Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przerobienie lokalu użytkowego na gabinet lekarski

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2018-01-05

Zamierzam wynająć lokal użytkowy, w którym dotychczas było biuro, i otworzyć w nim gabinet lekarski. Pomieszczenie będzie wymagało drobnego przerobienia – postawienia ścianki z płyty gipsowej, przesunięcia WC, instalacji dodatkowej umywalki, wymiany drzwi wewnętrznych i podłogi. Nie będzie oczywiście żadnej ingerencji w elementy nośne ani ściany zewnętrzne lokalu. Czy tego rodzaju prace wewnętrzne muszę gdzieś zgłaszać (pozwolenie lub zgłoszenie)?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W myśl art. 3 pkt 7 Prawa budowlanego przez roboty budowlane należy rozumieć budowę, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. Zgodnie z art. 28 ust. 1 Prawa budowlanego roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, z zastrzeżeniem art. 29–31. Wprowadzający zwolnienie z tego obowiązku przepis art. 29 Prawa budowlanego w ust. 2 pkt 1 stanowił, że pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na remoncie istniejących obiektów budowlanych i urządzeń budowlanych, z wyjątkiem obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Natomiast budowa lub przebudowa takich obiektów i urządzeń wymaga uzyskania pozwolenia na budowę.

Definicję remontu i przebudowy formułuje art. 3 Prawa budowlanego. W punkcie 7a stanowi on, że przez przebudowę należy rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji. W art. 3 pkt 8 Prawa budowlanego wskazano, że przez remont należy rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.

 

Dokonanie czynności polegającej na przebudowie lokalu stanowiącego przedmiot odrębnej własności nie wymaga zgody innych osób niż jego właściciele. Inne zasady obowiązują w przypadku ingerencji w nieruchomość wspólną. Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy o własności lokali nieruchomość wspólną stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Wszystkie elementy budynku, które nie stanowią samodzielnych lokali, są elementami nieruchomości wspólnej.

 

Jeśli nie będzie Pan ingerował w instalacje będące częścią wspólną – nie potrzebuje Pan nawet zgody wspólnoty, jak rozumiem, lokal jest odrębny, a mamy do czynienia ze wspólnotą mieszkaniową, małą lub dużą – bez znaczenia.

 

Pozwoleń ani zgłoszeń Pan nie potrzebuje. Zmiany sposobu użytkowania także nie będzie, skoro jest to lokal użytkowy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Czy można zablokować inwestycję celu publicznego?

Czy można zablokować inwestycję celu publicznego?

Czy istnieje możliwość zablokowania budowy stacji bazowej telefonii komórkowej na sąsiadującej z moją działce? Urząd gminy przysłał mi obwieszczenie...

Czy sąsiad może postawić budynek wyższy niż mur bez powiadomienia mnie o tym?

Miedzy mną a sąsiadem w granicy jest mur o wysokości 2 m, który jest kontynuacją budynku ustawionego plecami do mojej działki. Widzę, że...

 

Pobudowanie domu na działce blisko lasu

Mam działkę, która w ok. 70% znajduje się na terenie określonym w studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania dla gminy (miejscowy plan...

 

Postawienie kontenerów na działce rolnej

Posiadam działkę rolną, w okolicy działki różne zabudowy, jednak nie ma możliwości z wielu względów na przekształcenie działki na budowlaną,...

 

Zburzenie swojej części budynku

Budynek mieszkalny o wys. 9 m, kilkurodzinny, szerogowy, znajduje się na dwóch działkach, 70% budynku na mojej i pozostała to część sąsiada. Na...

 

Zmiana inwestora i wznowienie budowy domu po latach

Kupiłem działkę budowlaną z rozpoczętą budową domu, stoją mury do wysokości stropu. Budowę przerwano przed ok. 15 laty, nie wiem dokładnie. Stan...

 

Modyfikacja funkcji budynku po uzyskaniu warunków zabudowy, problem z pozwoleniem na budowę

Złożyłem wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy budynku z garażem (nie ma planu miejscowego), ale w decyzji powierzchnia zabudowy...