Zbyt wysoka instalacja fotowoltaiczna sąsiadów

• Data: 2023-09-06 • Autor: Katarzyna Bereda

Sąsiedzi planują rozbudowę instalacji fotowoltaicznej o kolejne 6,8 m (aktualnie ma 18 m szerokości i 2,8 m wysokości). Najwyższy punkt instalacji jest niemal w granicy działki. Instalacja rzuca cień na naszą posesję, ponieważ znajduje się od południowej strony działki. Zaprojektowaliśmy dom, uwzględniając istniejącą już inwestycję sąsiadów, ale o kolejnej dowiedzieliśmy się dzisiaj w przededniu rozpoczęcia budowy domu. Czy mamy prawną możliwość wstrzymania tej nowej inwestycji? Czy sąsiedzi mają prawo stawiać tak wysoką instalację niemal w granicy naszej działki?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zbyt wysoka instalacja fotowoltaiczna sąsiadów

Immisje związane z instalacją fotowoltaiczną

W pierwszej kolejności podnoszę, iż ogrodzenie oraz urządzenia i obsadzenie ogrodzeniowe nie mogą przekraczać 2,20 m. Jeżeli urządzenia znajdują się na granicy Państwa nieruchomości, to nie mogą być wyższe niż 2,20 m, albowiem w Prawie budowlanym przyjmuje się, iż wszelkie ogrodzenia ponad tę wysokość wymagają zgłoszenia.

Jest to pierwsza okoliczność, na którą mogą się Państwo powołać, albowiem co do zasady panele znajdują się blisko granicy działek. Co jednak najważniejsze, zgodnie z treścią art. 144 Kodeksu cywilnego (w skrócie K.c.), „Właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych”. Przepis art. 144 K.c. dotyczy tzw. immisji, powszechnie określanych mianem pośrednich. Tradycyjnie immisje dzieli się na pośrednie i bezpośrednie, a wyodrębnia się także inne niż immisje naruszenia prawa własności.

Immisja, o której stanowi art. 144 K.c., polega na zachowaniu (działaniu, zaniechaniu) na nieruchomości wyjściowej, przy czym skutki tego zachowania rozpoczynają się już na nieruchomości wyjściowej i przechodzą na nieruchomości sąsiednie. Kryterium dla ustalenia zgodnego z prawem poziomu immisji jest ich przeciętna miara. Poziom przeciętnej miary ocenia się na podstawie przeznaczenia nieruchomości (w aktach ogólnych – typu plan miejscowy, jak i indywidualnych – typu decyzje o warunkach zabudowy lub o lokalizacji inwestycji celu publicznego) oraz stosunków miejscowych (przyjętej w danej miejscowości, dzielnicy, a nawet ulicy praktyki sąsiedzkiej). Regulacje prawa administracyjnego pełnią funkcję subsydiarną dla oceny poziomu przeciętnej miary.

Z uwagi na powyższe należy podnieść, iż opisane przez Panią ewentualne niedogodności, których Pani doświadcza, należy więc zakwalifikować do immisji pośrednich. W przypadku niedozwolonej immisji (bezprawnej w świetle art. 144 K.c.) przysługuje Pani przeciwko sąsiadom roszczenie negatoryjne (art. 222 § 2 w zw. z art. 144 K.c.). Zgodnie z art. 222 § 2 K.c. „Przeciwko osobie, która narusza własność w inny sposób aniżeli przez pozbawienie właściciela faktycznego władztwa nad rzeczą, przysługuje właścicielowi roszczenie o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i o zaniechanie naruszeń”.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Wezwanie do zaprzestania naruszeń prawa własności

Żądanie zaprzestania naruszeń prawa własności oznacza roszczenie o zaniechanie na przyszłość trwałego lub powtarzającego się wkraczania w sferę cudzego prawa własności, a więc w Pani prawo własności. Roszczenie negatoryjne zabezpiecza obowiązek odpowiadający prawu własności polegający na biernym zachowaniu się i przestrzeganiu zakazu naruszania prawa własności. W związku z tym wskazuję, iż jeżeli dochodzi do faktycznego zacienienia Pani nieruchomości, może Pani jak najbardziej powołać się na niniejsze immisje i z doświadczenia podpowiem, iż co do zasady roszczenie jest zasadne. Będzie to jednak zawsze podlegało ocenie sądu. Obecnie istnieją orzeczenia sądu oparte na zacienianiu i wpływie przedmiotowych immisji – sąd podniósł, że roszczenie odszkodowawcze z powodu immisji pośredniej przysługuje także w przypadku zacienienia.

W pierwszej kolejności proponuję porozumieć się z sąsiadem i wypracować wspólne stanowisko w sprawie. Proszę skierować do sąsiada pisemne wezwanie do zaprzestania dalszego powiększania instalacji lub jej przesunięcia, a w przypadku braku odzewu proszę skierować sprawę na drogę sądową.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Katarzyna Bereda

O autorze: Katarzyna Bereda

Adwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – pracę magisterską napisała z prawa pracy. Podczas studiów odbyła liczne praktyki, zarówno w sądach, jak i w kancelariach adwokackich. Aplikację adwokacką rozpoczęła w 2015 roku. W marcu 2018 roku przystąpiła do egzaminu zawodowego, uzyskując jeden z najlepszych wyników w izbie zielonogórskiej i w konsekwencji kończąc aplikację adwokacką z wyróżnieniem. Specjalizuje się w prawie rodzinnym, cywilnym, zobowiązaniach, prawie spadkowym, prawie gospodarczym i spółkach prawa handlowego.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

porady prawne online ePorady24.pl

prawo spadkowe

odpowiedziprawne.pl

Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »