Warunki zabudowy dla 4 działek

W 2012 r. została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla działki i ustalono, że inwestycja będzie obejmować 4 domy jednorodzinne. Dla terenu nie było i nie ma planu zagospodarowania. Następnie w 2013 roku wydano decyzje zatwierdzająca podział tej wyżej opisanej działki na 6 działek, z czego cztery przeznaczone pod budowę domów jednorodzinnych, 5. działka miała pozostać dalej w użytkowaniu rolniczym, a 6. miała pełnić funkcje drogi wewnętrznej na rzecz przyszłych właścicieli działek.W momencie, kiedy chcemy sprzedaż pierwsza z podzielonych działek, dowiedzieliśmy się, że warunki zabudowy będą skonsumowane na pierwszej działce, a dla pozostałych 3 decyzja już nie będzie ważna, jednak ze względu na małą gęstość zabudowy nie można wydać warunków zabudowy dla pozostałych działek. Jak rozwiązać ten problem?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Warunki zabudowy dla 4 działek

Kiedy wygasa decyzja o warunkach zabudowy?

Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) decyzja o warunkach zabudowy wygasa z chwilą stwierdzenia jej wygaśnięcia przez organ administracji, który ją wydał. Dzieje się to w następujących przypadkach (art. 65):

  • inny wnioskodawca uzyskał pozwolenie na budowę,
  • dla przedmiotowego terenu uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, którego ustalenia są inne niż w wydanej decyzji (przy czym nie stosuje się tej przesłanki, jeżeli została wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę).

Jeśli ten sam wnioskodawca uzyskał już decyzję o pozwoleniu na budowę, to uniemożliwia to wydanie kolejnej decyzji o pozwoleniu na budowę. Przyczyną jednak nie będzie tutaj fakt, że decyzja o warunkach zabudowy wygasła, lecz zaistnienie sytuacji, w której sprawa administracyjna została już załatwiona decyzją ostateczną.

Do „skonsumowania” decyzji o warunkach zabudowy dochodzi w momencie uprawomocnienia się pozwolenia na budowę (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 18 marca 2009 r., sygn. akt II SA/Kr 156/09; wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 22 listopada 2013 r., sygn. akt II SA/Po 891/13). Nawet jeśli budowa nie została wykonana.

Jedynym wyjściem jest, aby wystąpić łącznie o pozwolenie na budowę lub Pan jako obecny właściciel uzyska decyzję o pozwoleniu na budowę 4 domów, a potem dokonacie przeniesienia pozwolenia na budowę na rzecz inwestorów – ale znowu jedna decyzja – na 4 domy. I znowu wspólnie.

Obecnie można byłoby próbować zmienić WZ na każdą z działek po podziale – ale nadal będzie to jedna decyzja o WZ.

Jak już zostanie wybudowany 1 budynek, łatwiej będzie o kolejne WZ. Z drugiej strony nie zmieniły się przepisy w zakresie analizy obszaru sąsiedniego co do warunków zabudowy, więc nie rozumiem stanowiska organów, że obecnie zabudowa jest zbyt rzadka, aby otrzymać warunki zabudowy dla każdej działki osobno.

Zobacz też: Podział działki z warunkami zabudowy

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Izabela Nowacka-Marzeion

O autorze: Izabela Nowacka-Marzeion

Magister prawa, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zdobyła w ogólnopolskiej sieci kancelarii prawniczych, po czym podjęła samodzielną praktykę. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Posiada bogate doświadczenie w procedurach administracyjnych, prawem budowlanym oraz postępowaniach cywilnych. Prywatnie interesuje się sukcesją i planowaniem spadkowym oraz zabezpieczeniem firm.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

porady prawne online ePorady24.pl

prawo spadkowe

odpowiedziprawne.pl

Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »