Działka rolna z przeznaczeniem pod zabudowę jednorodzinną - czy można przekształcić na działkę budowlaną bez konieczności odrolnienia?

Posiadam działkę, która jest oznaczona w księgach wieczystych jako rolna, natomiast w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zapisana z przeznaczeniem na zabudowę jednorodzinną. Czy tego typu działkę mogę przekształcić na budowlaną bez ponoszenia opłat za odrolnienie działki? Czy jedynym sposobem na wybudowanie tam domu bez odrolnienia całej działki jest wyłączenie z produkcji rolnej tych darmowych 5 arów?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Działka rolna z przeznaczeniem pod zabudowę jednorodzinną - czy można przekształcić na działkę budowlaną bez konieczności odrolnienia?

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

O tym, jakie jest przeznaczenie konkretnej działki, decydują zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o ile taki plan dla danego terenu uchwalono. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest w istocie najważniejszym instrumentem planistycznym, a zatem – ilekroć jest on uchwalany lub zmieniany – to i gminna ewidencja gruntów i budynków czy księga wieczysta powinna być zaktualizowana zgodnie z treścią planu. Generalnie więc ilekroć mamy rozbieżność między treścią miejscowego planu a treścią księgi wieczystej, to wiążące jest to, co zawarte w miejscowym planie. Natomiast mówimy tu o przeznaczeniu działki, a nie o konkretnym już sposobie jej wykorzystywania. Działka może mieć bowiem w MPZP przeznaczenie budowlane, ale nie być jeszcze zabudowa i, mimo przeznaczenia, jest rolną.

Działka budowlana a nie rolna

Natomiast aby na działce o statusie „rolna”, która w MPZP jest przeznaczona pod zabudowę, móc się faktycznie pobudować, trzeba przejść procedurę wyłączenia gruntu z produkcji rolnej zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej jest tą czynnością faktyczną, która rozpocznie użytkowanie gruntu inne niż rolne (w tym przypadku budowlane).

Wyłączenie z produkcji rolnej

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych wyłączenie z produkcji użytków rolnych wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego i organicznego, zaliczonych do klas I, II, III, IIIa, IIIb, oraz użytków rolnych klas IV, IVa, IVb, V i VI wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego, a także gruntów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2-10, oraz gruntów leśnych, przeznaczonych na cele nierolnicze i nieleśne – może nastąpić dopiero po wydaniu decyzji zezwalających na takie wyłączenie. Ust. 2 wskazuje, że wniosek o wyłączenie z produkcji użytków rolnych klas IV, IVa, IVb, V i VI wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego jest wiążący, a decyzja ma charakter deklaratoryjny. Natomiast nie wymagają uzyskania decyzji zezwalającej na wyłączenie z produkcji rolnej użytki rolne wytworzone z gleb pochodzenia mineralnego zaliczone do klas IV-VI.

Wskazuję też, że obowiązek uiszczenia należności i opłat rocznych związanych z wyłączeniem gruntu z produkcji rolnej nie dotyczy wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej na cele budownictwa mieszkaniowego:

1) do 0,05 ha w przypadku budynku jednorodzinnego;

2) do 0,02 ha, na każdy lokal mieszkalny, w przypadku budynku wielorodzinnego.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Paulina Olejniczak-Suchodolska

O autorze: Paulina Olejniczak-Suchodolska

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując z kancelariami prawnymi. Specjalizuje się głównie w prawie gospodarczym, prawie pracy, prawie zamówień publicznych, a także w prawie konsumenckim i prawie administracyjnym. Obecnie prowadzi własną kancelarię radcowską oraz obsługuje spółki i instytucje państwowe.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

ePorady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »