Inwestycja gminna, która może powodować osuwanie się ziemi, jak chronić swoją własność?

• Data: 2023-09-01 • Autor: Katarzyna Bereda

W pobliżu mojej działki budowlanej, 10 metrów poniżej gmina wybudowała pełnowymiarowe boisko sportowe. Moja działka i to boisko położone są na skarpie, w wielu miejscach dostrzegam, że ziemia już się zaczyna osuwać. Przerwano rury drenażowe, cieki wodne, nie było badań hydrogeologicznych. Boję się, że działka może stracić charakter budowlany, osuwisko może dotrzeć do jej granic. Powinnam dodać, że o inwestycji w sąsiedztwie mojej działki nie zostałam poinformowana. Obiekt nie został jeszcze odebrany, ale lada dzień to nastąpi. Co mogę zrobić, aby chronić swoją nieruchomość?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Inwestycja gminna, która może powodować osuwanie się ziemi, jak chronić swoją własność?

Zakaz immisji

W mojej ocenie, powinna Pani wystosować roszczenie o zaprzestanie naruszeń i jeżeli dochodzi już do osuwania się gruntu z Pani nieruchomości – naprawienie szkody, a więc do doprowadzenia do stanu pierwotnego. Oczywiście, gmina nie powinna postępować we wskazany sposób – niniejsze powoduje naruszenie Pani prawa własności.

Zgodnie bowiem z treścią art. 144 Kodeksu cywilnego (K.c.): „Właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych.”.

Zgodnie ze stanowiskiem ustawodawcy właściciel nieruchomości winien korzystać z prawa własności, jednak powinien przy tym powstrzymywać się od działań, które naruszałyby pławo własności innych właścicieli nieruchomości. Dlatego powodowanie osuwania się terenu i wkraczanie na nieruchomość sąsiednią – nawet niezawinione, powoduje negatywne konsekwencje i naruszenie Pani prawa własności.

Pojęcie „przeciętnej miary”

Mając na uwadze stanowisko Sądu Apelacyjnego w Poznaniu w wyroku z dnia 5 października 2017 r. Pojęcia „przeciętnej miary” nie można definiować jedynie przez pryzmat wyników pomiarów natężenia hałasów. Te zaś w przeszłości były w nieznacznym stopniu przekraczane, bądź też wyniki oscylowały na granicy dopuszczalności. Zgodzić się zatem należało z powodami, że charakter działalności pozwanych dla nich, jako osób wrażliwych na hałas nocny, mieszkających w pobliżu nieruchomości pozwanych, mógł stanowić znaczącą dolegliwość. Jeśli to połączyć z faktem, że odgłosy związane z charakterem działalności pozwanych były regularne, w tych samych godzinach nocnych, przy użyciu kilku samochodów i powodowały nerwowość powodów, co miało znaczenie dla ich, a szczególnie powoda, zdrowia i kondycji psychicznej, to nie można było uznać, że „przeciętna miara” nie została przekroczona (I Aca 1520/16).

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Ochrona własności – roszczenie negatoryjne

Zgodnie z treścią art. 222 § 2 K.c.: „Przeciwko osobie, która narusza własność w inny sposób aniżeli przez pozbawienie właściciela faktycznego władztwa nad rzeczą, przysługuje właścicielowi roszczenie o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i o zaniechanie naruszeń.”.

Żądanie zaprzestania naruszeń prawa własności oznacza roszczenie o zaniechanie na przyszłość trwałego lub powtarzającego się wkraczania w sferę cudzego prawa własności. Roszczenie negatoryjne zabezpiecza obowiązek odpowiadający prawu własności polegający na biernym zachowaniu się i przestrzeganiu zakazu naruszania prawa własności.

Wezwanie gminy do usunięcia naruszeń i naprawienia szkody

Jak wskazałam wyżej, powinna więc Pani skierować do gminy ostatecznie wezwanie do usunięcia naruszeń i naprawienia powstałej szkody oraz takiego zabezpieczenia skarpy, aby nie powodowało jej osuwania się. Dla skuteczności polecam, aby wezwanie było wysłane z kancelarii adwokackiej. W przypadku braku właściwej reakcji gminy, trzeba będzie skierować sprawę do sądu, albowiem jest to jedyne narzędzie umożliwiające zabezpieczenie Pani nieruchomość. Do wezwania proszę załączyć dokumentację fotograficzną.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Katarzyna Bereda

O autorze: Katarzyna Bereda

Adwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – pracę magisterską napisała z prawa pracy. Podczas studiów odbyła liczne praktyki, zarówno w sądach, jak i w kancelariach adwokackich. Aplikację adwokacką rozpoczęła w 2015 roku. W marcu 2018 roku przystąpiła do egzaminu zawodowego, uzyskując jeden z najlepszych wyników w izbie zielonogórskiej i w konsekwencji kończąc aplikację adwokacką z wyróżnieniem. Specjalizuje się w prawie rodzinnym, cywilnym, zobowiązaniach, prawie spadkowym, prawie gospodarczym i spółkach prawa handlowego.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

porady prawne online ePorady24.pl

prawo spadkowe

odpowiedziprawne.pl

Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »