Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wymiana ogrodzenia usytuowanego za granicą działki

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2020-05-29

Kupiłem w 2009 r. działkę, która miała już stare ogrodzenie. Planujemy wymianę ogrodzenia na odcinku ok. 25 m. Stoi ono wzdłuż drogi żwirkowej, która jest prywatną działką sąsiada. Ogrodzenie nasze ma ponad 30 lat. Przekracza granicę drogi na pewnym odcinku, pozostawiając ok. 3-metrową drogę ze żwiru. Czy muszę cofnąć ogrodzenie do granicy mojej działki, czy mogę je postawić w starym miejscu?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.


Wymiana ogrodzenia usytuowanego za granicą działki

Wymiana ogrodzenia – stawianie go na własnej działce

Zasadniczo zakres Pana inwestycji powinien mieścić się wyłącznie na Pana działce. Nie ma Pan prawa stawiać ogrodzenia na działce cudzej. Póki co jest to działka cudza. Nie Pana. Jednak na razie odbywa Pan z sąsiadem rozmowy – on prosi, aby Pan się cofnął, Pan ma wątpliwości.

Zasadniczo gdyby wniósł Pan sprawę o rozgraniczenie, to mógłby się Pan powołać na zasiedzenie tego spornego pasa gruntu. Sąsiad może wnieść sprawę o wydanie nieruchomości, jeśli Pan podczas wymiany ogrodzenia pobuduje mimo wszystko ogrodzenie według starego przebiegu.

Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane dopiero budowa ogrodzeń o wysokości ponad 2,2 m wymaga zgłoszenia właściwemu organowi architektoniczno-budowlanemu Poniżej tej wysokości nie ma potrzeby dokonywać jakichkolwiek zgłoszeń. Kwestia będzie rozpatrywana wyłącznie w zakresie prawa cywilnego – prawa własności.

Przywrócenie władania nad rzeczą – przesunięcie ogrodzenia przy wymianie

Zgodnie z art. 222 § 1 Kodeksu cywilnego, na którym sąsiad może oprzeć swoje żądanie, jako właściciel może żądać od osoby, która włada faktycznie jego rzeczą – od Pana – ażeby rzecz została mu wydana, chyba że osobie tej przysługuje skuteczne względem właściciela uprawnienie do władania rzeczą. Regulacja ta służy przywróceniu właścicielowi władztwa nad rzeczą, a więc ochronie jednego z podstawowych atrybutów prawa własności. Żeby można było mówić o roszczeniu windykacyjnym, muszą być spełnione dwa warunki: po pierwsze, treścią roszczenia jest żądanie wydania rzeczy, po drugie zaś, wynika ono z prawa własności. W niniejszej sprawie ustalenia wymagał przebieg granicy pomiędzy nieruchomościami stron, co pozwolić powinno na rozstrzygnięcie kwestii, czy pozostaje Pan we władaniu części nieruchomości sąsiada, czy też nie.

Trudno będzie Panu udowodnić, że płot postawił nieświadomie na gruncie sąsiada, skoro już jest Pan doskonale świadom przekroczenia granicy przez stary płot.

Dochodzenie zasiedzenia pasa gruntu

Jednak Pan ma prawo dochodzić zasiedzenia pasa gruntu. Zgodnie z art. 172 § 1 Kodeksu cywilnego „posiadacz nieruchomości niebędący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu jako posiadacz samoistny, chyba że uzyskał posiadanie w złej wierze (zasiedzenie)”.

Natomiast § 2 tego artykułu stanowi, że „po upływie lat trzydziestu posiadacz nieruchomości nabywa jej własność, choćby uzyskał posiadanie w złej wierze”. Zgodnie z art. 336 „posiadaczem rzeczy jest zarówno ten, kto nią faktycznie włada jak właściciel (posiadacz samoistny), jak i ten, kto nią faktycznie włada jak użytkownik, zastawnik, najemca, dzierżawca lub mający inne prawo, z którym łączy się określone władztwo nad cudzą rzeczą (posiadacz zależny)”.

Posiadaczem samoistnym jest ta osoba, która faktycznie włada rzeczą jak właściciel. Słowa „włada jak właściciel” należy interpretować w oparciu o art. 140, który wymienia podstawowe uprawnienia właściciela – np. koszenie, grodzenie, posiadanie, zarządzanie.

Jesteście w patowej sytuacji. Możecie się dogadać – jak zawsze wspólnie ustalić warunki przesunięcia ogrodzenia. Albo nie. Przy sporze sądowym – finalnie – jeśli faktycznie płot jest tam minimum 30 lat, można z powodzeniem zakładać, że wygra Pan taką sprawę i wymiana ogrodzenia nastąpi z korzyścią dla Pana, czyli na starym miejscu nowe ogrodzenie.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Przebudowa domku holenderskiego

Przebudowa domku holenderskiego

Pytanie dotyczy sytuacji prawnej przebudowanego przeze mnie domku holenderskiego. Chodzi o działkę o pow. 500 m 2 położoną w gminie,...

Domek letniskowy postawiony bez pozwolenia

Domek letniskowy postawiony bez pozwolenia

Zakupiłem działkę budowlaną, która kiedyś była działka rekreacyjna. Postawiono na niej domek letniskowy ok. 45 m 2 , z drewna, bez pozwolenia....

Ogrodzenie między ogródkami w bloku

Ogrodzenie między ogródkami w bloku

Od 5 lat mieszkam w bloku na nowym, małym osiedlu zamkniętym. Do mieszkań na parterze – w tym i mojego – przynależą ogródki...