Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Wezwanie do usunięcia blaszanych garaży posadowienie na sieci wodociągowej i kanalizacji oraz energetycznej

Autor: Paulina Olejniczak-Suchodolska

Mam dwa garaże typu „blaszaki”. Otrzymałam pismo od przedsiębiorstwa usług komunalnych z żądaniem ich usunięcia, ze względu na ich posadowienie na sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz energetycznej, co według nich może stanowić zagrożenie w przypadku awarii i utrudnienia w dostępie do instalacji. Wyznaczono mi termin na usunięcie garaży – do końca tego roku. Jeśli blaszaków w tym terminie nie usunę, zawiadomią Inspektora Nadzoru Budowlanego. Bardzo mnie to wszystko dziwi, ponieważ przedsiębiorstwo od lat wie o moich garażach. Jeden stoi już ponad 8 lat, drugi 2 lata. Do tej pory PGK nie miało żadnych zastrzeżeń co do umiejscowienia moich garaży. Dodam także, że blaszaki są ustawione na żwirowej nawierzchni i od rana otwarte, więc gdyby nawet nastąpiła jakaś awaria – przedsiębiorstwo nie miałoby żadnych problemów z dostępem do tego fragmentu sieci i wykonania prac naprawczych. Czy w takiej sytuacji rzeczywiście muszę usunąć te garaże? Nie mam nawet pewności, czy wymienione w wezwaniu (dołączam do wglądu) instalacje są czynne, co ciekawe – w wydziale geodezji powiedziano mi, że jest tam tylko sieć wodociągowa.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wezwanie do usunięcia blaszanych garaży posadowienie na sieci wodociągowej i kanalizacji oraz energetycznej

Legalność posadowienia garaży blaszanych

Przede wszystkim warto by było udzielić pisemnej odpowiedzi na otrzymane wezwanie do usunięcia garaży, ale tylko wówczas, gdy zajdą ku temu podstawy (o czym mowa niżej).

Jak rozumiem, garaże zostały postawione bez pozwolenia na budowę lub bez zgłoszenia budowy, jako że taki wymóg zapewne wówczas na Pani nie spoczywał. Jeśli tak, gdyby Inspektorat Nadzoru Budowlanego faktycznie potwierdził zagrożenie w usunięciu awarii przy takiej lokalizacji – zostanie Pani wyłącznie wezwana do przestawienia garaży. Jeśli była to jednak samowola budowlana, powstanie kwestia kary finansowej za samowolę budowlaną.

Pas ochronny dla sieci przesyłowych np. wodociągowej

Bez względu na to, Pani obowiązek zmiany lokalizacji blaszaków wynika z faktu, że dla każdej sieci: wodnej, kanalizacyjnej, gazowej, czy też elektrycznej istnieją pewne pasy ochronne. W zależności od tego, czyją są własnością, dowie się Pani, jakie są owe strefy ochronne. Na przykład w wytycznych dotyczących pasów ochronnych sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych oraz rurociągów przesyłowych będących w posiadaniu zakładu wodociągów i kanalizacji wskazano, że szerokości pasów ochronnych wynoszą odpowiednio:

  1. dla sieci wodociągowej:
    – o średnicy do Ø 250 mm – po 3 m od osi, po obu stronach przewodu,
    – o średnicy powyżej Ø 250 mm do Ø 500 mm – po 5 m od osi, po obu stronach przewodu,
    – o średnicy powyżej Ø 500 mm do Ø1000 mm – po 8 m od osi, po obu stronach przewodu,
  2. dla sieci kanalizacyjnej, niezależnie od przekroju i rodzaju kanału – po 5 m od zewnętrznej krawędzi, po obu stronach przewodu wraz z terenem nad kanałem,
  3. dla przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych – po 2,5 m od osi, po obu stronach przewodu.

W wymienionych pasach ochronnych nie można bez gody zakładu wodociągów i kanalizacji lokalizować budynków oraz innych obiektów trwale związanych z gruntem, dokonywać zmian ukształtowania terenu, które mogą spowodować zmniejszenie przykrycia rurociągów i ich wypłycenie poniżej normatywnej strefy przemarzania, lokalizować drzew i innych nasadzeń w odległości mniejszej niż 1,5 m od zewnętrznej krawędzi przewodu.

Odpowiedź na wezwanie do usunięcia garaży

W zależności od tego, kto jest właścicielem sieci, nad którą znajdują się Pani blaszaki, powinna Pani pozyskać od tego organu informację o pasach ochronnych. Nie mniej jednak, skoro blaszaki stoją bezpośrednio nad siecią, to nie ma znaczenia, czy usunięcie awarii jest możliwe, czy nie – zwyczajnie nie mogą tam stać. Proszę więc – zanim podejmie Pani decyzję o tym, czy i jak odpisać na wezwanie – ustalić właściciela sieci i pasy ochronne. Następnie zaś odpisać albo wdając się w polemikę, gdy będą ku temu podstawy wynikające z pozyskanych wytycznych dotyczących pasów ochronnych, albo nie odpisywać tylko przesunąć blaszaki zgodnie z wymogami dotyczącymi zapewnieniami stref ochronnych dla sieci. Gdyby okazało się, że wytyczne nie zabraniają takiej lokalizacji, jaka ma miejsce, albo że zgłaszała Pani budowę blaszaków i nie uzyskała sprzeciwu, powinna Pani odpisać na owe pismo.

Po pierwsze, powinna Pani w nim wskazać, że garaże usytuowane są w tym samym miejscu już od 8 lat (dodać na podstawie zgłoszenia). Po drugie – w żaden sposób nie blokują dostępu do prac, gdyby doszło do awarii. Po trzecie, że pismo zawiera nieścisłości, wskazując, jakoby to pod garażami przebiegała sieć wodociągowa, instalacja elektryczna i sanitarna, bowiem wydział geodezji w dniu XX.XX poinformował Panią, że przebiega tam wyłącznie instalacja wodna. I po czwarte – zgodnie z wytycznymi dotyczącymi pasów ochronnych taka lokalizacja jest możliwa (oczywiście gdy już to Pani ustali).

Natomiast w mojej ocenie jest wysoce prawdopodobne, że nie uniknie Pani obowiązku zmiany położenia blaszaków.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

ePorady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

Zadaj pytanie »