Kategoria: Inne

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zmiana powierzchni działki w dokumentach

Tomasz Ciasnocha • Opublikowane: 2016-05-09

40 lat temu dziadek sprzedał grunt o powierzchni 960 m2. Działka została znów nabywa i kolejny właściciel twierdzi, że posiada 10 arów, a nie 960 m2. Jego wersję potwierdza nowa księga wieczysta. Jako podstawę wpisu wskazano wyrys z mapy z 1994 r. Czy to możliwe, że zmieniono powierzchnię działki w dokumentach? Jak sprostować tę różnicę? Sporne 40m2 ma dla mnie kluczowe znaczenie.

Tomasz Ciasnocha

»Wybrane opinie klientów

Pomoc uzyskana szybko i konkretnie. Napewno skorzystam z usług eporady jeśli oczywiście będzie taka konieczność.
Katarzyna
Jestem bardzo zadowolony z udzielonej mi odpowiedzi. W mojej sprawie skorzystałem już z wcześniejszych wizyt (na żywo), ale tak wyczerpującej informacji wyjaśniającej jaką otrzymałem na portalu ePorady24 nigdzie nie otrzymałem. Bardzo treściwie, same konkrety bez zbędnego skupiania się na drobnych detalach. 
Dariusz, 52 lata
Bardzo szybko i sprawnie, polecam :)
Jolanta
W bardzo szybki i skuteczny sposób dostałam odpowiedź na moje pytanie.
Grażyna
Dziękuję za konkretną odpowiedź. Na pewno będzie pomocna.
Anna, 62 lata, tłumacz

Różnice w powierzchni działki mogą wynikać z różnych powodów.

Pierwszym powodem zmiany powierzchni może być przejście z sytemu parcelowego na system działkowy. Powierzchnia parcel była określana w m2, zaś działki w zaokrągleniu do pełnych arów. Stąd tez działka w systemie parcelowym o powierzchni 960 m2 w systemie działkowym została określona jako 10 arów.

Drugim powodem może być dokonana modernizacja lub określenie granic w ramach np. postępowań rozgraniczeniowego. Rzecz jest w tym, iż generalnie w poprzednich latach powierzchnia działek dla potrzeb ewidencji określona była w sposób graficzny, na podstawie mapy, bez wchodzenia w teren i bez jednoznacznego ustalenia granic i ich punktów załamania. Dopiero modernizując ewidencję gruntów i budynków, a tym samym przechodząc z postaci graficznej i analogowej na cyfrową, dokonuje się określenia współrzędnych punktów załamania granic i na ich podstawie obliczana jest powierzchnia nieruchomości. W sporządzonym dla tego celu opracowaniu współrzędne części punktów załamania granic przyjmuje się na podstawie danych z terenu.

Jeżeli nie doszło do zmiany granic działki, to różnice w powierzchni wynikają z jednej z powyższych przyczyn. Jeżeli powodem zmiany powierzchni są inne powody, to właściciel przedmiotowej działki może złożyć wniosek do starosty o zmianę wpisu w ewidencji, a w przypadku odmowy złożyć odwołanie do wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego. Złożenie takiego wniosku pozwoli otrzymać informację na temat powodów zmiany powierzchni w ewidencji. Uprawnienia do złożenia wniosku nie mają inne osoby, np. sąsiedzi, którzy nie mają interesu prawnego

Gdyby doszło do zmiany powierzchni w wyniku zmian prawnych, to zmiana w ewidencji poprzedzona byłaby bądź postępowaniem rozgraniczeniowym, bądź innym postępowaniem sądowym, które byłoby podstawą zmiany powierzchni.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
wizytówka Zadaj pytanie »