Czy spółdzielnia mieszkaniowa może ingerować w remont mieszkania?

• Data: 2024-06-20 • Autor: Tomasz Krupiński

Posiadam mieszkanie - odrębną własność lokalu mieszkalnego w spółdzielni. Inspektor z administracji ze spółdzielni mieszkaniowej ingeruje w remont mojego mieszkania i po prostu na każdym kroku robi mi trudności. Proszę mi wyjaśnić, czy mam obowiązek zgłaszania remontu do spółdzielni mieszkaniowej? Czy inspektor może mi zakazać używania płyty indukcyjnej w mieszkaniu, w którym została wykonana nowa instalacja wraz z dokumentacją od uprawnionych elektryków? Czy administracja może wejść do lokalu bez mojego pozwolenia? Czy mam obowiązek za każdym razem ich wpuszczać? W został zdjęty licznik gazowy i zdemontowana instalacja gazowa, ponieważ nie chcę gazu, lecz w tej sprawie spółdzielnia wypowiedziała się negatywnie i żąda przywrócenia gazu, czy ma do tego prawo? Inspektor powołuje się na zapisy regulaminu spółdzielni. Czy administracja może mnie podać do sądu, że robię sobie remont?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy spółdzielnia mieszkaniowa może ingerować w remont mieszkania?

Odrębna własność lokalu mieszkalnego a części wspólne

Stan faktyczny sprawy jest dla mnie szokujący. Jeżeli lokal stanowi odrębną własność, to absolutnie nikt nie może ingerować ani w remonty, ani w chęć odłączenia się od instalacji gazowej. Podkreślić bowiem należy, że co do zasady to wspólnota w sprawach dotyczących nieruchomości wspólnej jest podmiotem praw i obowiązków, który reprezentowany jest przez zarząd. Instalacja gazowa, począwszy od zaworu gazu przed licznikiem w każdym lokalu jest własnością właściciela lokalu.

Oznacza to, że prawo do korzystania z nieruchomości lokalowych w ich przypadku obejmuje także prawo do korzystania z dostaw gazu ziemnego, z wykorzystaniem wewnętrznej instalacji gazowej służącej wyłącznie do ich użytku. Z tego też względu, instalacje wewnętrzne gazu ziemnego nie są urządzeniami stanowiącymi przedmiot współwłasności przymusowej, o której mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o własności lokali. Skoro zatem uchwały właścicieli lokali mogą dotyczyć wyłącznie spraw zarządu nieruchomością wspólną (art. 22 ustawy), to nie można pozbawiać w ten sposób właściciela prawa do korzystania z dostaw gazu ziemnego poprzez zakazanie mu korzystania z instalacji służącej do tego celu.

Zobacz też: Remont instalacji gazowej

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Obowiązek udostępnienia mieszkania

Ustawa o własności lokali (w art. 13 ust. 2) nakłada na właściciela obowiązek udostępnienia mieszkania, jeżeli jest to niezbędne do przeprowadzenia konserwacji, remontu albo usunięcia awarii w nieruchomości wspólnej, a także w celu wyposażenia budynku, jego części lub innych lokali w dodatkowe instalacje. Wspólnota może w ramach zarządu nieruchomością wspólną konserwować, remontować istniejącą instalację stanowiącą części wspólne, nawet wtedy, kiedy przebiega ona w lokalu właściciela. Jedynym uprawnieniem wspólnoty jest więc w tym przypadku przeprowadzenie remontu, czyli zgodnie z art. 3 pkt 8 Prawa budowlanego: „robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego”. Art. 13 ust. 2 ustawy o własności lokali nie przewiduje obowiązku udostępniana lokalu dla dokonania przebudowy, nawet części wspólnych znajdujących się w lokalu stanowiącym odrębną własność.

Stąd też absolutnie nikt z ramienia wspólnoty nie ma prawa wchodzenia do Pana lokalu, robienia zdjęć. To jest Pana własność i tylko w sytuacjach powyżej wskazanych wspólnota może żądać wejścia do lokalu.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Kiedy należy poinformować spółdzielnię o remoncie?

Oczywiście nikogo nie musi Pan informować o remoncie lokalu – dotyczy to jedynie ingerencji w części wspólne. Wspólnota nie może Pana podać do sądu za remont. Żaden inspektor nie może kontrolować wykonywanych przez Pana remontów. Są to jakieś absurdalne żądania niemające żadnego oparcia w przepisach prawych. Proszę skierować pismo do spółdzielni, z prośbą o wyjaśnienie ich stanowiska z podaniem podstaw prawnych swoich działań. Regulamin spółdzielni nie stoi wyżej od przepisów ustawowych. Jest to wewnętrzny akt de facto obowiązujący spółdzielców, a Pan jest właścicielem mieszkania zarządzanego przez spółdzielnię.

Przykłady

 

Remont kuchni

Pan Jan postanowił przeprowadzić remont kuchni w swoim mieszkaniu, które jest jego odrębną własnością. Zdecydował się na zainstalowanie nowej płyty indukcyjnej, która wymagała wymiany instalacji elektrycznej. Mimo że prace zostały wykonane przez uprawnionych elektryków i wszystkie dokumenty były w porządku, inspektor ze spółdzielni mieszkaniowej stwierdził, że płyta indukcyjna jest niezgodna z regulaminem i nakazał jej demontaż. Pan Jan, zaskoczony interwencją, zwrócił się do prawnika, który potwierdził, że spółdzielnia nie ma prawa ingerować w takie prace, jeśli nie naruszają one wspólnych części budynku. Inspektor nie mógł też zakazać używania płyty indukcyjnej w prywatnym lokalu.

 

Demontaż instalacji gazowej

Pani Anna postanowiła zrezygnować z gazu w swoim mieszkaniu na rzecz ogrzewania elektrycznego. Zleciła fachowcom demontaż instalacji gazowej oraz usunięcie licznika gazowego. Po zakończeniu prac otrzymała pismo od spółdzielni, w którym żądano przywrócenia instalacji gazowej, powołując się na regulamin spółdzielni. Pani Anna skonsultowała się z prawnikiem, który wyjaśnił, że instalacje wewnętrzne gazu nie są częścią wspólną nieruchomości i właściciel mieszkania ma prawo decydować o ich usunięciu. W rezultacie spółdzielnia nie mogła wymusić przywrócenia gazu ani podać jej do sądu za wykonane prace.

 

Wejście do mieszkania bez zgody

Pan Tomasz, właściciel mieszkania w spółdzielni, był zaskoczony, gdy podczas jego nieobecności inspektor wszedł do jego lokalu bez uprzedzenia, rzekomo w celu sprawdzenia stanu instalacji wodno-kanalizacyjnej. Pan Tomasz, po konsultacji z prawnikiem, dowiedział się, że spółdzielnia może żądać dostępu do mieszkania tylko w ściśle określonych przypadkach, takich jak awarie czy prace konserwacyjne dotyczące wspólnych części budynku. W innych sytuacjach właściciel mieszkania ma prawo odmówić wejścia do lokalu bez swojej zgody. Pan Tomasz złożył skargę do zarządu spółdzielni i zażądał wyjaśnień oraz przeprosin za naruszenie jego prywatności.

Podsumowanie

 

Właściciel mieszkania, będącego odrębną własnością, ma prawo do swobodnego przeprowadzania remontów wewnątrz swojego lokalu bez nadmiernej ingerencji spółdzielni mieszkaniowej. Spółdzielnia może wymagać zgody jedynie w przypadku ingerencji w części wspólne budynku. Właściciel ma również prawo odmówić wejścia do swojego mieszkania przedstawicielom spółdzielni, chyba że dotyczy to niezbędnych prac konserwacyjnych lub usunięcia awarii.

Oferta porad prawnych

 

Potrzebujesz pomocy prawnej w sprawach związanych z remontem mieszkania i interwencją spółdzielni? Skontaktuj się z nami online, oferujemy fachowe porady prawne i przygotowanie niezbędnych pism, aby chronić Twoje prawa jako właściciela. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali - Dz.U. 1994 nr 85 poz. 388

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Tomasz Krupiński

O autorze: Tomasz Krupiński

Radca prawny z kilkunastoletnim doświadczeniem, magister prawa, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Specjalizuje się w prawie nieruchomości i prawie lokalowym (wykup mieszkań, najem, eksmisje, zasiedzenia itp.) oraz w prawie rodzinnym (rozwody, alimenty, podział majątku itp.). Doradza też wspólnotom mieszkaniowym i zarządcom nieruchomości (sam również ma uprawnienia zarządcy). Prowadzi własną kancelarię i reprezentuje naszych klientów w sądach.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

porady prawne online ePorady24.pl

prawo spadkowe

odpowiedziprawne.pl

Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »