Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Sklep na działce przeznaczonej na działalność nieuciążliwą

Agata Alberska • Opublikowane: 2015-12-11

Posiadam działkę 20-arową. Jest przeznaczona pod działalność nieuciążliwą. Czy mogę na niej postawić budynek – na parterze byłby sklep spożywczy, a na piętrze moje mieszkanie?

Agata Alberska

»Wybrane opinie klientów

Na moje pytanie odpowiadała pani mec. Katarzyna Bereda. Z jej pomocą sama napisałam zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Jaki będzie skutek - nie wiem ale wyjaśniała moje wątpliwości w sposób klarowny i robiła to szybko. Zdarzyło się, że pytanie zadałam o godzinie 22.00 a odpowiedź miałam już po dwóch godzinach tego samego dnia czyli o północy! Trochę dłużył mi się czas do otrzymania pierwszej porady. rozumiem jednak, że wynikało to z konieczności zapoznania się z materiałem.
Dorota, plastyk, 57 lat
Wypowiedź wyczerpała moje pytania. Dziękuję
Miłosz
Błyskawiczna odpowiedź !! Bardzo rzeczowa. Dziękuję !!
Robert
Porada wyczerpująca, optymistyczna, choć wymaga odpowiedzi na pytanie dodatkowe (które właśnie wysłałem), gdyż wygląda że druga strona sporu zupełnie inaczej interpretuje sytuację.
Paweł, przedsiębiorca, 56 lat
Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Miałam takie samo stanowisko jak przedstawione przez Państwa, jednak zrodził się spór i zdania były podzielone. Teraz wszystko jest jasne :) 
Beata, księgowa

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9.11.2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko wskazano typy działalności uciążliwej. Wśród nich nie wyliczono lokali usługowych typu sklepy spożywcze, a także mieszkań.

W celu potwierdzenia tego stanu rzeczy przywołuję orzeczenie o sygn. akt II SA/Gd 950/05 - wyrok WSA w Gdańsku z 13.09.2006 r.:

„Organ stwierdził, iż usługa typu sklep spożywczy jest usługą nieuciążliwą, nie koliduje z istniejącą zabudową oraz nie narusza ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta obowiązującego do dnia 31 grudnia 2003 r. oraz nie wprowadza zagrożenia naruszenia art. 5 Prawa budowlanego”.

Według jednej z definicji pod pojęciem usług lub działalności nieuciążliwej należy rozumieć działalność, która nie powoduje oddziaływań szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi oraz oddziaływań mogących pogorszyć stan środowiska, dla których sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko nie jest wymagane. Nie sposób w świetle powyższego do takiej działalności zakwalifikować planową przez Pana.

Zgodnie z uchwałą nr XIII/87/07 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Zawadzkie „należy posiłkować się każdym aktem prawa, który może naświetlić sytuację:

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

  1. działalność nieuciążliwa – należy przez to rozumieć funkcję usługową i produkcyjną, jako działalność gospodarczą dopuszczoną na terenie działki budowlanej, której funkcjonowanie nie powoduje przekroczenia standardów emisyjnych i standardów jakości środowiska, określonych w przepisach szczególnych, z dopuszczeniem przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których może być wymagane sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, zgodnie z przepisami szczególnymi,
  2. usługi – należy przez to rozumieć tereny usług o charakterze czysto komercyjnym z zakresu działalności nieuciążliwej, do których zalicza się usługi w zakresie: handlu, gastronomii, hotelarstwa, turystyki, usługi biurowe, projektowe, prawne, edukacji, usługi zdrowia, usługi sportowo-rekreacyjne, usługi obsługi urządzeń komunikacji, centra wystawowo-logistyczne, instytucje finansowe itp.

Gdyby był Pan w posiadaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, możliwe, że udałoby się precyzyjniej określić, czy taka działalność wraz z mieszkaniem będzie możliwa do prowadzenia – jeżeli prześle mi Pan taki dokument, przekażę dodatkowe uwagi, jeżeli będą potrzebne. W tej chwili odpowiedź na Pana pytanie brzmi: działalność taka nie będzie uznawana za uciążliwą.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pytania i odpowiedzi

Czy w serwisie można otrzymać pomoc prawną?

W serwisie udzielamy porad prawnych. Wystarczy wypełnić formularz i opisać problem. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Ile czasu trzeba czekać na poradę prawną?

Porada prawna udzielana jest do 24 godzin. W bardziej skomplikowanych sprawach terminy ustalane są indywidualnie.

Podobne materiały

Otwarcie warsztatu i sklepu

Czy można przekształcić budynek gospodarczy i otworzyć warsztat samochodowy 2-stanowiskowy oraz sklep z częściami samochodowymi na terenie...

Budowa sklepu a zasada dobrego sąsiedztwa

Moja posesja sąsiaduje z działkę, na której ma zostać wybudowany sklep o pow. do 2000 m 2 w warunkach zabudowy. Od mojej granicy ma...

Budowa hali produkcyjnej bez okien

Czy istnieje możliwość budowy hali produkcyjnej bez okien na działce o szerokości 40 m bliżej niż 3 m od granicy? Działka sąsiada nie jest zabudowana....

Jak zablokować budowę kurnika?

Jak zablokować budowę kurnika w obrębie miasta? Plan zagospodarowania przestrzennego pozwala na budowę kurnika na gruncie rolnym, gdzie planowana jest...

Rekompensata za umieszczenie szyldów na wspólnym budynku

Mieszkam w budynku, gdzie jest dwóch właścicieli – jednym z nich jestem ja. Sąsiad na parterze przekształcił mieszkanie na użytkowe...

Najem kawałka działki na budynek gastronomiczny

Czy wynajmując kawałek działki w celu postawienia budynku gastronomicznego niezwiązanego na stałe z gruntem i wynajmując go innej osobie,...

Stawka amortyzacyjna za pawilon usługowy

Czy mogę zaliczyć pawilon usługowy do grupy 806 i jaką stawkę amortyzacyjną wybrać? Pawilon ten został postawiony na dzierżawionej działce i nie...

Restauracja w kontenerach a pozwolenie na budowę

Pytanie dotyczy konstrukcji kontenerowej. Planujemy na wynajmowanym terenie zbudować restaurację o powierzchni około 80 m 2 + zadaszony taras. Ze...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »