Odległość elementów ogrodowych od płotu

• Data: 2023-08-16 • Autor: Izabela Nowacka-Marzeion

Moje pytania dotyczą prawa budowlanego. Sąsiad zarzuca mi w piśmie, iż moje elementy małej architektury w ogrodzie(donice na warzywa, konstrukcja linkowa na jeżyny, panele osłonowe ażurowe wys. 1,5 m) znajdują się zbyt blisko płotu, przez co utrudnia mu to pomalowanie ogrodzenia,. Powołuje się na prawo budowlane, ale bez konkretnych paragrafów. Czy w ustawie jest określona konieczna odległość elementów ogrodowych od płotu?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odległość elementów ogrodowych od płotu

Obiekty budowlane – mała architektura w ogrodzie

„Wspólną cechę wszystkich obiektów małej architektury stanowią ich niewielkie rozmiary. Lista obiektów z art. 3 pkt 4 Prawa budowlanego nie jest wyczerpująca i do obiektów małej architektury można zaliczyć także inne obiekty, poza wyraźnie w nim wymienionymi, jednak mogą to być jedynie obiekty niewielkie i rodzajowo podobne do tych, które zostały wymienione w art. 3 pkt 4 p.b.” (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 grudnia 2016 r., sygn. akt II OSK 1528/15).

Zaliczenie konkretnego obiektu budowlanego do budowli wymaga po pierwsze stwierdzenia, czy został on wprost wymieniony w art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego. Jeśli nie został wprost wskazany w katalogu ustawowym, to w dalszej kolejności należy ustalić, czy jest on podobny do obiektów wymienionych w tym katalogu i jednocześnie nie ma cech pozwalających na zaliczenie go do budynków albo obiektów małej architektury. Wobec tego obiekty budowlane niewymienione expressis verbis ani niepodobne do obiektów wymienionych w art. 3 pkt 3 nie mogą zostać zakwalifikowane jako budowle.

Budowla ziemna musi mieć przy tym charakter kubaturowy, być widoczna, istnieć w kategoriach obiektywnych i spełniać jakąś rolę, stanowiąc całość techniczno-użytkową (por. wyrok NSA z 30 października 2018 r., sygn. akt II OSK 2688/16.

Odległość elementów w ogrodzie od granicy

Skoro żaden z wymienionych elementów ogrodowej architektury nie spełnia wymogów definicji zawartych w art. 3 pkt 2 Prawa budowlanego i nie jest budynkiem, nie odnoszą się do niego unormowania § 12 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.). Przepis § 2 ust. 1 rozporządzenia określa przedmiotowy zakres unormowań tego aktu normatywnego. Przede wszystkim wskazuje na projektowanie i budowę budynków. Wprost nawiązuje także do budowli, spełniających funkcje użytkowe budynków. Bez względu jednak na to nawiązanie i ewentualne pełnienie przez sporną wiatę funkcji użytkowej budynku, rozważany przepis § 12 w sposób szczególny normuje zakres przedmiotowy regulacji odległości obiektu budowlanego od granicy działki. Hipoteza § 12 rozporządzenia obejmuje tylko budynki.

Nie ma przepisu, który nakazywałby zachowanie odległości od granicy obiektów ogrodowej architektury.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Izabela Nowacka-Marzeion

O autorze: Izabela Nowacka-Marzeion

Magister prawa, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zdobyła w ogólnopolskiej sieci kancelarii prawniczych, po czym podjęła samodzielną praktykę. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Posiada bogate doświadczenie w procedurach administracyjnych, prawem budowlanym oraz postępowaniach cywilnych. Prywatnie interesuje się sukcesją i planowaniem spadkowym oraz zabezpieczeniem firm.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

ePorady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »