieszczone znaki drogowe.

Kto może postawić znak drogowy na drodze gminnej?

Wniosek o ustawienie znaku drogowego – co powinien zawierać?

Jeśli chcesz, aby znak drogowy stanął na drodze gminnej, koniecznie musisz złożyć stosowny wniosek, który będzie wskazywać na:

  • okoliczności ustawienia drogowskazu,
  • dokładną lokalizację, w której ma stanąć nowy znak drogowy,
  • powody, dla których chcesz, aby zarządca ustawił nowy znak w wybranym miejscu,
  • dokładny opis problemów, które generuje aktualnie brak oznakowania drogowego.

Gotowy wniosek należy przekazać bezpośrednio do podmiotu, który działa jako zarządca drogi. Dopiero po rozpatrzeniu wniosku o ustawienie znaku drogowego ten może zostać legalnie postawiony. Pamiętaj, że bez stosownych uprawnień i znajomości technicznych wymogów do ustawienia znaków drogowych nie możesz legalnie postawić znaku drogowego.

Drogi gminne a znaki drogowe – kto odpowiada za ich ustawienie?

Wszystkie drogi w Polsce mają swoich zarządców, którzy zajmują się organizacją ruchu oraz rozmieszczeniem znaków drogowych tak, aby te pozytywnie wpływały na bezpieczeństwo poruszających się pojazdów. W przypadku dróg gminnych za ustawienie znaków odpowiada: Wójt, Burmistrz lub Prezydent Miasta.

Osoby, które chcą, aby na drodze gminnej stanął konkretny znak drogowy, powinny skontaktować się bezpośrednio z zarządcą. Podmiot odpowiedzialny za bezpieczeństwo na drodze powinien ustosunkować się do złożonej prośby, a w razie akceptacji zaopatrzyć się w wytrzymale i certyfikowane znaki drogowe. Te można kupić na stronie sklepu internetowego Znakidrogowe24: https://znakidrogowe24.pl/.

Jakie są zadania zarządcy na drodze gminnej?

Każdy zarządca drogi, nawet tej prywatnej ma określone zadania, które musi realizować, aby zapewnić maksimum bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Do głównych zadań zarządcy drogi gminnej zaliczamy:

  • opracowanie projektu rozwoju infrastruktury drogowej i planów przebudowy jezdni,
  • prowadzenie ewidencji dróg podległych pod zarządcę gminy,
  • wykonywanie kontroli stanu dróg,
  • utrzymywanie nawierzchni drogi i chodników w należytym stanie,
  • rozmieszczanie znaków drogowych zgodnie z zapotrzebowaniem.

Warto dodać, że zarządca drogi gminnej powinien stosować się do przepisów wynikających z Rozporządzeń Ministra Infrastruktury wraz z nowelizacjami. Tylko wtedy postawione znaki drogowe mogą spełniać swoją funkcję w przestrzeni publicznej.

Ile kosztuje postawienie znaku drogowego na drodze gminnej?

Nie da się jednoznacznie określić tego, jaki koszt wygeneruje postawienie znaku drogowego na gminnej drodze. Wiele zależy od tego, jaka będzie cena zakupionego znaku przez zarządcę drogi gminnej. W sklepie internetowym średnie ceny znaków drogowych oscylują w granicy od nieco poniżej 100 złotych do nawet ponad 300 złotych.

Do tego trzeba doliczyć wydatki związane z montażem konstrukcji wsporczych oraz dostarczeniem znaków drogowych na miejsce postawienia. Co więcej, całkowite wydatki związane z postawieniem znaku drogowego pokrywa zarządca drogi gminnej, niezależnie od tego, czy decyzja o ustawieniu drogowskazu została podjęta indywidualnie, czy na wniosek złożony przez użytkownika drogi.


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

ePorady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »