Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kotłownia obok domu - jakie warunki, pozwolenie czy zgłoszenie?

Wioletta Dyl • Opublikowane: 2022-02-10 • Aktualizacja: 2022-04-16

Posiadam domek na wsi (ok. 80 m2), w którym nie ma technicznych możliwości na zainstalowanie automatycznego pieca CO – brak pomieszczenia. Dlatego chciałabym obok domku postawić pomieszczenie w typie kontenera o pow. 12 m2 z płyty obornickiej niezwiązane na stałe z podłożem, które pełniłoby rolę kotłowni. Działka liczy 10 arów. Czy potrzebuję na to pozwolenia na budowę, zgłoszenia, czy może wcale nie muszę tego zgłaszać? W przepisach mowa jest o pomieszczeniu gospodarczym, czy można tak zakwalifikować kotłownię? Wiadomo, że załatwianie pozwolenia łączy się ze wzrostem kosztów.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kotłownia obok domu - jakie warunki, pozwolenie czy zgłoszenie?

Pozwolenie na budowę czy zgłoszenie – zewnętrzna kotłownia

Inwestycje budowlane według polskiego prawa wymagają zgłoszenia budowy obiektów oraz pozwolenia na ich budowę. Ustawa przewiduje jednak pewne wyjątki, które dotyczą mniejszych inwestycji planowanych na terenie własnej działki. Prawo budowlane daje właścicielom działek większą swobodę przy budowaniu parterowych obiektów gospodarczych do powierzchni 35 m². Wymienione budowle nie wymagają pozwolenia na budowę, a jedynie zgłoszenia staroście, przy czym liczba stawianych obiektów nie może być większa niż dwa na każde 500 m² powierzchni działki. Inaczej mówiąc, można budować nieduże obiekty wyłącznie na zgłoszenie. Zatem kotłownia w dobudowanym pomieszczeniu gospodarczym wymaga jedynie zgłoszenia odpowiedniemu organowi.

Istotny jest jednak sposób, w jaki będzie zasilana kotłownia (np. gaz itp.), ponieważ od tego uzależnione są wytyczne, które powinny być spełnione przy budowie kotłowni, tak aby spełniała wymagania określone w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, ale też wymagania określone normą PN-87/B-02411. Zgodnie z nimi kotły o nominalnej mocy cieplnej do 10 kW można instalować w pomieszczeniach niemieszkalnych, których kubatura wynosi co najmniej 4 m3 na 1 kW mocy cieplnej kotła i nie jest mniejsza niż 30 m3. Do paleniska kotła musi być zapewniony dopływ powietrza w ilości co najmniej 10 m3/h i 1 kW mocy kotła.

Wymogi, jakie musi spełniać kotłownia

W kotłowni o mocy do 25 kW, która powinna być wydzielonym pomieszczeniem, najlepiej usytuowanym centralnie w stosunku do tych, które ogrzewa, muszą być spełnione między innymi takie warunki:

 • kocioł powinien stać na fundamencie z materiałów niepalnych wystającym 5 cm nad poziom podłogi, zabezpieczonym stalowymi kątownikami;
 • podłoga powinna być z materiałów niepalnych lub obita blachą stalową o grubości 0,7 mm w odległości co najmniej do 0,5 m od krawędzi kotła;
 • musi być oświetlenie sztuczne, a najlepiej także naturalne, oraz jedno gniazdo elektryczne o napięciu nieprzekraczającym 24 V;
 • odległość tyłu kotła od ściany nie może być mniejsza niż 0,7 m, boku niż 1 m, a przodu od przeciwległej ściany co najmniej 2 m i umożliwiać swobodny dostęp do niego podczas czyszczenia i konserwacji;
 • wysokość powinna wynosić co najmniej 2,2 m, a w istniejących budynkach nie mniej niż 1,9 m pod warunkiem zapewnienia poprawnej wentylacji;
 • wentylacja nawiewna musi się odbywać przez niedający się zamknąć otwór o przekroju minimum 200 cm2 usytuowany nie wyżej niż 1 m nad podłogą, a wywiewna przez kanał z materiału niepalnego o przekroju co najmniej 14 x 14 cm, z otworem wlotowym pod stropem i wylotowym nad dachem domu;
 • przekrój komina nie może być mniejszy niż 20 x 20 cm;
 • w podłodze powinien być wpust podłogowy;
 • jeśli poniżej znajduje się kondygnacja użytkowa, podłoga i ściany do wysokości 10 cm, progi w drzwiach o wysokości 4 cm oraz wszystkie przejścia przewodów w podłodze i w ścianach do wysokości 10 cm muszą być wodoszczelne;
 • w pobliżu, najlepiej w wydzielonym pomieszczeniu, musi się znajdować skład paliwa o takiej powierzchni, aby można było składować opał na cały sezon grzewczy;
 • popiół i żużel trzeba gromadzić w metalowych pojemnikach, które powinny być codziennie opróżniane.

Na koniec dodajmy, że lokując kotłownię poza domem mieszkalnym, należy zadbać o zminimalizowanie strat ciepła na drodze przesyłu, a więc umiejscowić ją możliwie blisko, a rury dobrze ocieplić.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

ePorady24.pl

spadek.info

porady prawne odpowiedziprawne.pl

Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »