Budowa domu przy drodze wewnętrznej

Posiadam działkę, na której buduję dom przy drodze wewnętrznej, droga ma długość 150 m od drogi wojewódzkiej (niedługo powiatowej) do końca mojej działki. Pozostałe działki, które właściciel będzie sprzedawał, są już za mną. Posiadam udział w drodze 2/9. Czy są jakieś szanse, żeby zmusić gminę, żeby odśnieżała ten kawałek drogi że względu na intensywne opady (zawsze mogę dorzucić się do kosztów)? Czy ten kawałek drogi bez zgody właściciela pozostałych działek, jeżeli na tym pierwszym odcinku drogi wewnętrznej są tylko moje działki, mogę przekazać gminie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Budowa domu przy drodze wewnętrznej

Obowiązek utrzymania w czystości nawierzchni chodników

Zgodnie z art. 20 pkt 4 w zw. z art. 19 ustawy o drogach publicznych obowiązek utrzymania w czystości nawierzchni chodników przy każdej kategorii drogi publicznej, także położonej w mieście i niebędącej autostradą, ani drogą ekspresową spoczywa na zarządcy tej drogi (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 29 stycznia 1999 r. I CKN 1005/97, niepubl.). Natomiast zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 2 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości „uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, należy do obowiązków właścicieli i użytkowników wieczystych tych nieruchomości”.

 

Zgodne z treścią art. 8 ust. 2 i 3 ustawy 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 ze zm.) budowa, przebudowa, remont, utrzymanie, ochrona i oznakowanie dróg wewnętrznych oraz zarządzanie nimi, jak również finansowanie powyższych zadań należy do zarządcy terenu, na którym jest zlokalizowana droga, a w przypadku jego braku – do właściciela tego terenu.

 

Gmina nie jest zarządcą drogi, nie ma więc obowiązku jej odśnieżać i nie ma prawnej możliwości ją przymusić do takich czynności ani do ich finansowania.

 

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie dróg gminnych należy do zadań własnych gminy. Gmina jako jednostka sektora finansów publicznych zobowiązana jest do przestrzegania ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Jak wynika z jej treści, wydatki jednostki samorządu terytorialnego mogą służyć wyłącznie sfinansowaniu zadań publicznych tej jednostki wynikających z przepisów prawa. Nie ma więc mowy, aby gmina oczyszczała drogę prywatną.

 

Nie może Pan także przekazać sam jakiegokolwiek odcinak drogi. Współwłasność nie oznacza współwłasności w określonym odcinku, ale współwłasność w całej długości drogi. W każdym centymetrze kwadratowym drogi.

 

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Pozew o wyrażenie zgody na przekazanie drogi gminie

„Art. 195. Własność tej samej rzeczy może przysługiwać niepodzielnie kilku osobom (współwłasność).


Art. 196. § 1. Współwłasność jest albo współwłasnością w częściach ułamkowych, albo współwłasnością łączną.
§ 2. Współwłasność łączną regulują przepisy dotyczące stosunków, z których ona wynika. Do współwłasności w częściach ułamkowych stosuje się przepisy niniejszego działu.


Art. 197. Domniemywa się, że udziały współwłaścicieli są równe.


Art. 198. Każdy ze współwłaścicieli może rozporządzać swoim udziałem bez zgody pozostałych współwłaścicieli.

Art. 199. Do rozporządzania rzeczą wspólną oraz do innych czynności, które przekraczają zakres zwykłego zarządu, potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli. W braku takiej zgody współwłaściciele, których udziały wynoszą co najmniej połowę, mogą żądać rozstrzygnięcia przez sąd, który orzeknie mając na względzie cel zamierzonej czynności oraz interesy wszystkich współwłaścicieli”.

 

Mógłby Pan przekazać gminie udziały we współwłasności, o ile zechce je przejąć, ale pozostaje Pan wówczas zasadniczo bez prawa do przejazdu, chyba że załatwi Pan sobie służebność. Droga nie stanie się wówczas drogą gminną

 

50% właścicieli mogłoby wnieść do sądu pozew o wyrażenie zgody (w przypadku braku jednomyślności) na przekazanie drogi gminie, oczywiście o ile gmina zechce drogę przyjąć. Należałoby więc zacząć od pytania do gminy, czy jest zainteresowana przejęciem drogi. Potem uzgadniać z właścicielami, jeśli się nie zgodzą, a potem ewentualnie składać sprawę do sądu.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Izabela Nowacka-Marzeion

O autorze: Izabela Nowacka-Marzeion

Magister prawa, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zdobyła w ogólnopolskiej sieci kancelarii prawniczych, po czym podjęła samodzielną praktykę. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Posiada bogate doświadczenie w procedurach administracyjnych, prawem budowlanym oraz postępowaniach cywilnych. Prywatnie interesuje się sukcesją i planowaniem spadkowym oraz zabezpieczeniem firm.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

porady prawne online ePorady24.pl

prawo spadkowe

odpowiedziprawne.pl

Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »