Uciążliwe odgałęzienie od słupa

• Data: 2023-08-09 • Autor: Izabela Nowacka-Marzeion

Jestem od wielu lat notarialną właścicielką działki położonej przy drodze. W tej chwili działka określona jest w KW jako łąka. Można ją przekształcić na budowlaną. W pasie drogi biegnie napowietrzna linia telekomunikacyjna z jednym słupem na mojej działce. Od tego słupa ukośnie przez działkę poprowadzona jest linia do słupa na sąsiedniej działce, od którego jest przyłącze do domu sąsiada. Taki przebieg linii uniemożliwia poruszanie się maszynami rolniczymi również dlatego, że linia obniża się do ok. 2 m. Uniemożliwia także budowę domu w przypadku przekształcenia na działkę budowlaną. Odgałęzienie to wykonano kilka lat temu bez powiadomienia i bez mojej zgody. Proszę o odpowiedź, co mogę zrobić, by to odgałęzienie zlikwidować. Właściciel linii nie chce tego zrobić, tłumacząc, że wszystko wykonano zgodnie z projektem.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Uciążliwe odgałęzienie od słupa

Posiadanie przez zasiedzenie

To, że wydano decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego, nie sprawia, że ORANGE ma prawo do dysponowania gruntem. ORANGE jest posiadaczem w złej wierze, a tu wymagane jest 30 lat posiadania, aby można było mówić o zasiedzeniu.

Na podstawie art. 292 Kodeksu cywilnego dopuszczalne jest zasiedzenie służebności linii energetycznej oraz wyrażone jest to w uchwale z dnia 22.05.2013 r., sygn. akt III CZP 18/13, zgodnie z którą „przed wejściem w życie art. 3051–3054 było dopuszczalne nabycie w drodze zasiedzenia na rzecz przedsiębiorcy służebności odpowiadającej treścią służebności przesyłu. Okresy występowania na nieruchomości stanu faktycznego odpowiadającego treści służebności przesyłu przed wejściem w życie art. 3051–3054 podlega doliczeniu do czasu posiadania wymaganego do zasiedzenia tej służebności”.

Skoro więc brak jest podstaw dla przyjęcia zasiedzenia, należy rozpatrzyć, czy ORANGE posiada legitymację bierną, to jest czy skutecznie może Pan w stosunku do ORANGE sformułować powództwo o charakterze negatoryjnym, opartym na treści art. 222 § 2 Kodeksy cywilnego, wnosząc o zobowiązanie pozwanego do usunięcia z wymienionych działek infrastruktury telekomunikacyjnej w postaci linii napowietrznej, która narusza realizację przysługującego powoda prawa własności.

Niezależnie od okoliczności, kto jest właścicielem linii napowietrznej, to zważywszy na korzystanie z tej linii przez ORANGE, jest on legitymowany w sprawie. Otóż z tym stanowiskiem powoda sąd okręgowy się nie zgadza, biorąc pod uwagę konkretny zakres żądania zgłoszony w rozpatrywanym pozwie i realia niniejszej sprawy.

Roszczenie windykacyjne

Roszczenie windykacyjne, o którym mowa w art. 222, może być skierowane w stosunku do każdego, kto narusza własność, zaś w przedmiotowej sprawie bezsporne jest, iż ORANGE, mimo iż nie jest właścicielem, faktycznie korzysta z infrastruktury telekomunikacyjnej posadowionej na nieruchomości.

I o ile przy treści art. 222 § 1 niewątpliwie będzie ono zawsze skierowane w stosunku do osoby, która nie będzie właścicielem, a jedynie osobie fizycznie władającą tą rzeczą, bo to wynika z treści tejże normy, o tyle przy powództwie negatoryjnym legitymację bierną będzie miała osoba, która narusza własność – w zakresie dokonywanego naruszenia.

Reasumując – proszę odpowiedzieć na pismo, iż ORANGE nie dysponuje tytułem prawnym do nieruchomości, okres zasiedzenia wynosi 30 lat – a ten nie minął. Proszę zażądać usunięcia linii lub przesunięcia jej w taki sposób, aby nie przebiegała nad działką. Ewentualnie proszę wskazać im miejsce, gdzie linia może przebiegać, wraz z podpisaniem umowy o ustanowienie służebności za odpłatnością.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Izabela Nowacka-Marzeion

O autorze: Izabela Nowacka-Marzeion

Magister prawa, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zdobyła w ogólnopolskiej sieci kancelarii prawniczych, po czym podjęła samodzielną praktykę. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Posiada bogate doświadczenie w procedurach administracyjnych, prawem budowlanym oraz postępowaniach cywilnych. Prywatnie interesuje się sukcesją i planowaniem spadkowym oraz zabezpieczeniem firm.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

ePorady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »