Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zakup działki rolnej z budynkami - remont budynków i zabudowa siedliskowa

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2022-03-03 • Aktualizacja: 2022-05-17

Chcę kupić ziemię rolną zabudowaną domem i budynkami gospodarskimi, powyżej 1 ha. Nie jestem rolnikiem indywidualnym, nie mam kwalifikacji rolniczych. Wiem, że mogę kupić taką ziemię za zgodą KOWR-u, na wniosek zbywcy (z uwagi na mój brak kwalifikacji rolniczych), a po zakupie muszę przez 5 lat prowadzić tam gospodarstwo rolne i nie mogę tej ziemi przez 5 lat sprzedać (chyba że za zgodą KOWR-u). Chcę się jednak upewnić, czy jeśli kupię taką ziemię (zabudowaną budynkami, powyżej 1 ha), to jako NIErolnik mogę swobodnie wyremontować istniejące na niej budynki gospodarcze? Czy też pojawią się w tym względzie jakieś ograniczenia prawne z racji, iż nie jestem rolnikiem indywidualnym? I drugie pytanie: czy gdybym kupiła samą ziemię rolną, niezabudowaną (powyżej 1 ha, za zgodą KOWR-u) i miała kwalifikacje rolnicze, to czy mogłabym na takiej ziemi postawić zabudowę siedliskową (dom, stodoła) od razu po zakupie (a nie np. po 5 latach gospodarowania na takiej ziemi)?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zakup działki rolnej z budynkami - remont budynków i zabudowa siedliskowa

Remont budynków w gospodarstwie

Biorąc po uwagę, że otrzyma Pani zgodę KOWR-u na nabycie gruntów powyżej 1 ha, to jeśli będzie to siedlisko zabudowane, to na remont nie ma potrzeby uzyskiwania jakichkolwiek pozwoleń Na rozbudowę, nadbudowę – już tak. Wówczas istotne są zapisy planu zagospodarowania albo treść decyzji o warunkach zabudowy.

Napiszę od razu, że jeśli plan zagospodarowania nie dopuszcza jakiejkolwiek zabudowy na działce rolnej, to nie ma szans, aby cokolwiek tam wybudować, a jeśli dopuszcza zabudowę siedliskową, to wybuduje Pani tam siedlisko – dom plus budynki gospodarcze, JEŚLI PROWADZI PANI GOSPODARSTWO ROLNE.

A będzie Pani posiadaczką gospodarstwa rolnego pow. 1 ha. Nie musi być Pan płatnikiem KRUS-u, nie musi mieć Pan wykształcenia rolniczego, ale musi być Pani posiadaczem gospodarstwa rolnego pow. 1 ha, a zabudowa musi mieć związek z tymże gospodarstwem.

Zobacz też: Budynek gospodarczy na działce rolnej

Zabudowa zagrodowa na działce rolnej

Przepisy prawa nie określają pojęcia zabudowy siedliskowej (działka siedliskowa, siedlisko), lecz pojęciami pokrewnymi są tutaj – zabudowa zagrodowa czy zabudowa rolnicza. Definicję zabudowy zagrodowej zawiera natomiast § 3 pkt 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.), który stanowi, że „pod pojęciem zabudowy zagrodowej należy rozumieć w szczególności budynki mieszkalne, budynki gospodarcze lub inwentarskie w rodzinnych gospodarstwach rolnych, hodowlanych lub ogrodniczych oraz w gospodarstwach leśnych”. Natomiast według wyjaśnień językoznawców siedlisko to „miejsce czy teren zamieszkania, osiedlenia się, domu, a zabudowa zagrodowa to dom wiejski z podwórzem i zabudowaniami gospodarskimi, obejście” (Uniwersalny słownik języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008). Siedlisko (działka siedliskowa) jest zatem miejscem o charakterze kameralnym czy prywatnym, w którym posadowiony jest dom mieszkalny i zabudowania gospodarskie i w którym koncentrują się czynności życiowe rolnika i jego rodziny i zaspokajane elementarne potrzeby życiowe (zob. wyrok Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 10 marca 2011 r., sygn. akt II OSK 462/10).

Przeczytaj też: Zabudowa zagrodowa jak obejść

Działka siedliskowa

W doktrynie przyjęto w ślad za orzecznictwem Sądu Najwyższego, że działka siedliskowa to wydzielony obszar gospodarstwa rolnego przeznaczony na utworzenie siedliska (dom mieszkalny, budynki inwentarskie i budowle rolnicze oraz podwórko) zabezpieczające działalność rolniczą. Taką też zabudowę można nazwać zabudową siedliskową. Działka siedliskowa może być wydzielona z jednej lub kilku działek ewidencyjnych wchodzących w skład danego gospodarstwa rolnego. Nie można zatem granic obszaru zajętego pod działkę siedliskową utożsamiać z granicami działki wyodrębnionej ewidencyjnie (zob. wyrok Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 25 marca 2010 r., sygn. akt II OSK 922/09).

Posiadanie mniej niż 1 ha wyklucza zasadniczo z jakiejkolwiek zabudowy z uwagi na teren rolny. Natomiast remont możliwy jest zawsze.

Zobacz również: Budowa siedliska na działce rolnej

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

ePorady24.pl

spadek.info

porady prawne odpowiedziprawne.pl

Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »