Kategoria: Mała architektura - altana, ogrodzenie

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Twierdzenia sąsiada dotyczące ogrodzenia

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2017-02-10

Sąsiad twierdzi, że ogrodzenie z siatki (nasze) stoi 2 m na jego działce i chce wyciąć siatkę i ogrodzenie. Czy ma do tego prawo? Co powinnam robić?

Katarzyna Siwiec

»Wybrane opinie klientów

Pomoc uzyskana szybko i konkretnie. Napewno skorzystam z usług eporady jeśli oczywiście będzie taka konieczność.
Katarzyna
Jestem bardzo zadowolony z udzielonej mi odpowiedzi. W mojej sprawie skorzystałem już z wcześniejszych wizyt (na żywo), ale tak wyczerpującej informacji wyjaśniającej jaką otrzymałem na portalu ePorady24 nigdzie nie otrzymałem. Bardzo treściwie, same konkrety bez zbędnego skupiania się na drobnych detalach. 
Dariusz, 52 lata
Bardzo szybko i sprawnie, polecam :)
Jolanta
W bardzo szybki i skuteczny sposób dostałam odpowiedź na moje pytanie.
Grażyna
Dziękuję za konkretną odpowiedź. Na pewno będzie pomocna.
Anna, 62 lata, tłumacz

Zakładając, że tak rzeczywiście jest i Pani ogrodzenie znajduje się na działce sąsiada (oczywiście w przypadku gdy tak nie jest ,nie można w żadnym razie naruszać Pani własności), sąsiad nie może samowolnie i niejako siłowo usunąć tego ogrodzenia, jeśli Pani się będzie przeciwstawiać. Gdyby chciał tego faktycznie dokonać, sugerowałabym wezwanie policji na grunt.

Już tłumaczę, o co chodzi. Jeśli korzysta Pani z jego gruntu, nawet w sposób niezgodny z prawem, w myśl Kodeksu cywilnego niewłaściciel nie może naruszyć posiadania, bez stosownego wyroku sądu.

Stanowi o tym przepis art. 344, który poniżej cytuję:

„§ 1. Przeciwko temu, kto samowolnie naruszył posiadanie, jak również przeciwko temu, na czyją korzyść naruszenie nastąpiło, przysługuje posiadaczowi roszczenie o przywrócenie stanu poprzedniego i o zaniechanie naruszeń. Roszczenie to nie jest zależne od dobrej wiary posiadacza ani od zgodności posiadania ze stanem prawnym, chyba że prawomocne orzeczenie sądu lub innego powołanego do rozpoznawania spraw tego rodzaju organu państwowego stwierdziło, że stan posiadania powstały na skutek naruszenia jest zgodny z prawem.

§ 2. Roszczenie wygasa, jeżeli nie będzie dochodzone w ciągu roku od chwili naruszenia”.

Przekładając to na język polski, dopóki sąsiad nie uzyska wyroku eksmisyjnego nakazującego Pani wydanie mu pasa 2 m gruntu, to nie może on Pani rozebrać tego ogrodzenia, bo może Pani w każdej chwili wytoczyć mu powództwo o ochronę posiadania na podstawie art. 344.

Jeśli on nie będzie miał wyroku eksmisyjnego, to Pani po prostu sprawę wygra, bo sądu nie będzie interesować, czyj to grunt, a tylko to, czy doszło do naruszenia posiadania. Dlatego też nie jest Pani pozbawiona ochrony prawnej w takim przypadku, więc proszę się nie godzić na siłowe usunięcie ogrodzenia.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
wizytówka Zadaj pytanie »