Kategoria: Zgłoszenie, pozwolenie, procedury

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy do powierzchni użytkowej zalicza się powierzchnię suteren?

Piotr Brożyński • Opublikowane: 2017-07-31

Czy przy zniesieniu współwłasności do powierzchni użytkowej powinno się wliczać powierzchnią użytkową suteren (podłoga położona jest poniżej terenu 90 cm)? Wysokość pomieszczeń sutereny to 230 cm.

Piotr Brożyński

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję bardzo za profesjonalną poradę. Szybka i konkretna odpowiedź, to ważne w obliczu różnych kryzysów życiowych.
Irena
Szybka i fachowa odpowiedź, przystępny język. Bardzo ważne - to pisemna forma, która pozwala na spokojną analizę. Na pewno ponownie skorzystam.
Małgorzata
Tak właśnie zrobiłem. Odwołałem się do Sądu.
Sylwester
Pomoc uzyskana szybko i konkretnie. Napewno skorzystam z usług eporady jeśli oczywiście będzie taka konieczność.
Katarzyna
Jestem bardzo zadowolony z udzielonej mi odpowiedzi. W mojej sprawie skorzystałem już z wcześniejszych wizyt (na żywo), ale tak wyczerpującej informacji wyjaśniającej jaką otrzymałem na portalu ePorady24 nigdzie nie otrzymałem. Bardzo treściwie, same konkrety bez zbędnego skupiania się na drobnych detalach. 
Dariusz, 52 lata

Kwestia, czy piwnice i sutereny wliczane są do powierzchni użytkowej lokalu, jest odmiennie uregulowana w różnych ustawach.

Zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych, piwnice i sutereny wliczane są do powierzchni użytkowej budynku lub jego części. Zgodnie bowiem z art. art. 1a ust. 1 pkt 5) jako powierzchnię użytkową budynku lub jego części należy rozumieć powierzchnię mierzoną po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych; za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe. Zgodnie natomiast z art. 4 ust. 1 pkt 2 tej ustawy, podstawę opodatkowania dla budynków lub ich części stanowi powierzchnia użytkowa, przy czym zgodnie z art. 4 ust. 2 powierzchnię pomieszczeń lub ich części oraz część kondygnacji o wysokości w świetle od 1,40 m do 2,20 m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50%, a jeżeli wysokość jest mniejsza niż 1,40 m, powierzchnię tę pomija się.

Jak wynika zatem z powyższego, na potrzeby podatku od nieruchomości sutereny są wliczane do powierzchni użytkowej budynku, jeśli pomieszczenia te mają wysokość co najmniej 1,40 m.

Inaczej wygląda to w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 7 tej ustawy, jako  powierzchnię użytkową lokalu należy rozumieć powierzchnię wszystkich pomieszczeń znajdujących się w lokalu, a w szczególności pokoi, kuchni, spiżarni, przedpokoi, alków, holi, korytarzy, łazienek oraz innych pomieszczeń służących mieszkalnym i gospodarczym potrzebom lokatora, bez względu na ich przeznaczenie i sposób używania; za powierzchnię użytkową lokalu nie uważa się powierzchni balkonów, tarasów i loggii, antresoli, szaf i schowków w ścianach, pralni, suszarni, wózkowni, strychów, piwnic i komórek przeznaczonych do przechowywania opału. Z ustawy tej wynika zatem, że do powierzchni użytkowej lokalu nie są wliczane m. in. piwnice. Ustawa ta nie wyjaśnia jednak jednoznacznie, czy sutereny należy wliczać do powierzchni użytkowej lokalu. Dodatkowo należy wskazać, że ustawa ta dotyczy wyłącznie powierzchni użytkowej lokalu, a nie budynku, a jak zakładam Pan rozważa problem powierzchni użytkowej budynku.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Warto sprawdzić, w jaki sposób określono w Pana przypadku powierzchnię budynku (w tym sutereny) w księdze wieczystej lub ewidencji gruntów i budynków prowadzonej dla Pana budynku. Może to być istotna wskazówka, w jaki sposób formalnie potraktować suterenę umiejscowioną w budynku, skoro jak zakładam nie jest ona odrębnym lokalem.

Można również przyjąć, iż jeśli np. owa suterena jest zajęta na potrzeby mieszkaniowe, to tym bardziej trzeba jej powierzchnię uznać za posiadającą walory użytkowe.

Zasadniczo, mając na uwadze brak jednoznacznych wskazań w przepisach prawa w zakresie określania powierzchni pomieszczeń o szczególnym rodzaju, jakim są sutereny, należałoby dla potrzeb zniesienia współwłasności nieruchomości wziąć pod uwagę powierzchnię sutereny i uwzględnić ją, podając łączną wartość powierzchni nieruchomości (budynku). Przy czym należałoby wyraźnie zaznaczyć, iż konkretna powierzchnia, w stosunku do ogólnej liczby metrów kwadratowych powierzchni budynku, stanowi suterenę.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »