Zwrot prowizji bankowej - kancelaria prawna może pomóc

• Data: 2023-12-15 • Autor: Artykuł Partnera

W sytuacji, gdy kredytobiorca spłaci kredyt przed terminem, bank jest zobowiązany do zwrócenia części pobranej wcześniej prowizji. Niemniej nie wszystkie banki automatycznie dokonują tego zwrotu, dlatego warto złożyć wniosek o zwrot należnych kosztów. Możliwość ta dotyczy zarówno kredytów gotówkowych, jak i hipotecznych. Sprawdź, jakie informacje powinien zawierać taki dokument i gdzie szukać pomocy w odzyskaniu części prowizji.

Zwrot prowizji bankowej - kancelaria prawna może pomóc

Kto może się ubiegać o zwrot kosztów kredytu?

Banki oraz instytucje finansowe mają obowiązek zwrócić część kosztów związanych z kredytami i pożyczkami, o ile zostały one spłacone wcześniej, niż przewidywano. Tak wynika z decyzji Trybunału Sprawiedliwości UE z 2019 roku oraz polskiej ustawy o kredycie konsumenckim, która obowiązuje od 2011 roku. Klient może ubiegać się o zwrot różnych opłat, takich jak prowizje czy opłaty administracyjne, jeśli zaciągnął kredyt po 18 grudnia 2011 roku. Wartość zwrotu jest obliczana proporcjonalnie do czasu, o który skrócono spłatę zobowiązania.

O zwrot kosztów można wnioskować nie tylko w przypadku kredytów gotówkowych czy konsolidacyjnych, ale także w sytuacji, gdy kredyt dotyczył działalności gospodarczej jednej osoby i był przeznaczony na cele konsumpcyjne. Dodatkowo, jeśli kredyt został spłacony przed terminem, został skonsolidowany lub przeniesiony do innego banku, także istnieje możliwość ubiegania się o zwrot kosztów.

Warto także podkreślić, że jednym z warunków, który upoważnia do zwrotu prowizji, jest kwota kredytu nieprzekraczająca 255 550 złotych. Klient ma określony czas na złożenie wniosku o zwrot kosztów, tj. 10 lat od spłaty kredytów do 8 lipca 2018 roku i 6 lat od spłaty kredytów po tej dacie. 

Jakie informacje powinny się znaleźć we wniosku o zwrot kosztów kredytu?

Kredytobiorcy, którzy spłacili zobowiązanie przed terminem, mają prawo do zwrotu części prowizji, która została wcześniej naliczona. Nie wszyscy wiedzą jednak, co zrobić, żeby odzyskać wpłacone środki. Wniosek o zwrot środków z tytułu wcześniejszej spłaty musi zostać złożony na piśmie i zawierać takie elementy jak:

  • nazwa banku i adres instytucji,
  • dane osobowe i adresowe kredytobiorcy,
  • numer umowy kredytowej wraz z datą jej zawarcia i zamknięcia kredytu,
  • żądanie zwrotu prowizji,
  • termin realizacji zwrotu przez bank,
  • preferowana metoda zwrotu prowizji (np. na konto bankowe).

We wniosku powinno znaleźć się także uzasadnienie żądania zwrotu. Kredytobiorca może powołać się na art. 49. Ustawy o kredycie konsumenckim lub art. 39. Ustawy o kredycie hipotecznym, w zależności od tego, jakiego kredytu dotyczy wniosek. Dokument z własnoręcznym podpisem można wysłać pocztą lub złożyć osobiście w oddziale banku. 

Gdzie szukać wsparcia, żeby otrzymać zwrot prowizji?

Kredytobiorcy, którzy nie wiedzą, jak napisać poprawny wniosek o zwrot prowizji, mogą szukać wsparcia np. w kancelarii finansowej. Doświadczeni prawnicy dokładnie przeanalizują sytuację danego kredytobiorcy i stworzą dokument, na podstawie którego bank wypłaci należną sumę.


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

porady prawne online ePorady24.pl

prawo spadkowe

odpowiedziprawne.pl

Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »