Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Twierdzenia sąsiada dotyczące ogrodzenia

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2017-02-10

Sąsiad twierdzi, że ogrodzenie z siatki (nasze) stoi 2 m na jego działce i chce wyciąć siatkę i ogrodzenie. Czy ma do tego prawo? Co powinnam robić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zakładając, że tak rzeczywiście jest i Pani ogrodzenie znajduje się na działce sąsiada (oczywiście w przypadku gdy tak nie jest ,nie można w żadnym razie naruszać Pani własności), sąsiad nie może samowolnie i niejako siłowo usunąć tego ogrodzenia, jeśli Pani się będzie przeciwstawiać. Gdyby chciał tego faktycznie dokonać, sugerowałabym wezwanie policji na grunt.

Już tłumaczę, o co chodzi. Jeśli korzysta Pani z jego gruntu, nawet w sposób niezgodny z prawem, w myśl Kodeksu cywilnego niewłaściciel nie może naruszyć posiadania, bez stosownego wyroku sądu.

Stanowi o tym przepis art. 344, który poniżej cytuję:

„§ 1. Przeciwko temu, kto samowolnie naruszył posiadanie, jak również przeciwko temu, na czyją korzyść naruszenie nastąpiło, przysługuje posiadaczowi roszczenie o przywrócenie stanu poprzedniego i o zaniechanie naruszeń. Roszczenie to nie jest zależne od dobrej wiary posiadacza ani od zgodności posiadania ze stanem prawnym, chyba że prawomocne orzeczenie sądu lub innego powołanego do rozpoznawania spraw tego rodzaju organu państwowego stwierdziło, że stan posiadania powstały na skutek naruszenia jest zgodny z prawem.

§ 2. Roszczenie wygasa, jeżeli nie będzie dochodzone w ciągu roku od chwili naruszenia”.

Przekładając to na język polski, dopóki sąsiad nie uzyska wyroku eksmisyjnego nakazującego Pani wydanie mu pasa 2 m gruntu, to nie może on Pani rozebrać tego ogrodzenia, bo może Pani w każdej chwili wytoczyć mu powództwo o ochronę posiadania na podstawie art. 344.

Jeśli on nie będzie miał wyroku eksmisyjnego, to Pani po prostu sprawę wygra, bo sądu nie będzie interesować, czyj to grunt, a tylko to, czy doszło do naruszenia posiadania. Dlatego też nie jest Pani pozbawiona ochrony prawnej w takim przypadku, więc proszę się nie godzić na siłowe usunięcie ogrodzenia.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Legalizacja ogrodzenia od strony ulicy

Legalizacja ogrodzenia od strony ulicy

10 lat temu wybudowałam kuty płot na słupkach metalowych od strony ulicy na długości około 30 m bez zgłoszenia do starostwa. Czy mogę teraz zalegalizować...

Kontrola na działce dotycząca domku holenderskiego

Kontrola na działce dotycząca domku holenderskiego

Postawiłam rok temu domek holenderski na działce rolnej. Wczoraj otrzymałam zawiadomienie o kontroli na działce co do legalności obiektu budowlanego. Co...

Zgoda sąsiada na budowę ogrodu zimowego w zabudowie bliźniaczej

Jestem współwłaścicielem domu bliźniaka. Do mojego lokalu przypisana jest działka o powierzchni 49% procent ogrodu. Czy jeśli sąsiad jako udziałowiec...

 

Czy potrzebna zgoda wspólnoty na altanę w ogródku do wyłącznego korzystania?

Zakupiłam „mieszkanie z ogródkiem do wyłącznego dysponowania” – tak jest wpisane w akcie notarialnym. Postawiłam w ogródku...