Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Budowa budynku gospodarczego do 35 m2

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2018-08-08 • Aktualizacja: 2022-05-19

Planuję budowę budynku gospodarczego do 35 m2 na działce budowlanej, na której obecnie znajduje się tylko dom. Zależy mi na usytuowaniu budynku 1-2 m od granicy działki. Czy jest sposób, aby powalczyć o tę odległość? A gdybym postawiła budynek w odległości niezgodnej ze zgłoszeniem, to czy istnieje ryzyko, że będę musiała budynek zburzyć?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Budowa budynku gospodarczego do 35 m2

Usytuowanie budynku gospodarczego

Pani problem reguluje ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).

W myśl § 12 ww. rozporządzenia budynek na działce budowlanej należy sytuować w odległości od granicy z sąsiednią działką budowlaną nie mniejszej niż:

1) 4 m – w przypadku budynku zwróconego ścianą z otworami okiennymi lub drzwiowymi w stronę tej granicy;

2) 3 m – w przypadku budynku zwróconego ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych w stronę tej granicy.

Zobacz też: Czy budynek gospodarczy może przylegać do domu

Odległość budynku gospodarczego od granicy działki

Jednocześnie ust. 3 przewiduje, iż w zabudowie jednorodzinnej dopuszcza się:

1) Sytuowanie budynku ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną lub w odległości mniejszej niż 3 metry od granicy, lecz nie mniejszej niż 1,5 m, na działce budowlanej o szerokości mniejszej niż 16 m.

Tu mogłaby Pani wybudować budynek w granicy, jeśli Pani działka nie przekracza 16 m szerokości.

2) Sytuowanie budynku bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną, jeżeli będzie on przylegał całą powierzchnią swojej ściany do ściany budynku istniejącego na sąsiedniej działce lub do ściany budynku projektowanego, dla którego istnieje ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę, pod warunkiem że jego część leżąca w pasie o szerokości 3 m wzdłuż granicy działki będzie miała długość i wysokość nie większe niż ma budynek istniejący lub projektowany na sąsiedniej działce budowlanej.

Ten zapis nie ma u Pani zastosowania.

3) Sytuowanie budynku gospodarczego o długości mniejszej niż 5,5 m i o wysokości mniejszej niż 3 m bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną lub w odległości nie mniejszej niż 1,5 m ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych.

W każdym z powyższych przypadków konieczne będzie wykonanie ściany oddzielenia przeciwpożarowego zgodnie z § 272 ust. 3 ww. rozporządzenia. Ściana taka musi posiadać klasę odporności ogniowej określoną w przepisach § 232 ust. 4 i 5 ww. rozporządzenia.

Nie wiem, czy na Pani terenie istnieje plan zagospodarowania przestrzennego, bowiem on może implikować odległości od granicy. Jeśli plan określa odległości – niestety nie ruszy Pani tego.

Jeśli nie ma planu, takie uwarunkowania powinny być określone w decyzji o warunkach zabudowy (§ 12 ust. 2 ww. rozporządzenia).

Jeśli uwarunkowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub wymogi określone decyzją o warunkach zabudowy nie pozwolą na zmniejszenie minimalnych odległości, tj. 4 metry lub 3 metry (w przypadku zwrócenia budynku ścianą bez otworów okiennych i drzwiowych w stronę granicy) usytuowanie budynku w granicy działek nie będzie możliwe.

Jak Pani widzi, jest możliwość usytuowania budynku bliżej niż 3 m od granicy działki, ale tylko w wyjątkowych sytuacjach.

Nadto można wnosić do ministra o wydanie zgody na odstępstwo od warunków technicznych.

Przepis art. 9 ust. 3 Prawa budowlanego wiąże rozstrzygnięcie w przedmiocie odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych z postępowaniem w przedmiocie pozwolenia na budowę, jednak w orzecznictwie sądów administracyjnych przyjęto, że czynności zmierzające do odstępstwa od warunków technicznych i uzyskania zgody na odstępstwo mogą być prowadzone nie tylko w ramach postępowania wszczętego wnioskiem o udzielenie pozwolenia na budowę.

Odstępstwa od przepisów budowlanych

Art. 9 ust. 1-4 umożliwia stosowanie instytucji zgody na odstępstwo na etapie wydania decyzji o warunkach zabudowy (wyrok NSA z dnia 20 lipca 2017 r., sygn. akt: II OSK 2916/15).

Są to sytuacje wyjątkowe. Można do nich zaliczyć :

  • stan zagospodarowania nieruchomości i terenów sąsiadujących,
  • kształt i wymiary nieruchomości,
  • ukształtowanie terenu,
  • warunki hydrogeologiczne terenu,
  • położenie względem nieruchomości sąsiadujących.

Upoważnienie do wyrażenia zgody na odstępstwo wydaje minister, który wydał w drodze rozporządzenia dane przepisy techniczno-budowlane.

Wybudowanie budynku w odległości innej niż wynikająca ze zgłoszenia skutkuje koniecznością rozbiórki budynku, bowiem nie ma jak doprowadzić takiej budowy do stanu zgodnego z przepisami prawa.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

ePorady24.pl

spadek.info

porady prawne odpowiedziprawne.pl

Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »