Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Przyczepa kempingowa na działce rolnej postawiona na czas letni

Czy na działce rolnej mogę postawić na czas letni przyczepę kempingową zarejestrowaną i z ważnym przeglądem?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przyczepa kempingowa na działce rolnej postawiona na czas letni

Przyczepa na działce jako obiekt tymczasowy

Przyczepa campingowa może zostać uznana za obiekt tymczasowy w myśl prawa budowalnego, o ile jest przeznaczona do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jej trwałości technicznej, przewidziana do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także niepołączona trwale z gruntem. W ocenie sądów administracyjnych przyczepa campingowa jest tymczasowym obiektem budowlanym, bowiem fakt, że jest przystosowana do tego, aby przemieszczać go po drogach jako przyczepa, nie przesądza o tym, że nie może być uznana za obiekt budowlany, w szczególności tymczasowy obiekt budowlany, po ustawieniu go na gruncie (tak orzekł np. NSA wyrokiem z dnia 9 października 2019 r., sygn. akt II OSK 2779/17).

Zobacz też: Domek holenderski na działce rolnej

Zgłoszenie postawienia przyczepy

Zgodnie zaś z art. 29 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo budowlane nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, natomiast wymaga zgłoszenia, o którym mowa w art. 30, budowa tymczasowych obiektów budowlanych niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce – w terminie określonym w zgłoszeniu, ale nie później niż przed upływem 180 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu. Gdy zaś okres ten przekracza 180 dni, wówczas konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę.

Przeczytaj też: Czy na działce rolnej można postawić domek holenderski

Przyczepa jako pojazd

Natomiast, co najistotniejsze, to, że owa przyczepa jest zarejestrowana oraz nie jest podłączona pod przyłącze energii, wody, kanalizacji wyklucza jej posadowienie na działce rolnej (i jakiejkolwiek innej), co do zasady może spowodować, że wówczas będzie ona traktowana wyłącznie jako pojazd, nie zaś jak opisany wyżej tymczasowy obiekt budowlany, czyli nie wymaga zgłoszenia ani pozwolenia. Natomiast powyższe obowiązuje tylko wówczas, jeśli nie będzie ona w danym miejscu zlokalizowana na stałe i nie będzie pełniła funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej.

Funkcje przyczepy postawionej na czas letni

Podsumowując, przyczepa kempingowa może stać na działce rolnej, ale tylko jeśli nie wyklucza tego miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – ewentualnie warunki zabudowy, gdy nie ma planu dla danej miejscowości. Jeśli miejscowy plan tego nie dopuszcza, to może ona stać na takiej działce tylko wówczas, gdy ma związek z rolną funkcją terenu, czyli de facto być elementem zabudowy zagrodowej (nie letniskowej). Co do zasady posadowienie takiej przyczepy wymaga zgłoszenia (gdy będzie stać do 180 dni). Można zaryzykować i posadowić ją tam bez zgłoszenia na owe 180 dni, ale pod warunkiem, że będzie zarejestrowana i nie będzie pełniła funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej, czyli kolokwialnie mówiąc – będzie po prostu stała. Jeśli bowiem zamierza Pan z niej korzystać rekreacyjnie należy dokonać jej zgłoszenia (mimo, że jest zarejestrowana). Tym bardziej jeśli byłaby podłączona do przyłącza z energią, kanalizacją czy wodą. Wówczas zgłoszenie jest konieczne, bowiem gdy organ kontrolny pierwszy dostrzeże jak jest jako pojazd w rzeczywistości wykorzystywana (tj. jako obiekt budowlany nie jako pojazd) uzna jej posadowienie na działce za samowolę budowlaną (a to wiąże się z rozbiórką i grzywną). Zgodnie bowiem z wyrokiem WSA w Gdańsku z 17 stycznia 2018 roku, sygn. akt I SA/Gd 265/17, ustawione na gruncie przyczepy kempingowe, nie spełniające w danej chwili swojej pierwotnej funkcji transportowo-komunikacyjnej, stanowią obiekty budowlane.

Plan zagospodarowania przestrzennego działki rolnej

Niemniej zacząć Pan musi od analizy zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w kontekście dopuszczalnej zabudowy na owej działce, tj. sprawdzić, czy jest dopuszczona zabudowa rekreacyjna. Jeśli nie, to lokalizacja przyczepy jest ryzykowna i przy zgłoszeniu może Pan spotkać się ze sprzeciwem ze strony organu, chyba że, jak wspomniałam – po prostu ją Pan postawi jak pojazd i nie będzie z niej korzystał rekreacyjnie (tj. będzie stała na kołach i nie będzie wykorzystywana do celów wypoczynkowych, rekreacyjnych itd.).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Paulina Olejniczak-Suchodolska

O autorze: Paulina Olejniczak-Suchodolska

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując z kancelariami prawnymi. Specjalizuje się głównie w prawie gospodarczym, prawie pracy, prawie zamówień publicznych, a także w prawie konsumenckim i prawie administracyjnym. Obecnie prowadzi własną kancelarię radcowską oraz obsługuje spółki i instytucje państwowe.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

ePorady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

Zadaj pytanie »