Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Twierdzenia sąsiada dotyczące ogrodzenia

• Autor: Katarzyna Siwiec

Sąsiad twierdzi, że ogrodzenie z siatki (nasze) stoi 2 m na jego działce i chce wyciąć siatkę i ogrodzenie. Czy ma do tego prawo? Co powinnam robić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Twierdzenia sąsiada dotyczące ogrodzenia

Zakładając, że tak rzeczywiście jest i Pani ogrodzenie znajduje się na działce sąsiada (oczywiście w przypadku gdy tak nie jest ,nie można w żadnym razie naruszać Pani własności), sąsiad nie może samowolnie i niejako siłowo usunąć tego ogrodzenia, jeśli Pani się będzie przeciwstawiać. Gdyby chciał tego faktycznie dokonać, sugerowałabym wezwanie policji na grunt.

Już tłumaczę, o co chodzi. Jeśli korzysta Pani z jego gruntu, nawet w sposób niezgodny z prawem, w myśl Kodeksu cywilnego niewłaściciel nie może naruszyć posiadania, bez stosownego wyroku sądu.

Stanowi o tym przepis art. 344, który poniżej cytuję:

„§ 1. Przeciwko temu, kto samowolnie naruszył posiadanie, jak również przeciwko temu, na czyją korzyść naruszenie nastąpiło, przysługuje posiadaczowi roszczenie o przywrócenie stanu poprzedniego i o zaniechanie naruszeń. Roszczenie to nie jest zależne od dobrej wiary posiadacza ani od zgodności posiadania ze stanem prawnym, chyba że prawomocne orzeczenie sądu lub innego powołanego do rozpoznawania spraw tego rodzaju organu państwowego stwierdziło, że stan posiadania powstały na skutek naruszenia jest zgodny z prawem.

§ 2. Roszczenie wygasa, jeżeli nie będzie dochodzone w ciągu roku od chwili naruszenia”.

Przekładając to na język polski, dopóki sąsiad nie uzyska wyroku eksmisyjnego nakazującego Pani wydanie mu pasa 2 m gruntu, to nie może on Pani rozebrać tego ogrodzenia, bo może Pani w każdej chwili wytoczyć mu powództwo o ochronę posiadania na podstawie art. 344.

Jeśli on nie będzie miał wyroku eksmisyjnego, to Pani po prostu sprawę wygra, bo sądu nie będzie interesować, czyj to grunt, a tylko to, czy doszło do naruszenia posiadania. Dlatego też nie jest Pani pozbawiona ochrony prawnej w takim przypadku, więc proszę się nie godzić na siłowe usunięcie ogrodzenia.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Katarzyna Siwiec

O autorze: Katarzyna Siwiec

Radca prawny, absolwentka wydziału prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 17 lat pracująca w zawodzie prawnika i udzielająca porad prawnych, od 2010 roku prowadzi własną kancelarię. Specjalizuje się w obsłudze prawnej zarówno przedsiębiorców z różnych branż, jak i osób fizycznych.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

ePorady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

Zadaj pytanie »