Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Remont drogi prywatnej a pozwolenie na budowę

Autor: Joanna Korzeniewska

Wraz z innymi mieszkańcami jestem współwłaścicielem drogi prywatnej. Jej stan jest fatalny. Nosimy się z zamiarem położenia na niej nakładki asfaltowej lub kostki. Prace remontowe tej drogi prywatnej zamierzamy sfinansować z własnych środków. Droga położona jest między dwoma drogami gminnymi. Nasze prace nie zmienią warunków wodno-prawnych. Czy prawo budowlane wymaga dla tego typu prac wystąpienia o pozwolenia na budowę, zgłoszenia czy niczego nie wymaga?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Remont drogi prywatnej a pozwolenie na budowę

Sprawy administracyjne i budowlane należą do trudnych, często ciężko jest rozstrzygnąć, co należałoby zrobić, gdyż przepisów jest bardzo dużo i często są one skomplikowane.

W tej konkretnej sprawie należałoby sięgnąć do przepisów ustawy Prawo budowlane (zwanej dalej ustawą). Zgodnie z art. 3 pkt 3a droga należy do tak zwanych obiektów liniowych. Obiekty liniowe są obiektami budowlanymi, których charakterystycznym parametrem jest długość i wymieniono m.in. drogę, wodociąg, kanał, gazociąg itp. Nie rozróżniono tutaj, że chodzi jedynie o drogi publiczne, a więc drogi prywatne też się wliczają. Nie jestem pewna, czy dobrze rozumiem – pisał Pan „droga prywatna”, a wiec czy chodzi o drogę wewnętrzną, znajdującą się na terenie nieruchomości?

Przepisy ustawy Prawo budowlane nie zawierają jednoznacznej odpowiedzi na Pana pytanie, czy przy drodze potrzebne jest pozwolenie, czy też nie. Zasada jest taka, że każda budowa, która nie została wyraźnie zwolniona z tego obowiązku. Wyjątki te zostały opisane w art. 29 ustawy, a w świetle tego przepisu nie wymaga pozwolenia na budowę jedynie budowa zjazdu z drogi krajowej, powiatowej, gminnej, a nie budowa samej drogi, niezależnie od tego, czy jest ona publiczna, czy też prywatna.

Dopuszczalna jest również przebudowa, jednakże tutaj nie pisze Pan o przebudowie, ale o położeniu nowej drogi. Tutaj należy sięgać do orzecznictwa, które pomoże rozwiać wątpliwości. Warto przywołać wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 25 marca 2009 r., sygn. Akt II SA/Gd 923/08, gdzie sąd stwierdził, że pojęcie przebudowy może odnosić się tylko do drogi już uprzednio istniejącej, powstałej wskutek uprzednich robót budowlanych, a nie drogi powstałej wskutek samego użytkowania. Oznacza to, że przebudowa drogi odnosi się jedynie do wybudowanej drogi, nawet jeśli wskutek użytkowania droga została „wyjeżdżona”, to i tak formalnie nie jest ona wybudowana, w świetle prawa nie istnieje. Inne ważne orzeczenie to wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 10 września 2014 r., sygn. akt II SA/Gd 387/14. Sąd stwierdził, że utwardzenie drogi (niezależnie czy płytami, czy tłuczniem kamiennym) stanowi wykonanie obiektu budowlanego pełniącego funkcję drogi, a więc utwardzenie nie stanowi przebudowy, a powstanie nowego obiektu, .

W związku z powyższym należałoby uznać, że niestety budowa drogi, nawet na terenie prywatnym, wymagałaby pozwolenia na budowę. Co prawda orzecznictwo bywa różne, może i inny sąd uznałby, że nie jest to inwestycja wymagająca pozwolenia na budowę, jednakże jest to ryzykowne, można narazić się na zarzut samowoli budowlanej, co wiąże się z konsekwencjami, głównie natury finansowej, dlatego też lepiej unikać takiego ryzyka.

Warto przeczytać: Samowolne utwardzenie drogi gminnej

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

ePorady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

Zadaj pytanie »