Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy korzenie drzewa nie zagrażają domowi sąsiada?

Marek Gola • Opublikowane: 2019-10-04

Ponad 30 lat temu kupiłam działkę z domem. Rosło na niej drzewo. Przez te wszystkie lata drzewo mocno się rozrosło. Zastanawiam się, czy moje drzewo, a szczególnie korzenie drzewa nie zagrażają domowi sąsiada? Czy mam powód do niepokoju?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.


Czy korzenie drzewa nie zagrażają domowi sąsiada?

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu cywilnego zwanego dalej K.c. oraz przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.

Z treści Pani pytania wynika, że korzenie drzewa rosnącego na Pani działce przechodzą na działkę sąsiednią. Zastanawia się Pani, czy nie zagrażają one nieruchomości sąsiada.

W pierwszej kolejności zasadnym jest wskazanie, iż zgodnie z art. 150 K.c. właściciel gruntu może obciąć i zachować dla siebie korzenie przechodzące z sąsiedniego gruntu. To samo dotyczy gałęzi i owoców zwieszających się z sąsiedniego gruntu; jednakże w wypadku takim właściciel powinien uprzednio wyznaczyć sąsiadowi odpowiedni termin do ich usunięcia.

Jeżeli drzewo zasadzone przez właściciela na własnym gruncie rozprzestrzeni się na grunt sąsiedni, właściciel gruntu sąsiedniego może obciąć korzenie tego drzewa, przy czym właściciel gruntu, na którym drzewo rośnie, nie może się temu sprzeciwić. Nadto naruszający korzenie nie musi o swym zamiarze uprzedzać właściciela gruntu sąsiedniego. Następstwa obcięcia korzeni, w postaci choroby lub obumarcia drzewa, nie obciążają właściciela, który ze swego prawa skorzystał prowadząc m.in. działalność inwestycyjną.

Stanowisko to było wielokrotnie przytaczane przez Sąd Najwyższy m.in. w wyroku z dnia 6 lutego 2003 r., sygn. akt IV CKN 1731/00, w którego tezie wskazano, iż „Jeżeli właścicielowi gruntu, na który z sąsiedniego gruntu przechodzą korzenie, przysługuje w stosunku do sąsiada roszczenie o nieczynienie przeszkód w obcięciu tych korzeni, to tym bardziej przenikanie korzeni nie może go pozbawić możliwości korzystania z gruntu w granicach jego usprawiedliwionych potrzeb. Stanowisko przeciwne oznaczałoby bowiem prymat interesu właściciela nieruchomości sąsiedniej, czego nie da się usprawiedliwić brzmieniem art. 150 k.c. i co pozostawałoby w sprzeczności z ideą ochrony własności wyrażoną w art. 140 k.c.”.

Mając na uwadze powyższe, wobec treści art. 150 K.c., o ile sąsiad nie dostrzega problemu w systemie korzeniowym Pani drzewa, nie korzysta z instrumentu wskazanego w treści art. 150 K.c., nie ma obaw, by ponosiła Pani odpowiedzialność za ewentualne zniszczenia.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Zabudowa zagrodowa na działce rolnej

Czy będąc rolnikiem, mogę się budować na działce rolnej? Chciałbym stworzyć zabudowę zagrodową na cele rolne.

 

Sporne wytyczenie granic przy podziale nieruchomości sąsiada

Sąsiad zakupił ziemię rolną od Agencji Nieruchomości Rolnej. Część ziemi przekształcił na działki. Geodeta rok temu wytyczył działki i wkopał...

 

Jaka jest dopuszczalna wysokość żywopłotu?

Posiadam działkę rekreacyjną w miejscowości turystycznej nad morzem. Sąsiedzi wybudowali na swoich działkach domy z przeznaczeniem na wynajem...

 

Działka bez dostępu do drogi a obowiązek płacenia podatku rolnego i od nieruchomości

Działka bez dostępu do drogi a obowiązek płacenia podatku rolnego i od nieruchomości

Jestem w trudnej sytuacji, gdyż posiadam działkę bez jakiegokolwiek dostępu do drogi publicznej. Nikt mi nie chce pomóc. Czy wobec tego, jako właściciel...