Kategoria: Budynki usługowe i przemysłowe

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Sklep na działce przeznaczonej na działalność nieuciążliwą

Agata Alberska • Opublikowane: 2015-12-11

Posiadam działkę 20-arową. Jest przeznaczona pod działalność nieuciążliwą. Czy mogę na niej postawić budynek – na parterze byłby sklep spożywczy, a na piętrze moje mieszkanie?

Agata Alberska

»Wybrane opinie klientów

Szybka i fachowa odpowiedź, przystępny język. Bardzo ważne - to pisemna forma, która pozwala na spokojną analizę. Na pewno ponownie skorzystam.
Małgorzata
Tak właśnie zrobiłem. Odwołałem się do Sądu.
Sylwester
Pomoc uzyskana szybko i konkretnie. Napewno skorzystam z usług eporady jeśli oczywiście będzie taka konieczność.
Katarzyna
Jestem bardzo zadowolony z udzielonej mi odpowiedzi. W mojej sprawie skorzystałem już z wcześniejszych wizyt (na żywo), ale tak wyczerpującej informacji wyjaśniającej jaką otrzymałem na portalu ePorady24 nigdzie nie otrzymałem. Bardzo treściwie, same konkrety bez zbędnego skupiania się na drobnych detalach. 
Dariusz, 52 lata
Bardzo szybko i sprawnie, polecam :)
Jolanta

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9.11.2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko wskazano typy działalności uciążliwej. Wśród nich nie wyliczono lokali usługowych typu sklepy spożywcze, a także mieszkań.

W celu potwierdzenia tego stanu rzeczy przywołuję orzeczenie o sygn. akt II SA/Gd 950/05 - wyrok WSA w Gdańsku z 13.09.2006 r.:

„Organ stwierdził, iż usługa typu sklep spożywczy jest usługą nieuciążliwą, nie koliduje z istniejącą zabudową oraz nie narusza ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta obowiązującego do dnia 31 grudnia 2003 r. oraz nie wprowadza zagrożenia naruszenia art. 5 Prawa budowlanego”.

Według jednej z definicji pod pojęciem usług lub działalności nieuciążliwej należy rozumieć działalność, która nie powoduje oddziaływań szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi oraz oddziaływań mogących pogorszyć stan środowiska, dla których sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko nie jest wymagane. Nie sposób w świetle powyższego do takiej działalności zakwalifikować planową przez Pana.

Zgodnie z uchwałą nr XIII/87/07 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Zawadzkie „należy posiłkować się każdym aktem prawa, który może naświetlić sytuację:

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

  1. działalność nieuciążliwa – należy przez to rozumieć funkcję usługową i produkcyjną, jako działalność gospodarczą dopuszczoną na terenie działki budowlanej, której funkcjonowanie nie powoduje przekroczenia standardów emisyjnych i standardów jakości środowiska, określonych w przepisach szczególnych, z dopuszczeniem przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których może być wymagane sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, zgodnie z przepisami szczególnymi,
  2. usługi – należy przez to rozumieć tereny usług o charakterze czysto komercyjnym z zakresu działalności nieuciążliwej, do których zalicza się usługi w zakresie: handlu, gastronomii, hotelarstwa, turystyki, usługi biurowe, projektowe, prawne, edukacji, usługi zdrowia, usługi sportowo-rekreacyjne, usługi obsługi urządzeń komunikacji, centra wystawowo-logistyczne, instytucje finansowe itp.

Gdyby był Pan w posiadaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, możliwe, że udałoby się precyzyjniej określić, czy taka działalność wraz z mieszkaniem będzie możliwa do prowadzenia – jeżeli prześle mi Pan taki dokument, przekażę dodatkowe uwagi, jeżeli będą potrzebne. W tej chwili odpowiedź na Pana pytanie brzmi: działalność taka nie będzie uznawana za uciążliwą.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »