Zmiana powierzchni użytkowej domu po adaptacji poddasza

• Data: 2024-01-18 • Autor: Małgorzata Zegarowicz-Sobuń

Artykuł ten jest dedykowany tematom podatkowym, a w szczególności koncentruje się na znaczeniu i procedurze korekty podatku od nieruchomości. Podkreśla obowiązek złożenia korekt informacji podatkowej za okres do 5 lat wstecz, by uniknąć konsekwencji prawnych, jednocześnie wskazując na szczegóły definicji powierzchni użytkowej i obowiązujące regulacje prawne. Celem artykułu jest zaznajomienie czytelnika z obowiązkiem wykazywania powierzchni użytkowej, gdy ulega ona zmianie, np. w wyniku adaptacji poddasza na cele mieszkalne jak u pani Aleksandry, której zapytanie posłuży nam do objaśnienia tych zagadnień, w tym konsekwencji zaniedbania tego obowiązków.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zmiana powierzchni użytkowej domu po adaptacji poddasza

Pani Aleksandra mieszka w domu jednorodzinnym. Około 9 lat temu zdecydowała się na powiększenie przestrzeni mieszkalnej poprzez adaptację poddasza. Przeprowadzony został remont, ale wyłącznie wewnątrz, sam budynek nie zmienił swojego wyglądu. Za to powierzchnia mieszkalna zwiększyła się z 80 m2 na około 140 m2. Pani Aleksandra płaciła jednak cały czas podatek od nieruchomości od pierwotnych 80 metrów kwadratowych. Obecnie pyta, czy jest możliwość zgłoszenia dodatkowej powierzchni bez dużych konsekwencji.

Korekta podatku od nieruchomości

Pani Aleksandra powinna złożyć korekty informacji w sprawie podatku od nieruchomości za okres 5 lat wstecz. W korektach tych należy wykazać do opodatkowania całą powierzchnię użytkową budynku mieszkalnego.

Zgodnie z przepisami ustawy o podatkach i opłatach lokalnych „za powierzchnię użytkową uważa się powierzchnię mierzoną po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych, za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe. Powierzchnię pomieszczeń o wysokości od 1,40 m do 2,20 m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50%, a mniejszą niż 1,40 m, pomija się”.

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych do skutecznego opodatkowania wystarczy sam fakt użytkowania. Przepisy prawa na etapie składania informacji nie nakładają obowiązku załączenia jakiejkolwiek dokumentacji, jak również nie przewidują jakichkolwiek sankcji za niezłożenie takowej dokumentacji.

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnychjeżeli okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub ich części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem”.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Informacja podatkowa – dodatkowa powierzchnia mieszkalna

Zgodnie zaś z art. 6 ust. 6 wyżej przywołanej ustawy „osoby fizyczne, z zastrzeżeniem ust. 11, są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości lub od dnia zaistnienia zdarzenia, mającego wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części, podatek ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło to zdarzenie”.

Informacja powinna była być złożona w ciągu 14 dni od daty zmiany sposobu użytkowania rozbudowanej części budynku, czyli w tej sprawi adaptacji poddasza i rozpoczęcia jego użytkowania jako powierzchni mieszkalnej. Zgodnie z art. 70 Ordynacji podatkowej zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Oznacza to możliwość ponoszenia odpowiedzialności karnoskarbowej oraz konieczność zapłaty podatku do 5 lat wstecz.

W moim przekonaniu pani Aleksandra powinna zgłosić do odpowiedniego organu korektę informacji podatkowej. Naraża się bowiem na wspomniane powyżej konsekwencje, ale pozostaje w zgodzie z regulacjami prawnymi.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Przykłady

Przypadek Pani Kowalskiej

Pani Kowalska, właścicielka starego domu miejskiego, nigdy nie dokonała zmian w informacji podatkowej po rozbudowie kuchni i dodaniu oranżerii. Po latach inspekcja skarbowa odkryła niezgodności. Pani Kowalska musiała złożyć korektę i zapłacić zaległy podatek od większej powierzchni użytkowej swojego domu, co znacznie nadwyrężyło jej budżet.

 

Doświadczenie Pana Nowaka

Pan Nowak, po przebudowie swojego domu jednorodzinnego, zgłosił wszystkie zmiany powierzchni użytkowej do urzędu skarbowego. Dzięki terminowej korekcie uniknął kar i zyskał spokój umysłu, wiedząc, że wszystkie jego podatkowe sprawy są aktualne i zgodne z przepisami prawa.

 

Przypadek Państwa Jabłońskich

Państwo Jabłońscy dokonali rozbudowy swojego domu o dodatkowe pomieszczenia, w tym nową sypialnię i salon. Pomimo znaczącego zwiększenia powierzchni użytkowej, zapomnieli zgłosić te zmiany do gminy. Po kilku latach, podczas rutynowej kontroli, zostali poinformowani o konieczności zapłaty zaległego podatku oraz naliczonych odsetek, co stanowiło dla nich nieoczekiwany wydatek.

Podsumowanie

Korekta informacji w zakresie podatku od nieruchomości jest kluczowym elementem utrzymania zgodności z przepisami prawnymi i uniknięcia znaczących konsekwencji finansowych. Regularne aktualizowanie danych dotyczących powierzchni użytkowej nieruchomości zapewnia spokój umysłu oraz chroni przed niespodziewanymi zobowiązaniami podatkowymi. Artykuł ten podkreśla, jak ważne jest świadome i odpowiedzialne zarządzanie informacjami podatkowymi, zarówno dla właścicieli prywatnych domów, jak i przedsiębiorców.

Oferta porad prawnych

Potrzebujesz wsparcia w zakresie podatków od nieruchomości? Skorzystaj z naszej oferty porad prawnych online i profesjonalnego przygotowania dokumentów, aby zabezpieczyć swoje interesy i uniknąć problemów karnoskarbowych. Zapraszamy do kontaktu poprzez formularz umieszczony pod tekstem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych - Dz.U. 1991 nr 9 poz. 31
2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa - Dz.U. 1997 nr 137 poz. 926

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Małgorzata Zegarowicz-Sobuń

O autorze: Małgorzata Zegarowicz-Sobuń

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II w Lublinie. Aplikację radcowską ukończyła przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Białymstoku. Jako radca prawny pragnie rozwijać się zawodowo oraz służyć pomocą klientom. Interesuje się prawem rodzinnym, spadkowym, prawem pracy, spółdzielczym, mieszkaniowym, a także prawem karnym. Prowadzi własną kancelarię prawną w Suwałkach, a prywatnie pasjonuje się kuchnią, dekoracją wnętrz oraz poznawaniem nowych krajobrazów.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

ePorady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »