Kategoria: Inne

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Budowa drogi ekspresowej a odszkodowanie za obniżenie wartości działek

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2019-07-05

Posiadam kilkanaście działek budowlanych. Jeden z wariantów budowy drogi ekspresowej S11 jest planowany w pobliżu moich nieruchomości (500 m). Na razie to tylko koncepcja, ale już wycofują mi się klienci. Wczoraj zgłosiło się małżeństwo, które chce zerwać umowę przedwstępną, a kosztami obarczyć mnie, ponieważ uważają, że zataiłem przed nimi ten fakt. To oczywiście nieprawda. Czy mam podstawy, aby ubiegać się o odszkodowanie, jeśli zostanie wybrana koncepcja budowy w pobliżu moich nieruchomości? Moje działki z pewnością stracą na wartości.

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Szybka i fachowa odpowiedź, przystępny język. Bardzo ważne - to pisemna forma, która pozwala na spokojną analizę. Na pewno ponownie skorzystam.
Małgorzata
Tak właśnie zrobiłem. Odwołałem się do Sądu.
Sylwester
Pomoc uzyskana szybko i konkretnie. Napewno skorzystam z usług eporady jeśli oczywiście będzie taka konieczność.
Katarzyna
Jestem bardzo zadowolony z udzielonej mi odpowiedzi. W mojej sprawie skorzystałem już z wcześniejszych wizyt (na żywo), ale tak wyczerpującej informacji wyjaśniającej jaką otrzymałem na portalu ePorady24 nigdzie nie otrzymałem. Bardzo treściwie, same konkrety bez zbędnego skupiania się na drobnych detalach. 
Dariusz, 52 lata
Bardzo szybko i sprawnie, polecam :)
Jolanta

Obawiam się, że nie ma Pan podstaw do dochodzenia odszkodowania. Żądanie nie znajduje odniesienia do warunków przyznania odszkodowań określonych ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.). Inwestycja nie jest nawet w pobliżu Pana działek, nawet nie w sąsiedztwie, ale 500 m od nich.

„Przepis art. 128 ust. 4 w zw. z art. 120 ustawy o gospodarce nieruchomościami nie może stanowić podstawy prawnej do uwzględnienia żądania właściciela nieruchomości sąsiedniej do orzeczenia o odszkodowaniu z powołaniem się na to, że sąsiednia nieruchomość wskutek inwestycji straciła na wartości, z uwagi na fakt, że podana okoliczność (utrata wartości) nie mieści się w regulacji art. 120 ustawy jako wymienione w nim »zdarzenie«.

Artykuł 128 ust. 1 stanowi, że wywłaszczenie nieruchomości następuje za odszkodowaniem na rzecz osoby wywłaszczonej odpowiadającym wartości tego prawa. Natomiast ust. 4 rozszerza zakres wypłaty odszkodowania, stanowiąc, że odszkodowanie przysługuje również za szkody powstałe wskutek zdarzeń, o których mowa w art. 120 (...). Odszkodowanie powinno odpowiadać wartości poniesionych szkód. Jeżeli wskutek tych zdarzeń zmniejszy się wartość nieruchomości, odszkodowanie powiększa się o kwotę odpowiadającą temu zmniejszeniu. Przez »zdarzenia«, o których mowa stosownie do treści art. 128 ust. 4 w przepisie art. 120, należy rozumieć sytuacje, gdy „zachodzi potrzeba zapobieżenia niebezpieczeństwu, wystąpieniu szkody lub niedogodnościom, jakie mogą powstać dla właścicieli nieruchomości sąsiedniej wskutek wywłaszczenia lub innego niż dotychczas zagospodarowania wywłaszczonej nieruchomości, w związku z czym zachodzi konieczność ustanowienia w decyzji o wywłaszczeniu niezbędnych służebności oraz ustalenia obowiązku budowy i utrzymania odpowiednich urządzeń zapobiegających tym zdarzeniom lub okolicznościom.”*

W Pana przypadku takie okoliczności nie zachodzą. Nie ma Pan podstaw do dochodzenia odszkodowania w opisanej sytuacji.

* Wyrok WSA w Lublinie z 30.01.2018 r. (II SA/Lu 915/07)

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »