Przerobienie lokalu użytkowego na gabinet lekarski

Zamierzam wynająć lokal użytkowy, w którym dotychczas było biuro, i otworzyć w nim gabinet lekarski. Pomieszczenie będzie wymagało drobnego przerobienia – postawienia ścianki z płyty gipsowej, przesunięcia WC, instalacji dodatkowej umywalki, wymiany drzwi wewnętrznych i podłogi. Nie będzie oczywiście żadnej ingerencji w elementy nośne ani ściany zewnętrzne lokalu. Czy tego rodzaju prace wewnętrzne muszę gdzieś zgłaszać (pozwolenie lub zgłoszenie)?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przerobienie lokalu użytkowego na gabinet lekarski

Prace budowlane bez ingerencji w instalacje będące częścią wspólną

W myśl art. 3 pkt 7 Prawa budowlanego przez roboty budowlane należy rozumieć budowę, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. Zgodnie z art. 28 ust. 1 Prawa budowlanego roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, z zastrzeżeniem art. 29–31. Wprowadzający zwolnienie z tego obowiązku przepis art. 29 Prawa budowlanego w ust. 2 pkt 1 stanowił, że pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na remoncie istniejących obiektów budowlanych i urządzeń budowlanych, z wyjątkiem obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Natomiast budowa lub przebudowa takich obiektów i urządzeń wymaga uzyskania pozwolenia na budowę.

Definicję remontu i przebudowy formułuje art. 3 Prawa budowlanego. W punkcie 7a stanowi on, że przez przebudowę należy rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji. W art. 3 pkt 8 Prawa budowlanego wskazano, że przez remont należy rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.

Dokonanie czynności polegającej na przebudowie lokalu stanowiącego przedmiot odrębnej własności nie wymaga zgody innych osób niż jego właściciele. Inne zasady obowiązują w przypadku ingerencji w nieruchomość wspólną. Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy o własności lokali nieruchomość wspólną stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Wszystkie elementy budynku, które nie stanowią samodzielnych lokali, są elementami nieruchomości wspólnej.

Jeśli nie będzie Pan ingerował w instalacje będące częścią wspólną – nie potrzebuje Pan nawet zgody wspólnoty, jak rozumiem, lokal jest odrębny, a mamy do czynienia ze wspólnotą mieszkaniową, małą lub dużą – bez znaczenia.

Pozwoleń ani zgłoszeń Pan nie potrzebuje. Zmiany sposobu użytkowania także nie będzie, skoro jest to lokal użytkowy.

Zobacz też: Pozwolenie na postawienie kontenera biurowego

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Izabela Nowacka-Marzeion

O autorze: Izabela Nowacka-Marzeion

Magister prawa, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zdobyła w ogólnopolskiej sieci kancelarii prawniczych, po czym podjęła samodzielną praktykę. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Posiada bogate doświadczenie w procedurach administracyjnych, prawem budowlanym oraz postępowaniach cywilnych. Prywatnie interesuje się sukcesją i planowaniem spadkowym oraz zabezpieczeniem firm.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

porady prawne online ePorady24.pl

prawo spadkowe

odpowiedziprawne.pl

Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »