Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Budowa wiaty blisko okna

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2016-09-09

Mieszkam w domu jednorodzinnym w zabudowie szeregowej o wydzielonej własności. Pozostała część (parking i placyk) jest własnością wspólnoty, do której ja również należę. Wspólnota mieszkaniowa postanowiła postawić na części wspólnej wiatę na czterech słupach z dachem na rowery. Problem w tym, że owa wiata ma stanąć w odległości około 4 metrów od mojego okna i będzie psuła mi widok z okna. Czy wspólnota może postawić taką wiatę przed moim oknem? Czy właściwy organ musi wydać zgodę na taką budowę, czy też nie musi, gdyż wystarczy tylko zgłoszenie?

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Na moje pytanie odpowiadała pani mec. Katarzyna Bereda. Z jej pomocą sama napisałam zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Jaki będzie skutek - nie wiem ale wyjaśniała moje wątpliwości w sposób klarowny i robiła to szybko. Zdarzyło się, że pytanie zadałam o godzinie 22.00 a odpowiedź miałam już po dwóch godzinach tego samego dnia czyli o północy! Trochę dłużył mi się czas do otrzymania pierwszej porady. rozumiem jednak, że wynikało to z konieczności zapoznania się z materiałem.
Dorota, plastyk, 57 lat
Wypowiedź wyczerpała moje pytania. Dziękuję
Miłosz
Błyskawiczna odpowiedź !! Bardzo rzeczowa. Dziękuję !!
Robert
Porada wyczerpująca, optymistyczna, choć wymaga odpowiedzi na pytanie dodatkowe (które właśnie wysłałem), gdyż wygląda że druga strona sporu zupełnie inaczej interpretuje sytuację.
Paweł, przedsiębiorca, 56 lat
Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Miałam takie samo stanowisko jak przedstawione przez Państwa, jednak zrodził się spór i zdania były podzielone. Teraz wszystko jest jasne :) 
Beata, księgowa

Zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (dalej jako – u.w.l.), jeżeli liczba lokali wyodrębnionych i lokali niewyodrębnionych, należących nadal do dotychczasowego właściciela, nie jest większa niż siedem, do zarządu nieruchomością wspólną mają odpowiednie zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego o współwłasności. Będą to przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące współwłasności (art. 195-209 Kodeksu cywilnego) oraz Kodeksu postępowania cywilnego (art. 606-608 oraz art. 611-616 Kodeksu postępowania cywilnego).

Wyodrębnienie z nieruchomości choćby jednego lokalu równoznaczne jest z utratą przez nią jednolitego charakteru, powstaje wówczas bowiem odrębna nieruchomość lokalowa oraz tzw. nieruchomość wspólna. Zgodnie z art. 3 ust. 2 u.w.l., nieruchomością wspólną jest grunt oraz te części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

Zakres nieruchomości wspólnej może w konkretnym stanie faktycznym budzić wątpliwości. Z pewnością najmniej problemów sprawia zaliczenie do niej gruntu, na którym położony jest budynek obejmujący wyodrębniane lokale. Grunt taki należy do nieruchomości wspólnej także wtedy, gdy jego obszar przekracza potrzeby związane z korzystaniem ze stanowiących odrębne nieruchomości lokali oraz części budynku czy urządzeń służących do wspólnego użytku. Podobnie, jeżeli na danej nieruchomości znajduje się więcej niż jeden budynek i w każdym z nich wyodrębniono lokale, nieruchomość wspólną stanowi cały grunt, a nie tylko części przylegające do poszczególnych budynków.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Przez części budynku i urządzenia nie służące wyłącznie do użytku właścicieli lokali rozumie się, co znalazło m.in. wyraz w wyroku Sądu Najwyższego z 2 grudnia 1998 r. (I CKN 903/97, OSNC 1999 r., nr 6, poz. 116), te części budynku i inne urządzenia, które nie są odrębnymi lokalami (mieszkalnymi lub użytkowymi) należącymi do właścicieli wyodrębnionych lokali i dotychczasowego właściciela nieruchomości i które nie służą wyłącznie do użytku tych właścicieli ze względu na należące do nich lokale.

Art. 18 ust. 1 u.w.l. dopuszcza umowne określenie sposobu zarządu nieruchomością wspólną we wspólnocie mieszkaniowej. Art. 18 ust. 1 pkt 3 u.w.l. stwierdza jednak, że brak umowy pociąga za sobą obowiązywanie zasad uregulowanych w rozdziale 4 u.w.l. Pozwala to dojść do wniosku, że statut powinien (ale nie musi) regulować te wszystkie sprawy, o których mowa w ww. rozdziale, a więc m.in.:

1) sposób reprezentacji wspólnoty,

2) określenie organów wspólnoty, czyli np. zarządu, zgromadzenia wspólnoty, organów kontrolnych,

3) sposób kierowania sprawami bieżącymi,

4) sposób składania oświadczeń woli, czyli np. zawierania umów,

5) kompetencje poszczególnych organów wspólnoty,

6) sposób podejmowania uchwał,

7) sposób rozstrzygania konfliktów.

Określony tryb zarządu i podejmowania uchwał pozwala wspólnocie na decydowanie o nieruchomości wspólnej i nakładach na nią.

Niestety nie ma skutecznego sposobu, aby sprzeciwić się postawieniu wiaty. Jest 4 m od okna, więc spełnia wymogi przepisów. Nie zacienia okna – zepsuje widok – ale to nie jest argument niestety.

W przypadku wiaty nie jest potrzebne pozwolenie na budowę – obecnie odformalizowano procesy budowlane i ułatwiono inwestycje, a nawet gdyby w tym zakresie niezbędna była procedura budowlana – Pan nie byłby stroną postępowania, a wspólnota.

Jeśli nie ma podstaw do zaskarżenia uchwały wspólnoty – nie ma podstaw do wzruszenia inwestycji.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pytania i odpowiedzi

Czy w serwisie można otrzymać pomoc prawną?

W serwisie udzielamy porad prawnych. Wystarczy wypełnić formularz i opisać problem. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Ile czasu trzeba czekać na poradę prawną?

Porada prawna udzielana jest do 24 godzin. W bardziej skomplikowanych sprawach terminy ustalane są indywidualnie.

Podobne materiały

Legalizacja ogrodzenia od strony ulicy

10 lat temu wybudowałam kuty płot na słupkach metalowych od strony ulicy na długości około 30 m bez zgłoszenia do starostwa. Czy mogę teraz zalegalizować...

Odnowienie ogrodzenia wokół działki

Wybudowałam nowy dom i w miejsce starego, zardzewiałego ogrodzenia postawiłam nowe ogrodzenie w linii rozgraniczenia działki, w której...

Nakaz rozbiórki płotu – kto płaci?

Mam płot o wysokości nieco poniżej 2 m. Ze względu na jego stan powinien zostać rozebrany, rozsypuje się. Sąsiad nie chce partycypować w kosztach,...

Jak zweryfikować, czy płot jest zbudowany zgodnie z przepisami?

Proszę o informację, w jaki sposób mogę zweryfikować, czy płot jest zbudowany zgodnie z przepisami. Obecnie utrudnia mi on znacząco transport...

Co można wybudować na działce ROD?

Jestem użytkownikiem działki ROD, posiadam altanę o obrysie 25 m 2 . Chciałbym dodatkowo wybudować narzędziownię wolnostojącą, tak aby...

Zgoda na furtkę w płocie sąsiadującym ze wspólnotą

Mieszkam we wspólnocie. Nasza współwłasność graniczy z dwiema posesjami. Niedawno sąsiad z jednej z nich postawił mur na granicy,...

Problem z ogrodzeniem na obszarze Natura 2000

Kupiłem działkę rolną na terenie Natura 2000. Ogrodziłem ją: siatka 150 cm + słupki metalowe bez podmurówki. Zostałem oskarżony przez...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »