Kategoria: Mała architektura - altana, ogrodzenie

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Budowa wiaty blisko okna

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2016-09-09

Mieszkam w domu jednorodzinnym w zabudowie szeregowej o wydzielonej własności. Pozostała część (parking i placyk) jest własnością wspólnoty, do której ja również należę. Wspólnota mieszkaniowa postanowiła postawić na części wspólnej wiatę na czterech słupach z dachem na rowery. Problem w tym, że owa wiata ma stanąć w odległości około 4 metrów od mojego okna i będzie psuła mi widok z okna. Czy wspólnota może postawić taką wiatę przed moim oknem? Czy właściwy organ musi wydać zgodę na taką budowę, czy też nie musi, gdyż wystarczy tylko zgłoszenie?

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Jestem bardzo zadowolony z udzielonej mi odpowiedzi. W mojej sprawie skorzystałem już z wcześniejszych wizyt (na żywo), ale tak wyczerpującej informacji wyjaśniającej jaką otrzymałem na portalu ePorady24 nigdzie nie otrzymałem. Bardzo treściwie, same konkrety bez zbędnego skupiania się na drobnych detalach. 
Dariusz, 52 lata
Bardzo szybko i sprawnie, polecam :)
Jolanta
W bardzo szybki i skuteczny sposób dostałam odpowiedź na moje pytanie.
Grażyna
Dziękuję za konkretną odpowiedź. Na pewno będzie pomocna.
Anna, 62 lata, tłumacz
Bardzo szczegółowe wyjaśnienia w krótkim terminie.
Jolanta
Jestem zadowolony ze szczegółowych informacji. Są podparte paragrafami i zawierają istotę prawną. Chociaż zwykłym ludziom , takim jak ja czasem jest potrzebna odpowiedź -tak lub nie. Wtedy się nie gubią w tym wszystkim. Jednak zawsze istnieje u Państwa możliwość zadania, dodatkowego pytania. Jest to bardzo potrzebne. Jesteście Profesjonalni. Dziękuję!
Krzysztof
Sprawna obsługa, łatwa dostępność i krótki termin odpowiedzi.
Maria, 51 lat, praca biurowa
Opinia była rzeczowa i na temat zadany w pytaniu.
Jacek, prezes, 65 lat
Precyzyjna porada, super napisana, jasna i czytelna :)
Dominika, 28 lat
Informacja z komentarzem jest bardzo wyczerpujaca. Skierowala mnie w dobrym kierunku. Podparla filarami prawa. Dziekuje
Joanna, 58 lat

Zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (dalej jako – u.w.l.), jeżeli liczba lokali wyodrębnionych i lokali niewyodrębnionych, należących nadal do dotychczasowego właściciela, nie jest większa niż siedem, do zarządu nieruchomością wspólną mają odpowiednie zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego o współwłasności. Będą to przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące współwłasności (art. 195-209 Kodeksu cywilnego) oraz Kodeksu postępowania cywilnego (art. 606-608 oraz art. 611-616 Kodeksu postępowania cywilnego).

Wyodrębnienie z nieruchomości choćby jednego lokalu równoznaczne jest z utratą przez nią jednolitego charakteru, powstaje wówczas bowiem odrębna nieruchomość lokalowa oraz tzw. nieruchomość wspólna. Zgodnie z art. 3 ust. 2 u.w.l., nieruchomością wspólną jest grunt oraz te części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

Zakres nieruchomości wspólnej może w konkretnym stanie faktycznym budzić wątpliwości. Z pewnością najmniej problemów sprawia zaliczenie do niej gruntu, na którym położony jest budynek obejmujący wyodrębniane lokale. Grunt taki należy do nieruchomości wspólnej także wtedy, gdy jego obszar przekracza potrzeby związane z korzystaniem ze stanowiących odrębne nieruchomości lokali oraz części budynku czy urządzeń służących do wspólnego użytku. Podobnie, jeżeli na danej nieruchomości znajduje się więcej niż jeden budynek i w każdym z nich wyodrębniono lokale, nieruchomość wspólną stanowi cały grunt, a nie tylko części przylegające do poszczególnych budynków.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Przez części budynku i urządzenia nie służące wyłącznie do użytku właścicieli lokali rozumie się, co znalazło m.in. wyraz w wyroku Sądu Najwyższego z 2 grudnia 1998 r. (I CKN 903/97, OSNC 1999 r., nr 6, poz. 116), te części budynku i inne urządzenia, które nie są odrębnymi lokalami (mieszkalnymi lub użytkowymi) należącymi do właścicieli wyodrębnionych lokali i dotychczasowego właściciela nieruchomości i które nie służą wyłącznie do użytku tych właścicieli ze względu na należące do nich lokale.

Art. 18 ust. 1 u.w.l. dopuszcza umowne określenie sposobu zarządu nieruchomością wspólną we wspólnocie mieszkaniowej. Art. 18 ust. 1 pkt 3 u.w.l. stwierdza jednak, że brak umowy pociąga za sobą obowiązywanie zasad uregulowanych w rozdziale 4 u.w.l. Pozwala to dojść do wniosku, że statut powinien (ale nie musi) regulować te wszystkie sprawy, o których mowa w ww. rozdziale, a więc m.in.:

1) sposób reprezentacji wspólnoty,

2) określenie organów wspólnoty, czyli np. zarządu, zgromadzenia wspólnoty, organów kontrolnych,

3) sposób kierowania sprawami bieżącymi,

4) sposób składania oświadczeń woli, czyli np. zawierania umów,

5) kompetencje poszczególnych organów wspólnoty,

6) sposób podejmowania uchwał,

7) sposób rozstrzygania konfliktów.

Określony tryb zarządu i podejmowania uchwał pozwala wspólnocie na decydowanie o nieruchomości wspólnej i nakładach na nią.

Niestety nie ma skutecznego sposobu, aby sprzeciwić się postawieniu wiaty. Jest 4 m od okna, więc spełnia wymogi przepisów. Nie zacienia okna – zepsuje widok – ale to nie jest argument niestety.

W przypadku wiaty nie jest potrzebne pozwolenie na budowę – obecnie odformalizowano procesy budowlane i ułatwiono inwestycje, a nawet gdyby w tym zakresie niezbędna była procedura budowlana – Pan nie byłby stroną postępowania, a wspólnota.

Jeśli nie ma podstaw do zaskarżenia uchwały wspólnoty – nie ma podstaw do wzruszenia inwestycji.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
wizytówka Zadaj pytanie »