Kategoria: Mała architektura - altana, ogrodzenie

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Budowa ogrodu zimowego na dachu budynku wielorodzinnego

Autor: Mateusz Rzeszowski • Opublikowane: 2018-01-15

Chcemy zamontować na dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego ogród zimowy. W tej chwili jest to budynek 2-kodygnacyjny. Czy montaż na dachu ogrodu zimowego wymaga zgłoszenia czy pozwolenia, jeśli ten ogród będzie miał mniej niż 35 m2?

Mateusz Rzeszowski

»Wybrane opinie klientów

Udzielona odpowiedź w pełni mnie satysfakcjonuje. Z całą pewnością będę korzystać z eporady24, jeżeli oczywiście zajdzie taka potrzeba.
Dorota, nauczyciel, 52 lata
Odpowiedzi na zadane problemy są naprawdę fachowe ale co cenię najbardziej to że są rzetelne.
Adam
Jestem zadowolony, szybka ,rzetelna odpowiedź, profesjonalna.
Andrzej
Bardzo fachowa i zrozumiała odpowiedz od prawnika
Hubert
Szybka i rzeczowa odpowiedź, w której odniesiono się do każdego mojego pytania. Jestem bardzo zadowolony i cieszę, że jest taki serwis. To o wiele wygodniejsze rozwiązanie niż próba szukania i umawiania się z prawnikiem face-to-face.
Marcin
Wyczerpujące wyjaśnienia.
Jarosław, 55 lat, nauczyciel
Wszystko super
Ihor, 24 lata, przedsiębiorca
Drugi raz skorzystałam z porady prawnej ePorady24. W obu przypadkach porady udzielił mi p. Marcin Sądej. Sprawy bardzo dokładnie omówił, a na zakończenie wypunktował kolejne etapy postępowania. To co wydawało mi się dość zawikłane po przeglądaniu darmowych portali internetowych z poradami prawnymi, nagle stało się jasne i proste. 
Małgorzata, licencjonowany zarządca nieruchomości, 71 lat

Grażyna, 58 lat, nauczyciel
Dla mnie wszystko jest super
IRENA, 65 lat, technik - ekonomista,obecnie na emeryturze
Szybka i terminowa obsługa. Jestem zadowolona z wykonania usługi. Dziękuję bardzo za pomoc.
Grażyna
Porada jaką otrzymałam jest wnikliwa i satysfakcjonująca. W wątpliwej sytuacji na pewno będę korzystała z Państwa usług
Joanna, księgowa, 58 lat
Wszystko jest tak, jak być powinno - SUPER!!
Grażyna, 60 lat, Asystent Prezesa
Moim zdaniem, po ustawie z 2013r. każdy ruch na rynku nieruchomości wymaga opieki prawno-podatkowej, a co najmniej konsultacji. Szukałem tej pomocy długo i z różnym skutkiem, Znalazłem ją w eporady24. Bardzo się cieszę.
Sławomir, 59 lat
Jestem zadowolony z porady.
Zbigniew
Polecam wszystkim co potrzebują szybkiej i profesjonalnej Pomocy Prawniczej. 
Edyta
Porada udzielona szybko oraz w bardzo przystępny sposób.
Agnieszka
Bardzo obszerna i wyczerpująca odpowiedz ale czekałem na nią dłużej niż 24 godziny.
Mirosław, 50 lat
Jestem bardzo zadowolona z usługi. Po raz kolejny korzystam z Państwa porad i zawsze, tak jak tym razem, są profesjonalne rzeczowe i zrozumiałe. Nigdzie nie otrzymałam tak wyczerpujących informacji, które wyjaśniły moje wątpliwości. Jeśli będzie taka potrzeba, z pewnością poproszę Państwa o pomoc i będę polecać Państwa usługi moim znajomym! 
Zofia
Bardzo dziękuję za całą pomoc! 
Anna
Ważny element jest taki,że można zadawać wiele pytań w trakcie sprawy,za które nie trzeba dopłacać,wszystko jest w cenie. Kompetentni prawnicy,służący pomocą swoją wiedzą i doświadczeniem.
Marcin
Wszystko jest OK
Wojciech, 31 lat, Kierownik
Już korzystałem wcześniej i belek zadowolony.
Adam, 73 lata, Pośrednik w obrocie nieruchomościami
Szybko udzielona odpowiedź, rzeczowo i zrozumiałe. Przystępna cena. Zdecydowanie polecam.
Monika, ekonomista, 44 lata
Opinia prawna była bardzo pomocna i szczegółowa.
Andrzej
Bardzo kompleksowa porada. Prawnik wykazał się wiedzą i cierpliwością odpowiadając na liczne pytania dodatkowe. 
Adam
zacytowane przepisy i bardzo klarowne wyjaśnienie
Zbigniew, 55 lat
Odpowiedź wyczerpująca, dziękuję
Kamila, 46 lat
Bardzo szybka i profesjonalna pomoc.
Piotr
Dziękuję za tak rzetelną i wyczerpującą odpowiedź na moje zapytanie. Jestem bardzo zadowolona z szybkiej odpowiedzi. Wystawiam najwyższą ocenę.
Elżbieta, emeryt, 62 lata

Kluczowe znaczenie dla określenia, czy budowa ogrodu zimowego (oranżerii) będzie uznawana za rozbudowę istniejącego budynku (co skutkować może zwiększeniem ilości kondygnacji), czy też za budowę nowego obiektu (co zasadniczo nie prowadzi co zmiany konstrukcji, czy liczby kondygnacji istniejącego budynku), będzie miała wykładnia przepisu art. 29 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Zgodnie z tym przepisem:

„Art. 29

1. Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa:

[…]

2) wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, garaży, wiat lub przydomowych ganków i oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki; […]”

Zgodnie z cytowanym przepisem budowa przydomowych oranżerii o powierzchni zabudowy do 35 m2 nie wymaga pozwolenia na budowę. Budowa taka odbywa się w oparciu o zgłoszenie, w trybie określonym w art. 30 omawianej ustawy.

W ustawie brak jest definicji legalnej oranżerii, czy ogrodu zimowego, dlatego też należy odwołać się do znaczenia tych pojęć w rozumieniu architektonicznym. Tak też uczynił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w wyroku z dnia 31 maja 2016 r. (sygn. akt II SA/Bd 1352/15), w uzasadnieniu tego wyroku czytamy: „Przydomowa oranżeria, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2 p.b., to obiekt, którego przepisy p.b. nie definiują bliżej. Z powodu braku normatywnej definicji oranżerii należy odwołać się do pojęć z dziedziny architektury i budownictwa. Oranżeria (zwana też pomarańczarnią) to parterowy budynek ogrodowy na planie zazwyczaj prostokątnym, mieszczący jedną salę znaczniejszych rozmiarów lub kilka sal mniejszych o wysokich i szerokich oknach”.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Powszechnie uznaje się, że sformułowanie „wolno stojący”, tj. wymóg oderwania od innej zabudowy, o którym mowa w omawianym przepisie, odnosi się jedynie do budynków gospodarczych. Co więcej, zarówno w orzecznictwie sądowym, jak i piśmiennictwie ugruntowany jest pogląd, że oranżeria nie musi być usytuowana bezpośrednio na gruncie.

Jak czytamy w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 28 września 2017 r. (sygn. akt VIII SA/Wa 179/17): „W orzecznictwie sądowym ugruntowany jest pogląd, że oranżeria (ogród zimowy), jako obiekt budowlany podlegający instytucji zgłoszenia z mocy art. 29 ust. 1 pkt 2 p.b., nie musi być usytuowany bezpośrednio na gruncie, zatem możliwe jest jego sytuowanie również na tarasach budynków mieszkalnych (por. w. cyt. wyrok NSA z dnia 7 kwietnia 2011 r., wyroki WSA w Warszawie: z dnia 31 lipca 2014 r., sygn. akt VII SA/Wa 486/14 i z dnia 29 sierpnia 2012 r., sygn. akt VII SA/Wa 912/12, oba publ. cbosa, wyrok WSA w Opolu z dnia 12 grudnia 2006 r., sygn. akt II SA/Op 436/06, publ. Lex nr 454845, wyrok WSA w Krakowie z dnia 31 sierpnia 2011 r., sygn. akt II SA/Kr 1007/11, publ. Lex nr 1134798, wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 16 stycznia 2013 r., sygn. akt II SA/Rz 1094/12, publ. Lex nr 1274620). W takim przypadku inwestycja polegająca na wzniesieniu oranżerii na tarasie istniejącego budynku mieszkalnego nie stanowi również nadbudowy budynku, ani też rozbudowy tarasu (por. w. cyt. wyrok WSA w Krakowie z dnia 31 sierpnia 2011 r.)”.

W Pani przypadku sytuacja jest odrobinę bardziej skomplikowana, ponieważ taras stanowi jednocześnie dach budynku. Natomiast w omawianych wyrokach sądy miały najczęściej do czynienia z tarasami znajdującymi się na poziomie nieznacznie powyżej poziomu gruntu.

Brak jest też orzecznictwa odnoszącego się bezpośrednio do możliwości zlokalizowania oranżerii na dachu budynku, w związku z powyższym ciężko zająć jednoznaczne stanowisko w sprawie. Tym niemniej, biorąc pod uwagę kształt przepisu i istniejące (dość liberalne) orzecznictwo, rozsądnym wydaje się przyjęcie, że realizacja inwestycji powinna być możliwa w Pani przypadku w oparciu o zgłoszenie.

Należy liczyć się jednak z tym, że organy administracji architektoniczno-budowlanej, do których kierowane jest zgłoszenie, nie podzielą takiej wykładni i konieczne będzie wdanie się w spór sądowy, bądź alternatywnie – budowa w oparciu o pozwolenie.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Zabezpieczenie spadku terenu betonową płytą

Czy możemy w odległości kilku centymetrów od płotu siatkowego postawić betonową płytę ogrodzeniową, która będzie wystawać z ziemi na ok. 15 cm? Chcemy to zrobić, bo nasza działka ma spory spadek terenu, który pragniemy zabezpieczyć. Sąsiad jednak oburza się na nasz pomysł i grozi sądem. Powiedział mi, że mam usunąć płytę ogrodzeniową, gdyż ma za mało miejsca do ewentualnej wymiany siatki lub remontu bo w przeciwnym wypadku poda mnie do sądu. Jakie mamy prawa w tej sytuacji?

Jak uzyskać zgodę na budowę domku letniskowego na działce leśnej?

Wystąpiłem do gminy o wydanie warunków zabudowy na mały domek letniskowy 35 m2 na działce leśnej. Niestety Lasy Państwowe odmówiły zgody i tym samym gmina, mimo chęci wydania WZ, wydała decyzję odmowną. Działka ma dostęp do drogi publicznej, zapewnione są media (prąd, woda), po drugiej stronie drogi wszystkie działki są już zabudowane. W planie zagospodarowania, który utracił ważność, nie było zgody na zmianę przeznaczenia na cele nieleśne. Czy w takiej sytuacji jest szansa na zmianę decyzji lasów państwowych?

Budowa ogrodzenia wzdłuż drogi gminnej

Planuję budowę ogrodzenia na działce, która jest moją własnością. Działka graniczy z drogą gminną. Chciałbym ustalić, w jakiej minimalnej odległości od granicy mojej działki z drogą gminną mogę wybudować ogrodzenie. Ogrodzenie będzie miało wysokość około 1,5 m i będzie wykonane z siatki ogrodzeniowej. Czy potrzebuje uzyskać pozwolenie na budowę tego ogrodzenia oraz które przepisy prawne regulują te kwestie?

Ogrodzenie z płyt betonowych o wysokości 2,5 m

Sąsiad postawił ogrodzenie międzysąsiedzkie z płyt betonowych o wysokości 2,5 m bez porozumienia ze mną. Ogrodzenie zacienia ogród oraz cześć posesji. Co mogę zrobić?

Nakaz usunięcia ogrodzenia

Sad wydał wyrok nakazujący usuniecie ogrodzenia na wskutek nieuwzględnienia zmian gruntowych. Gdzie mogę wyjaśnić poprawę tych map? Po zabraniu mi odcinka 40 cm na długości działki (miedza) zabraknie mi dokładnie 25 cm do granicy (chodzi o umiejscowienie domu). Sąsiad straszy mnie murowaniem okien, choć dom stoi 8 lat, a pozwolenia na budowę były zgodne. Czy będę musiała morować okna?

Problem z ogrodzeniem na obszarze Natura 2000

Kupiłem działkę rolną na terenie Natura 2000. Ogrodziłem ją: siatka 150 cm + słupki metalowe bez podmurówki. Zostałem oskarżony przez „zielonych” z art. 188 K.k. Dodam, że po ogrodzeniu działki dostałem warunki zabudowy na budynek rekreacji indywidualnej, który został zbudowany. W warunkach zabudowy był punkt, w którym było napisane, że nie mogę na działce wybudować innych obiektów budowlanych w tym ogrodzeń. Sąsiedzi mają identyczne działki – ogrodzone. W związku z tym mam pytania: Czy ogrodzenie jest obiektem budowlanym? Czy mogłem wybudować ogrodzenie przed wspomnianymi warunkami zabudowy? Jak mam się bronić, jeśli sprawa trafi do sądu? Czy będzie mi potrzebny adwokat?

Ogrodzenie działki wraz z rowem melioracyjnym

Przy mojej działce budowlanej od strony prawej przebiega rów melioracyjny. W 2012 r. otrzymałem zgodę od spółki wodnej na częściowe zarurowanie tego rowu na własny koszt. Zgodnie z aktualną mapą rów ten łączy się z moją drugą działką. Z uwagi na to, iż rów łączy się z moim terenem, zajmuję się dbaniem o jego pozostałą część. Czy mogę postawić ogrodzenie nieprzekraczające wysokości 2,2 m, grodząc również rów?

Żądanie naprawy płotu przez sąsiada

Posiadam działkę, która graniczy z działką, na której jest skład budowlany. Płot pomiędzy naszymi posesjami jest postawiony w granicy, jest to płot z płyt betonowych w bardzo złym stanie technicznym: popękane płyty, wystające druty z betonu, przesypujący się piasek i resztki gruzu na moją działkę, przechylające się przęsła na naszą nieruchomość, co uważam za zagrożenie dla naszego bezpieczeństwa itp. Po 2 latach od nabycia udaliśmy się do sąsiada z prośbą o naprawę płotu, ale sąsiad nie chciał z nami rozmawiać, bo stwierdził, że ten płot stoi od 25 lat i tak ma stać i nam też nie wolno go ruszyć, bo nas poda do sądu. Co możemy zrobić?Zapytaj prawnika

Szukamy ambitnego prawnika » wizytówka Zadaj pytanie »