Szambo i studnia na działce

Chcę kupić działkę rolną ok. 3500 m2. Działka nie jest objęta MPZP. WZ nie zostanie wydany ze względu na to, że naokoło nie ma zabudowy. Chcę na działce postawić domek letniskowy. Wiem, że można na takiej działce postawić domek parterowy o powiwerzchni zabudowy do 35 m2. Podobny taki powstaje na działce obok. Jednak nigdzie nie mogę znaleźć informacji o dwóch rzeczach:
1. Czy mogę na takiej działce wybudować małe szambo lub przydomową oczyszczalnie ścieków?
2. Czy mogę na takiej działce wybudować studnię?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Szambo i studnia na działce

Warunki zabudowy na działce

Skoro na terenie nie ma planu zagospodarowania, w stosunku do niektórych inwestycji konieczne jest uzyskanie warunków zabudowy. W zakresie szamba także może być wymagane. Czemu piszę, że może być wymagane? Przepisy w tej kwestii są niejednoznaczne i sprzeczne między sobą, dlatego najlepiej dowiedzieć się w starostwie (tam, gdzie będzie składane zgłoszenie), czy do obiektów budowanych na podstawie zgłoszenia wymagają decyzji o warunkach zabudowy.

Zobacz też: Domek letniskowy na działce rolnej

Wyłączenie działki spod produkcji rolnej

Co do zasady legalność i możliwość postawienia domku do 35 m2, szamba i studni będzie wymagało oceny, czy działka w ten sposób wyłączona zostaje spod produkcji rolnej.

Może Pan bowiem na działce rolnej postawić: platformę, altanę WC, wybudować szambo – ale niekiedy dopiero po wyłączeniu działki spod produkcji rolnej.

Prawo budowlane ułatwia proces inwestycji, niektóre obiekty można wybudować bez zezwolenia, jedynie na zgłoszenie. Niektóre bez formalności.

Przeczytaj też: Szambo na działce rolnej

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Wykonanie studni na działce

Z orzecznictwa sądowego i organów administracji wynika wniosek, że realizacja studni głębinowej nie wymaga pozwolenia na budowę ani dokonania zgłoszenia (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 kwietnia 2014 r., sygn. akt II OSK 2713/12, z dnia 29 kwietnia 2014 r, sygn. akt II OSK 2882/12, wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2011 r., sygn. akt II SA/Wr 2013/11).

Zwolnienie z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia dotyczy każdej sytuacji, bez względu na to, czy studnia będzie traktowana jako budowla, czy jako urządzenie budowlane. Z punktu widzenia formalnośc, inwestor aktualnie ma więc sytuację bardzo ułatwioną.

Realizacja studni nie podlega przepisom prawa budowlanego i aktom wykonawczym do tej ustawy.

Użytkowanie gruntu – inne niż rolnicze

Jednak to nie najgorszy Pana koszmar. Jeśli rozpocznie Pan inne niż rolnicze użytkowanie gruntu narazi się Pan na kosztowną procedurę. Zasady ochrony gruntów rolnych czy leśnych, a w tym zasady wyłączenia gruntów z produkcji reguluje przede wszystkim ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

W myśl art. 11 ust. 1 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych „wyłączenie z produkcji użytków rolnych wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego i organicznego, zaliczonych do klas I, II, III, IIIa, IIIb, oraz użytków rolnych klas IV, IVa, IVb, V i VI wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego, a także gruntów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2-10, oraz gruntów leśnych, przeznaczonych na cele nierolnicze i nieleśne – może nastąpić po wydaniu decyzji zezwalających na takie wyłączenie”. Stosownie do ust. 1a tej ustawy „w decyzji dotyczącej wyłączenia z produkcji użytków rolnych wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego i organicznego, zaliczonych do klas I, II, III, IIIa, IIIb, a także gruntów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2–10, oraz gruntów leśnych, przeznaczonych na cele nierolnicze i nieleśne określa się obowiązki związane z wyłączeniem”.

Wprawdzie w art. 11 ust. 4 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych ustawodawca wskazał jedynie na pozwolenie na budowę, pominął natomiast decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, czyli w obowiązującym stanie prawnym decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego bądź decyzję o ustaleniu warunków zabudowy dla innej inwestycji, jednakże należy to rozumieć w ten sposób, że jeśli na danym terenie jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, to przeznaczenie terenu ustala się na podstawie tego planu. Jeżeli natomiast planu nie ma, jak w kontrolowanej sprawie, to przeznaczenie gruntów leśnych na cele nierolnicze i nieleśne jest niemożliwe. Przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze i nieleśne natomiast jest możliwe tylko wtedy, kiedy nie ma wymogu zgody z art. 7 ust. 2 tej ustawy.

Najgorsze w tym wszystkim jest to, że fakt, czy wyłączono grunt spod produkcji rolnej ocenia urząd – na podstawie własnej wizji lokalnej i na podstawie własnej oceny stanu faktycznego.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Izabela Nowacka-Marzeion

O autorze: Izabela Nowacka-Marzeion

Magister prawa, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zdobyła w ogólnopolskiej sieci kancelarii prawniczych, po czym podjęła samodzielną praktykę. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Posiada bogate doświadczenie w procedurach administracyjnych, prawem budowlanym oraz postępowaniach cywilnych. Prywatnie interesuje się sukcesją i planowaniem spadkowym oraz zabezpieczeniem firm.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

porady prawne online ePorady24.pl

prawo spadkowe

odpowiedziprawne.pl

Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »