Kategoria: Inne

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Instytut Techniki Budowlanej - aprobaty techniczne na wyroby

Autor: Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 2017-01-23

Instytut Techniki Budowlanej wydawał aprobaty techniczne na wyroby, które po 1 maja 2004 r . przestały być wyrobami budowlanymi w rozumieniu ustawy o wyrobach budowlanych z 16 kwietnia 2004 r. Naszym zdaniem informacja wymagana w art. 39 powinna zawierać wykaz aprobat na wyroby budowlane spełniające wymogi ww. ustawy. ITB nie informowało producentów o zmianie przepisów i wydawało AT na wyroby niebędące wyrobami budowlanymi do kwietnia 2004 r.  Jednostka organizacyjna udzielająca aprobat technicznych (ITB) nie przekazała informacji. o których mowa w art. 9 ust. 5, a przed WSA stwierdziła, że nie posiada takiej informacji (informacji publicznej) i nie może jej przekazać. WSA w wyroku skonkludował, że jeżeli informacji nie posiada, to jej przekazać nie może. Czy istnieje możliwość prawna uzyskania od ITB informacji, o której mowa w art. 39? Czy AT wydane niezgodnie art. 9 ustawy obowiązującym do 31.12.2016 r. mogą pozostawać w obrocie prawnym, jeżeli spełniają wymagania znowelizowanego art. 9 obowiązującego od 01.01 2017 r.?

»Wybrane opinie klientów

Sprawna obsługa, łatwa dostępność i krótki termin odpowiedzi.
Maria, 51 lat, praca biurowa
Opinia była rzeczowa i na temat zadany w pytaniu.
Jacek, prezes, 65 lat
Precyzyjna porada, super napisana, jasna i czytelna :)
Dominika, 28 lat
Informacja z komentarzem jest bardzo wyczerpujaca. Skierowala mnie w dobrym kierunku. Podparla filarami prawa. Dziekuje
Joanna, 58 lat
Porada profesjonalna całkowicie rozwiązująca moje wątpliwości.
Jacek, emeryt, 70 lat
Oceniam bardzo wysoko włożoną pracę w wyjaśnienie sprawy; szybko i wyczerpująco
Anna, kierownik marketingu, 32 lata
Dziękuję za szybką i wyczerpującą odpowiedź. Po raz kolejny skorzystałam z Państwa pomocy i jestem bardzo zadowolona. Jeszcze raz dziękuję.
Jolanta
Dziękuję bardzo za wyczerpującą odpowiedź. Odpowiedź dostałam szybko, i była ona wyczerpującą. Prawnik Pan Maciej Sądej, przedstawił sprawę jasno i przede wszystkim przestałam się martwić sprawa na którą nie mam wpływu. Bo oczywiście, jak się czyta w internecie, to dostaje się masę różnych opcji, opinii, które mogą być nieprawdziwe lub są sprzeczne. 
Edyta, nauczyciel, 46 lat
Dziękuję, choć cena porady tania nie była to jednak w pełni wyczerpująca interesujące mnie zagadnienie.
Bożena
Polecam tą formę usługi. Na spokojnie można w domu zastanowić się jakie jeszcze ważne pytanie zadać, i kolejny raz poradzić się w tej samej cenie.
Barbara, 58 lat
Są to dla mnie jasne odpowiedzi 
Andrzej, 59 lat, kierowca
Pan Marcin Sądej po raz trzeci udzielał mi porady w sprawach podatkowych i po raz trzeci jestem w pełni usatysfakcjonowana Jego poradą. Do tej pory 4 razy korzystałam z usług ePorad24 i za każdym razem otrzymywałam poradę składającą się dwóch członów. Pierwszy to prezentacja przepisów dotyczących mego pytania, a druga to zwięzły \"łopatologiczny\" przepis co i jak uczynić w moim przypadku. Jestem zadowolona w 100% z porady. 
Małgorzata, licencjonowany zarządca nieruchomości, 71 lat
Tak jak czytałam w innych opiniach, wyjaśnienia są bardzo prosto sformułowane, zrozumiałe dla kogoś, kto na co dzień nie ma czynienia z prawem. Wspaniałą rzeczą jest możliwość zadawania dodatkowych pytań. Pozwala to rozwiać jakiekolwiek wątpliwości.
Joanna, nauczyciel, 44 lata
Jestem zadowolony z udzielonej mi porady. Odpowiedz szybka, napisana prostym , zrozumiałym językiem, wyczerpująca temat. 
Czarek
Na moje zapytanie , otrzymałam bardzo szybką wyczerpującą odpowiedź , zrozumiałym językiem (nie prawniczym) napisaną . Korzystała z ePorady24 moja znajoma , która była bardzo zadowolona z szybkiej i solidnej usługi . Dlatego ja również zwróciłam się do nich o pomoc. Z czystym sumieniem POLECAM TĄ FIRMĘ .Zamykam swoją opinie w krótkich słowach, SZYBKO , SOLIDNIE , PROFESJONALNIE I NIE DROGO!!!
Grażyna
Serdeczne dzieki za porade
Grzegorz
Nie wypowiadam się na forach internetowych i nie wystawiam opinii- jednak tym razem poczułam, że muszę napisać o Państwa portalu, ponieważ jest wspaniały. Jestem zachwycona. Rzadko zdarzają się mi problemy natury prawnej, więc nie mam kontaktu z prawnikami. Ten portal okazał się najlepszym dla mnie rozwiązaniem, gdy nastąpiło takie zdarzenie. Przystępna cena, natychmiastowe odpowiedzi i to bardzo wyczerpujące. Zostałam poprowadzona znakomicie, aby rozwiązać swój problem. Gratulacje dla założycieli, dla świetnych prawników. Już poleciłam swoim znajomym i polecam wszystkim. 
Małgorzata
Udzielona odpowiedź w pełni mnie satysfakcjonuje. Z całą pewnością będę korzystać z eporady24, jeżeli oczywiście zajdzie taka potrzeba.
Dorota, nauczyciel, 52 lata
Odpowiedzi na zadane problemy są naprawdę fachowe ale co cenię najbardziej to że są rzetelne.
Adam
Jestem zadowolony, szybka ,rzetelna odpowiedź, profesjonalna.
Andrzej
Bardzo fachowa i zrozumiała odpowiedz od prawnika
Hubert
Szybka i rzeczowa odpowiedź, w której odniesiono się do każdego mojego pytania. Jestem bardzo zadowolony i cieszę, że jest taki serwis. To o wiele wygodniejsze rozwiązanie niż próba szukania i umawiania się z prawnikiem face-to-face.
Marcin
Wyczerpujące wyjaśnienia.
Jarosław, 55 lat, nauczyciel
Wszystko super
Ihor, 24 lata, przedsiębiorca
Drugi raz skorzystałam z porady prawnej ePorady24. W obu przypadkach porady udzielił mi p. Marcin Sądej. Sprawy bardzo dokładnie omówił, a na zakończenie wypunktował kolejne etapy postępowania. To co wydawało mi się dość zawikłane po przeglądaniu darmowych portali internetowych z poradami prawnymi, nagle stało się jasne i proste. 
Małgorzata, licencjonowany zarządca nieruchomości, 71 lat

Grażyna, 58 lat, nauczyciel
Dla mnie wszystko jest super
IRENA, 65 lat, technik - ekonomista,obecnie na emeryturze
Szybka i terminowa obsługa. Jestem zadowolona z wykonania usługi. Dziękuję bardzo za pomoc.
Grażyna
Porada jaką otrzymałam jest wnikliwa i satysfakcjonująca. W wątpliwej sytuacji na pewno będę korzystała z Państwa usług
Joanna, księgowa, 58 lat
Wszystko jest tak, jak być powinno - SUPER!!
Grażyna, 60 lat, Asystent Prezesa

Przed ustawą o wyrobach budowlanych kwestie aprobat technicznych regulowane były art. 10 prawa budowlanego (aktualnie nie obowiązuje) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych. Według pierwotnego brzmienia ustawy o wyrobach budowlanych:

„Art. 39. Jednostki organizacyjne udzielające aprobat technicznych są obowiązane, w terminie do dnia 1 lipca 2004 r., przekazać do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego informacje, o których mowa w art. 9 ust. 5, dotyczące udzielonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy aprobat technicznych.

Art. 40. Wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na podstawie przepisów dotychczasowych i na zasadach w tych przepisach określonych nadają się do stosowania, w rozumieniu niniejszej ustawy, przy wykonywaniu robót budowlanych”.

Według tejże ustawy aprobata techniczna to pozytywna ocena techniczna przydatności wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, uzależnioną od spełnienia wymagań podstawowych przez obiekty budowlane, w których wyrób budowlany jest stosowany.

Z kolei, gdy mowa jest o wyrobie budowlanym, należy przez to rozumieć rzecz ruchomą, bez względu na stopień jej przetworzenia, przeznaczoną do obrotu, wytworzoną w celu zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzaną do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową i mającą wpływ na spełnienie wymagań podstawowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. Z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41).

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Organami właściwymi w sprawach wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu, w zakresie uregulowanym w niniejszej ustawie, oraz organami wyspecjalizowanymi, w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności, zostały:

 • wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego;
 • Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Według przepisów wykonawczych, tj. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania, brzmienie pierwotne:

„§ 16. Do udzielania, uchylania i zmiany aprobat technicznych upoważnione są:

1) Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie – w odniesieniu do wyrobów budowlanych niewskazanych w pkt 2–16, a także wyrobów budowlanych termo- i hydroizolacyjnych oraz włókno-cementowych”,

aktualne brzmienie:

„§ 16.Do udzielania, uchylania i zmiany aprobat technicznych upoważnione są:

1) Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie – w odniesieniu do wyrobów budowlanych niewskazanych w pkt 2–13, a także wyrobów budowlanych termo- i hydroizolacyjnych oraz włókno-cementowych.

§ 11. 1. Aprobata techniczna obowiązuje od dnia jej wydania.

2. Aprobata techniczna jest udzielana na okres 5 lat. Okres ten może być przedłużany, na wniosek jej właściciela, bez przeprowadzania ponownego postępowania aprobacyjnego.

§ 15. 1. Jednostki aprobujące opracowują i publikują we własnych wydawnictwach informator zawierający:

1) wykaz asortymentowy wyrobów budowlanych objętych działalnością aprobacyjną jednostki;

2) opis postępowania aprobacyjnego, czas potrzebny do jego przeprowadzenia oraz informacje dotyczące opłat za tę działalność;

3) wykaz zaleceń udzielania aprobat technicznych, o których mowa w § 14;

4) listę laboratoriów badawczych, o których mowa w § 8 ust. 1.

2. Jednostka aprobująca prowadzi i publikuje rejestr udzielonych i uchylonych aprobat technicznych”.

W razie wydania aprobaty technicznej instytucja ją wydającą jest zobowiązana do niezwłocznego przekazywania do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego informacji o udzielonej aprobacie, która powinna zawierać:

 • numer aprobaty technicznej;
 • nazwę wyrobu budowlanego;
 • określenie wnioskodawcy;
 • określenie rodzaju wyrobu budowlanego, jego typu i przeznaczenie;
 • wskazanie okresu ważności aprobaty technicznej.

Cytowana ustawa ta weszła w życie 1 maja 2004 r. Z brzmienia art. 39 wynika, że taką jednostka został m.in. ITB. Oprócz niego były wyznaczone także inne jednostki.

W sytuacji, gdy wydawały one aprobaty techniczne przed 01.05.2004. zostały zobowiązane do przekazania do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego informacji, o których mowa w art. 9 ust. 5, dotyczących udzielonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy aprobat technicznych. Informacje te miały być przekazane do 01 lipca 2004 r.

Przepis ten nie dotyczy tylko aprobat wydanych do 01.05.2004. W przypadku aprobat wydawanych po 01.05.2004 – jak wskazuje art. 9 – jednostki wydające aprobaty techniczne były wprost zobowiązane do niezwłocznego przekazania do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego informacji (o których mowa w art. 9 ust. 5) dotyczących udzielonej aprobaty.

Obowiązek prowadzenia i publikacji rejestru udzielonych i uchylonych aprobat technicznych – nie dotyczy aprobat wydanych do 01.05.2004 r. ITB udzielał aprobat do 01.05.2004 r.(był do tego uprawniony na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych) i teoretycznie powinien przekazać do GINB informacje o nich. Informacja ta dotyczyła tylko aprobat udzielonych do dnia 01.05.2004r., z elementami wskazanymi w art. 9 ust. 5. Nie ma mowy o aprobacie, jaka utraciła ważność.

W praktyce dotyczyło to tylko aprobat udzielonych, których termin ważności nie upłynął do 01.05.2004 r. W starym rozporządzeniu nie było mowy o prowadzeniu rejestru wydanych aprobat. Jeżeli ITB nie udzielał aprobaty na określony wyrób przed 01.05.2004, to nie mógł w praktyce przekazać informacji według art. 39 – bowiem nigdy jej nie posiadał.

W takiej sytuacji nie sposób uzyskać jakiejkolwiek informacji. Nie może być udzielona informacja publiczna, jeżeli dana jednostka nie jest jej posiadaczem. A tak wynika z twierdzenia ITB przed WSA.  Dzisiaj trudno jest wykazać, że twierdzenie to jest nieprawdziwe.

ITB być może przekazał takie informacje do GINB, ale z uwagi na 5-letni czas obowiązywania aprobaty – zlikwidował dokumenty z tym związane. Obecnie nie posiada danych o aprobatach przez siebie udzielonych do 01.05.2004 r. Informacje te – o ile zostały przez ITB przekazane – teoretycznie mogą znajdować się w GINB. Według dotychczasowego art. 9.1:

„Art. 9. 1. Aprobaty technicznej udziela się dla wyrobu budowlanego, dla którego nie ustanowiono Polskiej Normy wyrobu, albo wyrobu budowlanego, którego właściwości użytkowe, odnoszące się do wymagań podstawowych, różnią się istotnie od właściwości określonej w Polskiej Normie wyrobu, objętego:

1) mandatem udzielonym przez Komisję Europejską na opracowanie norm

zharmonizowanych lub wytycznych do europejskich aprobat technicznych;

2) wykazem, o którym mowa w ust. 7”.

Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności – zmieniła brzmienie art. 9. W miejsce dotychczasowego pojęcia „aprobata techniczna” wprowadzone zostało pojęcie „krajowa ocena techniczna”.  Ustawa ta zawiera przepisy przejściowe, w tym m.in.:

„Art. 5. 1. Wyroby budowlane, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy wymienionej w art. 1, wprowadzone do obrotu ze znakiem budowlanym przed dniem wejścia w życie art. 1 pkt 5–7 niniejszej ustawy, mogą być udostępniane na rynku krajowym po tym dniu.

2. Dla wyrobów budowlanych, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy wymienionej w art. 1, producent może sporządzić krajową deklarację właściwości użytkowych na podstawie krajowej deklaracji zgodności wydanej przed dniem wejścia w życie art. 1 pkt 5–7 niniejszej ustawy.

3. Aprobaty techniczne wydane przed dniem wejścia w życie art. 1 pkt 5–7 niniejszej ustawy, mogą być wykorzystywane jako krajowe oceny techniczne do końca okresu ważności tych aprobat”.

Art. 1 pkt 7 ustawy zmieniającej z dnia 25 czerwca 2015 r., dotyczy zmiany brzmienia art. 9 (o aprobatach technicznych). A zatem aprobaty techniczne wydane przed dniem wejścia w życie art. 1 pkt 6–7 ustawy zmieniającej mogą być wykorzystywane jako krajowe oceny techniczne do końca okresu ważności tych aprobat.

Udzielona aprobata techniczna wydana do 31.12.2016 r. korzysta z domniemania prawdziwości. Dopóki nie zostanie ona uchylona, unieważniona lub GINB nie stwierdzi, iż wyrób budowlany nie spełnia wymagań określonych w ustawie o wyrobach budowlanych oraz nie wyda:

 • postanowienia zakazującego dalszego udostępniania wyrobu budowlanego przez sprzedawcę, wyznaczając termin usunięcia określonych nieprawidłowości, albo
 • decyzji zakazującej dalszego udostępniania wyrobu budowlanego przez sprzedawcę oraz decyzję nakazującą wycofanie z obrotu tego wyrobu przez producenta lub importera, albo
 • decyzji nakazującej wycofanie z obrotu wyrobu budowlanego przez sprzedawcę,
 • jeżeli producent lub importer ma siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej
 • Polskiej
  – to dany wyrób funkcjonuje na rynku, a udzielona aprobata uważana jest za ważną i wiążącą.

Aprobaty techniczne wydane do 31.12.2016 r. nadal pozostają aprobatami technicznymi – które mogą być wykorzystywane jako krajowe oceny techniczne do końca okresu swej ważności.

Drugie pytanie ma charakter nieco retoryczny. Wszak każdemu jest oczywiste, że aprobaty techniczne wydane niezgodnie art. 9 ustawy obowiązującym do 31.12.2016 r. nie mogą pozostawać w obrocie prawnym.

Niezgodność ta obejmować powinna być stwierdzona dla wyrobu, dla którego nie ustanowiono Polskiej Normy wyrobu, albo wyrobu budowlanego, a którego właściwości użytkowe, odnoszące się do wymagań podstawowych, różnią się istotnie od właściwości określonej w Polskiej Normie wyrobu, objętego mandatem udzielonym przez Komisję Europejską na opracowanie norm zharmonizowanych lub wytycznych do europejskich aprobat technicznych; albo wykazem, wyrobów budowlanych, nieobjętych mandatami, dla których możliwe jest ustanowienie aprobaty technicznej, na wniosek jednostki organizacyjnej upoważnionej do wydawania aprobat technicznych.

