Kotłownia obok domu - jakie warunki, pozwolenie czy zgłoszenie?

• Data: 2024-06-14 • Autor: Wioletta Dyl

Posiadam domek na wsi (ok. 80 m2), w którym nie ma technicznych możliwości na zainstalowanie automatycznego pieca CO – brak pomieszczenia. Dlatego chciałabym obok domku postawić pomieszczenie w typie kontenera o pow. 12 m2 z płyty obornickiej niezwiązane na stałe z podłożem, które pełniłoby rolę kotłowni. Działka liczy 10 arów. Czy potrzebuję na to pozwolenia na budowę, zgłoszenia, czy może wcale nie muszę tego zgłaszać? W przepisach mowa jest o pomieszczeniu gospodarczym, czy można tak zakwalifikować kotłownię? Wiadomo, że załatwianie pozwolenia łączy się ze wzrostem kosztów.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kotłownia obok domu - jakie warunki, pozwolenie czy zgłoszenie?

Pozwolenie na budowę czy zgłoszenie – zewnętrzna kotłownia

Inwestycje budowlane według polskiego prawa wymagają zgłoszenia budowy obiektów oraz pozwolenia na ich budowę. Ustawa przewiduje jednak pewne wyjątki, które dotyczą mniejszych inwestycji planowanych na terenie własnej działki. Prawo budowlane daje właścicielom działek większą swobodę przy budowaniu parterowych obiektów gospodarczych do powierzchni 35 m². Wymienione budowle nie wymagają pozwolenia na budowę, a jedynie zgłoszenia staroście, przy czym liczba stawianych obiektów nie może być większa niż dwa na każde 500 m² powierzchni działki. Inaczej mówiąc, można budować nieduże obiekty wyłącznie na zgłoszenie. Zatem kotłownia w dobudowanym pomieszczeniu gospodarczym wymaga jedynie zgłoszenia odpowiedniemu organowi.

Istotny jest jednak sposób, w jaki będzie zasilana kotłownia (np. gaz itp.), ponieważ od tego uzależnione są wytyczne, które powinny być spełnione przy budowie kotłowni, tak aby spełniała wymagania określone w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, ale też wymagania określone normą PN-87/B-02411. Zgodnie z nimi kotły o nominalnej mocy cieplnej do 10 kW można instalować w pomieszczeniach niemieszkalnych, których kubatura wynosi co najmniej 4 m3 na 1 kW mocy cieplnej kotła i nie jest mniejsza niż 30 m3. Do paleniska kotła musi być zapewniony dopływ powietrza w ilości co najmniej 10 m3/h i 1 kW mocy kotła.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Wymogi, jakie musi spełniać kotłownia

W kotłowni o mocy do 25 kW, która powinna być wydzielonym pomieszczeniem, najlepiej usytuowanym centralnie w stosunku do tych, które ogrzewa, muszą być spełnione między innymi takie warunki:

 • kocioł powinien stać na fundamencie z materiałów niepalnych wystającym 5 cm nad poziom podłogi, zabezpieczonym stalowymi kątownikami;
 • podłoga powinna być z materiałów niepalnych lub obita blachą stalową o grubości 0,7 mm w odległości co najmniej do 0,5 m od krawędzi kotła;
 • musi być oświetlenie sztuczne, a najlepiej także naturalne, oraz jedno gniazdo elektryczne o napięciu nieprzekraczającym 24 V;
 • odległość tyłu kotła od ściany nie może być mniejsza niż 0,7 m, boku niż 1 m, a przodu od przeciwległej ściany co najmniej 2 m i umożliwiać swobodny dostęp do niego podczas czyszczenia i konserwacji;
 • wysokość powinna wynosić co najmniej 2,2 m, a w istniejących budynkach nie mniej niż 1,9 m pod warunkiem zapewnienia poprawnej wentylacji;
 • wentylacja nawiewna musi się odbywać przez niedający się zamknąć otwór o przekroju minimum 200 cm2 usytuowany nie wyżej niż 1 m nad podłogą, a wywiewna przez kanał z materiału niepalnego o przekroju co najmniej 14 x 14 cm, z otworem wlotowym pod stropem i wylotowym nad dachem domu;
 • przekrój komina nie może być mniejszy niż 20 x 20 cm;
 • w podłodze powinien być wpust podłogowy;
 • jeśli poniżej znajduje się kondygnacja użytkowa, podłoga i ściany do wysokości 10 cm, progi w drzwiach o wysokości 4 cm oraz wszystkie przejścia przewodów w podłodze i w ścianach do wysokości 10 cm muszą być wodoszczelne;
 • w pobliżu, najlepiej w wydzielonym pomieszczeniu, musi się znajdować skład paliwa o takiej powierzchni, aby można było składować opał na cały sezon grzewczy;
 • popiół i żużel trzeba gromadzić w metalowych pojemnikach, które powinny być codziennie opróżniane.

Na koniec dodajmy, że lokując kotłownię poza domem mieszkalnym, należy zadbać o zminimalizowanie strat ciepła na drodze przesyłu, a więc umiejscowić ją możliwie blisko, a rury dobrze ocieplić.

Przykłady

 

Pan Marek mieszka w niewielkim domku na wsi. Z uwagi na brak miejsca w domu, zdecydował się na postawienie kotłowni w formie kontenera o powierzchni 12 m². Ponieważ jego działka ma 15 arów, zdecydował, że kotłownia będzie niezwiązana na stałe z podłożem, co uprości procedury. Po konsultacji z urzędem dowiedział się, że wystarczy zgłoszenie zamiaru budowy, ponieważ kontener spełnia wymogi dla budynków gospodarczych o powierzchni do 35 m².

 

Pani Anna również borykała się z problemem braku miejsca na kocioł CO w swoim domu. Postanowiła postawić obok domu niewielką kotłownię z płyt obornickich. Jej działka liczy 8 arów, więc musiała upewnić się, że nie przekroczy liczby dopuszczalnych obiektów gospodarczych na tej powierzchni. Okazało się, że dla jej potrzeb wymagane jest tylko zgłoszenie budowy, bez konieczności uzyskania pozwolenia, co znacznie zmniejszyło koszty inwestycji.

 

Pan Jan posiada dom o powierzchni 70 m² na działce o powierzchni 12 arów. Zdecydował się na budowę zewnętrznej kotłowni o powierzchni 10 m², wykorzystując do tego celu kontener z płyt obornickich. Po dokładnym sprawdzeniu przepisów i konsultacji z lokalnym urzędem, dowiedział się, że budowa tego typu obiektu wymaga jedynie zgłoszenia, pod warunkiem, że liczba takich budynków na działce nie przekracza dwóch. Zadowolony z tej informacji, Pan Jan szybko przystąpił do realizacji swojego planu, oszczędzając czas i pieniądze na zbędnych formalnościach.

Podsumowanie

 

Budowa zewnętrznej kotłowni w formie kontenera na działce o powierzchni do 35 m² zazwyczaj wymaga jedynie zgłoszenia, a nie pozwolenia na budowę, co znacząco upraszcza procedury administracyjne. Ważne jest jednak, aby upewnić się, że wszystkie wymogi techniczne i prawne są spełnione, aby kotłownia była bezpieczna i funkcjonalna. Dbałość o te aspekty pozwoli uniknąć dodatkowych kosztów i problemów związanych z formalnościami.

Oferta porad prawnych

 

Potrzebujesz fachowej porady prawnej online lub wsparcia w sporządzaniu pism? Skontaktuj się z nami, aby uzyskać profesjonalną pomoc szybko i wygodnie bez wychodzenia z domu. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Wioletta Dyl

O autorze: Wioletta Dyl

Radca prawny, absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Udziela porad prawnych z zakresu prawa autorskiego, nowych technologii, ochrony danych osobowych, a także prawa konkurencji, podatkowego i pracy. Zajmuje się również sporządzaniem regulaminów oraz umów, szczególnie z zakresu e-biznesu i prawa informatycznego, które jest jej pasją. Posiada kilkudziesięcioletnie doświadczenie prawne, obecnie prowadzi własną kancelarię prawną.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

porady prawne online ePorady24.pl

prawo spadkowe

odpowiedziprawne.pl

Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »