Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zmiana powierzchni działki w dokumentach

Tomasz Ciasnocha • Opublikowane: 2016-05-09

40 lat temu dziadek sprzedał grunt o powierzchni 960 m2. Działka została znów nabywa i kolejny właściciel twierdzi, że posiada 10 arów, a nie 960 m2. Jego wersję potwierdza nowa księga wieczysta. Jako podstawę wpisu wskazano wyrys z mapy z 1994 r. Czy to możliwe, że zmieniono powierzchnię działki w dokumentach? Jak sprostować tę różnicę? Sporne 40m2 ma dla mnie kluczowe znaczenie.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Różnice w powierzchni działki mogą wynikać z różnych powodów.

Pierwszym powodem zmiany powierzchni może być przejście z sytemu parcelowego na system działkowy. Powierzchnia parcel była określana w m2, zaś działki w zaokrągleniu do pełnych arów. Stąd tez działka w systemie parcelowym o powierzchni 960 m2 w systemie działkowym została określona jako 10 arów.

Drugim powodem może być dokonana modernizacja lub określenie granic w ramach np. postępowań rozgraniczeniowego. Rzecz jest w tym, iż generalnie w poprzednich latach powierzchnia działek dla potrzeb ewidencji określona była w sposób graficzny, na podstawie mapy, bez wchodzenia w teren i bez jednoznacznego ustalenia granic i ich punktów załamania. Dopiero modernizując ewidencję gruntów i budynków, a tym samym przechodząc z postaci graficznej i analogowej na cyfrową, dokonuje się określenia współrzędnych punktów załamania granic i na ich podstawie obliczana jest powierzchnia nieruchomości. W sporządzonym dla tego celu opracowaniu współrzędne części punktów załamania granic przyjmuje się na podstawie danych z terenu.

Jeżeli nie doszło do zmiany granic działki, to różnice w powierzchni wynikają z jednej z powyższych przyczyn. Jeżeli powodem zmiany powierzchni są inne powody, to właściciel przedmiotowej działki może złożyć wniosek do starosty o zmianę wpisu w ewidencji, a w przypadku odmowy złożyć odwołanie do wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego. Złożenie takiego wniosku pozwoli otrzymać informację na temat powodów zmiany powierzchni w ewidencji. Uprawnienia do złożenia wniosku nie mają inne osoby, np. sąsiedzi, którzy nie mają interesu prawnego

Gdyby doszło do zmiany powierzchni w wyniku zmian prawnych, to zmiana w ewidencji poprzedzona byłaby bądź postępowaniem rozgraniczeniowym, bądź innym postępowaniem sądowym, które byłoby podstawą zmiany powierzchni.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Umiejscowienie wywiewki wentylacyjnej przydomowej oczyszczalni ścieków

Czy w prawie budowlanym są jakiekolwiek uwarunkowania umiejscowienia wywiewki wentylacyjnej przydomowej oczyszczalni ścieków od granicy płotu sąsiada?...

 

Spływanie wód na działkę sąsiada

Spływanie wód na działkę sąsiada

Sąsiedzi od zawsze kierowali wody opadowe ze swojej działki na nasz grunt, doprowadzając nawet do zalania naszego domu. Jakiś czas temu usypaliśmy...

Zarządzanie wodami opadowymi

Mam dom jednorodzinny na działce położonej przy drodze wojewódzkiej. Interesuje mnie podłączenie wody opadowej z dachu domu do kanalizacji deszczowej,...

 

Autor projektu zamiennego

Zajmujemy się projektowaniem głównie konstrukcji budynków. Jak powinienem się zachować w przypadku, gdy jestem autorem projektu budowlanego...

 

Jak można zaplanować miejsca postojowe?

Chciałbym dowiedzieć się, jak można zaprojektować miejsca postojowe w oparciu o art. 19 ust. 4 warunków technicznych. Co konkretnie oznacza zapis,...

 

Brak dojazdu do własnej działki po remoncie drogi

Jestem właścicielem działki rolnej. Rok temu był remont i po remoncie drogi nie mam dojazdu do własnej działki. Chcę obecnie zbudować na niej dom,...