Jednakże uznanie, że dana aprobata jest wydania niezgodnie z art. 9, że spełnia wymagań określonych w ustawie o wyrobach budowlanych – nie należy do dowolnej osoby lub innego podmiotu na rynku budowlanym i wyrobów budowlanych.

Właściwy organ może wszcząć postępowanie sprawdzające, kontrolne. W wyniku tego postępowania w przypadku stwierdzenia, że wyrób budowlany nie spełnia wymagań określonych w niniejszej ustawie, wydaje odpowiednie decyzje prowadzące do tego, że dana AT staje się nieważna, a objęte nią wyroby:

 • objęte zostaną zakazem dalszego udostępniania przez sprzedawcę, wyznaczając termin usunięcia określonych nieprawidłowości, albo
 • objęte zostaną zakazem dalszego udostępniania przez sprzedawcę oraz decyzję nakazującą wycofanie z obrotu tego wyrobu przez producenta lub importera, albo
 • objęte zostaną nakazem wycofanie z obrotu przez sprzedawcę,
 • jeżeli producent lub importer ma siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Wycięcie drzew bez zgody właściciela

Jakieś 2 lata temu bez zgody i wiedzy właściciela działki wycięto ponad 100 drzew o różnej grubości pnia: od 25 cm do ponad 100 cm. Ocena całości strat jest utrudniona ze względu na powalone drzewa zalegające na działce. Większość ściętych drzew została zabrana przez niewiadomego sprawcę. Nikt nie przyznaje się do winy, co powinien zrobić właściciel działki?

Odległość trampoliny od okien - głośny sąsiad

Mój sąsiad rozstawił wysoką trampolinę ogrodową pod moim oknem w odległości około 1 m. Rozstawione siatki zasłaniają mi widoczność, ale trudniejsze do wytrzymania są krzyki bawiących się na trampolinie dzieci. Jaka powinna być odległość trampoliny sąsiada od moich okien? Dodam, że z sąsiadem bardzo ciężko się rozmawia. Co robić?

Wykreślenie zabudowania z ewidencji zabytków

Zakupiłem działkę z zabudowaniem (w złym stanie technicznym), które wpisane jest w gminnej i wojewódzkiej ewidencji zabytków. Chcę uzyskać wykreślenie zabudowania z tej ewidencji, gdyż w przyszłości myślę o zburzeniu zabudowania. Wiem, że aby to uczynić, potrzebna jest zgoda konserwatora zabytków. Aktualnie konserwator sprzeciwia się wypisaniu budynku z ewidencji i tym bardziej wyburzeniu. Co można na to poradzić? Jakie sankcje grożą za samowolne rozebranie obiektu, jeżeli chodzi o konserwatora budynku?

Zabudowa zagrodowa na działce rolnej

Czy będąc rolnikiem, mogę się budować na działce rolnej? Chciałbym stworzyć zabudowę zagrodową na cele rolne.

Czy pracownik PINB jest funkcjonariuszem publicznym?

Czy pracownik w powiatowym inspektoracie nadzoru budowlanego zatrudniony na stanowisku starszego specjalisty jest funkcjonariuszem publicznym według obowiązujących przepisów?

Czy można dodać do istniejącego rozgraniczenia dwóch graniczników?

Mam pytanie z zakresu geodezyjno-prawnego. Niedawno przeprowadziłem na własny wniosek rozgraniczenie działki z sąsiadem. Geodeta nie wskazał jednak dokładnie granicy na pewnym odcinku, gdzie jest dużo krzaków, drzew itd. Nie widzę tej granicy i nie umiem jej wyznaczyć. Chciałbym dla jasności poprosić o dodatkowe oznaczenia. Czy można dodać do istniejącego rozgraniczenia dwóch graniczników? Jak to zrobić?

Problem z ewidencją budynków na działce

Na działce budowlanej stoi domek gospodarczy oraz budynek gospodarczy (z garażem). Oba budynki są oczywiście umieszczone na mapce terenu działki, okazało się jednak, że w akcie własności ziemi widnieje tylko domek (60 m2) bez budynku gospodarczego, w którego miejscu chcemy wybudować dom jednorodzinny. Metraż domu miałby być jednakowy z metrażem budynku nieujętego w akcie własności, ale ujętego na mapce zagospodarowania działki. Jakiego typu pozwolenie jest nam konieczne przy takich problemach z ewidencją budynków na działce? Czy potrzebujemy zgody sąsiadów, skoro budynek przylega do granicy?Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika » wizytówka Zadaj pytanie »