Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy do powierzchni użytkowej zalicza się powierzchnię suteren?

Piotr Brożyński • Opublikowane: 2017-07-31

Czy przy zniesieniu współwłasności do powierzchni użytkowej powinno się wliczać powierzchnią użytkową suteren (podłoga położona jest poniżej terenu 90 cm)? Wysokość pomieszczeń sutereny to 230 cm.

Piotr Brożyński

»Wybrane opinie klientów

Na moje pytanie odpowiadała pani mec. Katarzyna Bereda. Z jej pomocą sama napisałam zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Jaki będzie skutek - nie wiem ale wyjaśniała moje wątpliwości w sposób klarowny i robiła to szybko. Zdarzyło się, że pytanie zadałam o godzinie 22.00 a odpowiedź miałam już po dwóch godzinach tego samego dnia czyli o północy! Trochę dłużył mi się czas do otrzymania pierwszej porady. rozumiem jednak, że wynikało to z konieczności zapoznania się z materiałem.
Dorota, plastyk, 57 lat
Wypowiedź wyczerpała moje pytania. Dziękuję
Miłosz
Błyskawiczna odpowiedź !! Bardzo rzeczowa. Dziękuję !!
Robert
Porada wyczerpująca, optymistyczna, choć wymaga odpowiedzi na pytanie dodatkowe (które właśnie wysłałem), gdyż wygląda że druga strona sporu zupełnie inaczej interpretuje sytuację.
Paweł, przedsiębiorca, 56 lat
Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Miałam takie samo stanowisko jak przedstawione przez Państwa, jednak zrodził się spór i zdania były podzielone. Teraz wszystko jest jasne :) 
Beata, księgowa

Kwestia, czy piwnice i sutereny wliczane są do powierzchni użytkowej lokalu, jest odmiennie uregulowana w różnych ustawach.

Zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych, piwnice i sutereny wliczane są do powierzchni użytkowej budynku lub jego części. Zgodnie bowiem z art. art. 1a ust. 1 pkt 5) jako powierzchnię użytkową budynku lub jego części należy rozumieć powierzchnię mierzoną po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych; za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe. Zgodnie natomiast z art. 4 ust. 1 pkt 2 tej ustawy, podstawę opodatkowania dla budynków lub ich części stanowi powierzchnia użytkowa, przy czym zgodnie z art. 4 ust. 2 powierzchnię pomieszczeń lub ich części oraz część kondygnacji o wysokości w świetle od 1,40 m do 2,20 m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50%, a jeżeli wysokość jest mniejsza niż 1,40 m, powierzchnię tę pomija się.

Jak wynika zatem z powyższego, na potrzeby podatku od nieruchomości sutereny są wliczane do powierzchni użytkowej budynku, jeśli pomieszczenia te mają wysokość co najmniej 1,40 m.

Inaczej wygląda to w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 7 tej ustawy, jako  powierzchnię użytkową lokalu należy rozumieć powierzchnię wszystkich pomieszczeń znajdujących się w lokalu, a w szczególności pokoi, kuchni, spiżarni, przedpokoi, alków, holi, korytarzy, łazienek oraz innych pomieszczeń służących mieszkalnym i gospodarczym potrzebom lokatora, bez względu na ich przeznaczenie i sposób używania; za powierzchnię użytkową lokalu nie uważa się powierzchni balkonów, tarasów i loggii, antresoli, szaf i schowków w ścianach, pralni, suszarni, wózkowni, strychów, piwnic i komórek przeznaczonych do przechowywania opału. Z ustawy tej wynika zatem, że do powierzchni użytkowej lokalu nie są wliczane m. in. piwnice. Ustawa ta nie wyjaśnia jednak jednoznacznie, czy sutereny należy wliczać do powierzchni użytkowej lokalu. Dodatkowo należy wskazać, że ustawa ta dotyczy wyłącznie powierzchni użytkowej lokalu, a nie budynku, a jak zakładam Pan rozważa problem powierzchni użytkowej budynku.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Warto sprawdzić, w jaki sposób określono w Pana przypadku powierzchnię budynku (w tym sutereny) w księdze wieczystej lub ewidencji gruntów i budynków prowadzonej dla Pana budynku. Może to być istotna wskazówka, w jaki sposób formalnie potraktować suterenę umiejscowioną w budynku, skoro jak zakładam nie jest ona odrębnym lokalem.

Można również przyjąć, iż jeśli np. owa suterena jest zajęta na potrzeby mieszkaniowe, to tym bardziej trzeba jej powierzchnię uznać za posiadającą walory użytkowe.

Zasadniczo, mając na uwadze brak jednoznacznych wskazań w przepisach prawa w zakresie określania powierzchni pomieszczeń o szczególnym rodzaju, jakim są sutereny, należałoby dla potrzeb zniesienia współwłasności nieruchomości wziąć pod uwagę powierzchnię sutereny i uwzględnić ją, podając łączną wartość powierzchni nieruchomości (budynku). Przy czym należałoby wyraźnie zaznaczyć, iż konkretna powierzchnia, w stosunku do ogólnej liczby metrów kwadratowych powierzchni budynku, stanowi suterenę.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pytania i odpowiedzi

Czy w serwisie można otrzymać pomoc prawną?

W serwisie udzielamy porad prawnych. Wystarczy wypełnić formularz i opisać problem. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Ile czasu trzeba czekać na poradę prawną?

Porada prawna udzielana jest do 24 godzin. W bardziej skomplikowanych sprawach terminy ustalane są indywidualnie.

Podobne materiały

Nadbudowa poddasza bez pozwolenia

W roku 2004 podnieśliśmy cały dom o dwa pustaki i przykryliśmy go nowym, trochę zmienionym dachem. W związku z tym budynek się podniósł...

Stary budynek gospodarczy bez pozwolenia

Jestem właścicielką nieruchomości mieszkalnej, którą przepisali mi rodzice w 1988 r. Nie mieszkam tam, nadal mieszkańcami są moi rodzice. Na terenie...

Wniosek o zmianę przeznaczenia terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Złożyłem wnioski do rady gminy o zmianę przeznaczenia moich gruntów jako budowlane w planie zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań...

Domek dla dzieci przy płocie sąsiada

Jestem właścicielką domku jednorodzinnego. W tym roku postawiliśmy w odległości ok. 0,5 m od płotu sąsiada domek drewniany dla dzieci (typowy,...

Inwestycja na działce rolnej w granicach miasta a warunki zabudowy

Jestem właścicielem działki rolnej (klasa III) o pow. 0,7 ha znajdującej się w granicach miasta powiatowego z dostępem do drogi....

Oczekiwanie na uprawomocnienie pozwolenia na budowę

Otrzymałem nieprawomocne pozwolenie na budowę, gdzie jest kilka stron postępowania, jedna ze stron nie odebrała korespondencji po dwukrotnym awizowaniu....

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »