Kategoria: Inne

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Udostępnianie wypisów z rejestru gruntów

Autor: Anna Sufin • Opublikowane: 2018-10-29

Czy prawo powszechne zakazuje udostępniać uproszczonych wypisów z rejestru gruntów w postaci elektronicznej według stawek lp. 13 tabela nr 11 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne? Jeżeli nie, to czy prawo powszechne zakazuje udostępniać uproszczonych wypisów z rejestru gruntów w postaci plików *.swde lub *.gml przy założeniu, że istnieje taka możliwość techniczna? Jeżeli nie, to czy organ ma prawo odmówić udostępnienia tych danych w takiej właśnie postaci?

Anna Sufin

»Wybrane opinie klientów

Bardzo fachowa i zrozumiała odpowiedz od prawnika
Hubert
Szybka i rzeczowa odpowiedź, w której odniesiono się do każdego mojego pytania. Jestem bardzo zadowolony i cieszę, że jest taki serwis. To o wiele wygodniejsze rozwiązanie niż próba szukania i umawiania się z prawnikiem face-to-face.
Marcin
Wyczerpujące wyjaśnienia.
Jarosław, 55 lat, nauczyciel
Wszystko super
Ihor, 24 lata, przedsiębiorca
Drugi raz skorzystałam z porady prawnej ePorady24. W obu przypadkach porady udzielił mi p. Marcin Sądej. Sprawy bardzo dokładnie omówił, a na zakończenie wypunktował kolejne etapy postępowania. To co wydawało mi się dość zawikłane po przeglądaniu darmowych portali internetowych z poradami prawnymi, nagle stało się jasne i proste. 
Małgorzata, licencjonowany zarządca nieruchomości, 71 lat

Grażyna, 58 lat, nauczyciel
Dla mnie wszystko jest super
IRENA, 65 lat, technik - ekonomista,obecnie na emeryturze
Szybka i terminowa obsługa. Jestem zadowolona z wykonania usługi. Dziękuję bardzo za pomoc.
Grażyna
Porada jaką otrzymałam jest wnikliwa i satysfakcjonująca. W wątpliwej sytuacji na pewno będę korzystała z Państwa usług
Joanna, księgowa, 58 lat
Wszystko jest tak, jak być powinno - SUPER!!
Grażyna, 60 lat, Asystent Prezesa
Moim zdaniem, po ustawie z 2013r. każdy ruch na rynku nieruchomości wymaga opieki prawno-podatkowej, a co najmniej konsultacji. Szukałem tej pomocy długo i z różnym skutkiem, Znalazłem ją w eporady24. Bardzo się cieszę.
Sławomir, 59 lat
Jestem zadowolony z porady.
Zbigniew
Polecam wszystkim co potrzebują szybkiej i profesjonalnej Pomocy Prawniczej. 
Edyta
Porada udzielona szybko oraz w bardzo przystępny sposób.
Agnieszka
Bardzo obszerna i wyczerpująca odpowiedz ale czekałem na nią dłużej niż 24 godziny.
Mirosław, 50 lat
Jestem bardzo zadowolona z usługi. Po raz kolejny korzystam z Państwa porad i zawsze, tak jak tym razem, są profesjonalne rzeczowe i zrozumiałe. Nigdzie nie otrzymałam tak wyczerpujących informacji, które wyjaśniły moje wątpliwości. Jeśli będzie taka potrzeba, z pewnością poproszę Państwa o pomoc i będę polecać Państwa usługi moim znajomym! 
Zofia
Bardzo dziękuję za całą pomoc! 
Anna
Ważny element jest taki,że można zadawać wiele pytań w trakcie sprawy,za które nie trzeba dopłacać,wszystko jest w cenie. Kompetentni prawnicy,służący pomocą swoją wiedzą i doświadczeniem.
Marcin
Wszystko jest OK
Wojciech, 31 lat, Kierownik
Już korzystałem wcześniej i belek zadowolony.
Adam, 73 lata, Pośrednik w obrocie nieruchomościami
Szybko udzielona odpowiedź, rzeczowo i zrozumiałe. Przystępna cena. Zdecydowanie polecam.
Monika, ekonomista, 44 lata
Opinia prawna była bardzo pomocna i szczegółowa.
Andrzej
Bardzo kompleksowa porada. Prawnik wykazał się wiedzą i cierpliwością odpowiadając na liczne pytania dodatkowe. 
Adam
zacytowane przepisy i bardzo klarowne wyjaśnienie
Zbigniew, 55 lat
Odpowiedź wyczerpująca, dziękuję
Kamila, 46 lat
Bardzo szybka i profesjonalna pomoc.
Piotr
Dziękuję za tak rzetelną i wyczerpującą odpowiedź na moje zapytanie. Jestem bardzo zadowolona z szybkiej odpowiedzi. Wystawiam najwyższą ocenę.
Elżbieta, emeryt, 62 lata
Bardzo wyczerpująca odpowiedź. Prawnik u którego byłam wcześniej, tak mi nie pomógł. Polecam i dziękuję.
Dominika
Jestem zadowolona z porady z szybkości odpowiedzi na pytanie.
Wioletta, bibliotekarka i rolnik, 55 lat
Dziękuję za poradę. Prawnik odpowiedział na wszystkie moje wątpliwości. Usługi tego serwisu są pomocne.
Anna, 42

Tabela nr 11 załącznika do ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne określa szczegółowe zasady obliczania wysokości opłaty za wydanie wypisu i wyrysu z operatu ewidencyjnego. Każda z form wypisu i wyrysu od punktów 1–12 otrzymała rozróżnienie na wersję drukowaną i wersję elektroniczną, różnicując ceny za wydanie pierwszej i drugiej, przy czym co do zasady niższe opłaty zastosowano co do dokumentów w wersji elektronicznej (w innych tabelach tej prawidłowości już jednak nie ma). Pana interesuje punkt 13 tabeli – „Uproszczony wypis z rejestru gruntów (bez adnotacji dotyczących jakości danych ewidencyjnych oraz klauzuli upoważniającej do oznaczania nieruchomości w księdze wieczystej na podstawie tego dokumentu”. Co do tego dokumentu nie wskazano jednak wysokości opłaty dla wersji drukowanej i dla wersji elektronicznej.

Zgodnie z Pana pytaniem należy dokonać wykładni braku takiego wskazania i zastanowić się, czy oznacza to, że dokument w wersji elektronicznej w ogóle nie może być wydany, czy też że może być wydany, ale zgodnie z ceną podaną w pkt. 13 tabeli, bowiem nie określono odrębnej ceny dla dokumentu elektronicznego i dokumentu drukowanego.

Niestety nie podam Panu jednoznacznej odpowiedzi, bo interpretacje mogą być różne i – jak sądzę – same urzędy mogą różne interpretacje stosować, brak w tym zakresie ujednoliconych standardów. Każda z nich może być bowiem podbudowana odpowiednimi argumentami. Podobnie jak np. w przypadku wydawania petentom numerów ksiąg wieczystych do działek – różne są orzeczenia, różne interpretacje, co 0,5–1 roku zmieniają się treści wyroków w tej kwestii. W interesującej nas kwestii nie znalazłam wyroków.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Jedną z interpretacji jest ta wyłączająca w podobnym przypadku możliwość wydania dokumentu w postaci elektronicznej po podanej w pkt. 13 stawce. Gdyby ustawodawca taką formę dopuścił, wskazałby odrębnie dokument w wersji drukowanej i elektronicznej (tak  jak czyni to w pozostałych przypadkach) także wtedy, gdyby zastosowana kwota miała być tożsama (w takim wypadku ewentualne zmiany stawki dotyczyłyby tylko kolumny 3 tabeli). W pozycjach innych tabel ustawodawca także wyraźnie wskazuje, gdzie dopuszcza wydanie dokumentu w postaci elektronicznej, co do pozostałych punktów poprzestając na braku rozróżnienia. Oczywiście jest to interpretacja wygodna dla urzędów. Skoro urząd nie ma podstawy do określonego działania i – co więcej – pobrania opłaty – działał nie będzie. Nie można zatem stwierdzić, że prawo nie zakazuje, ale prawo nie daje podstawy do wydania wersji elektronicznej, a przede wszystkim nie daje podstawy do naliczenia opłaty. Organ ma działać na podstawie i w granicach prawa – można argumentować, że brak jest podstawy, która pozwoliłaby na wydanie omawianego dokumentu w formie elektronicznej.

Argumentem za przeciwną wersją jest zasada pisemności wyrażona w art. 14 Kodeksu postępowania administracyjnego, gdzie aktualnie zrównuje się pismo z dokumentem elektronicznym. § 2 tego przepisu należy rozumieć w ten sposób, że gdy przepis prawa nie stoi temu na przeszkodzie, a jest to w interesie strony, należy załatwić sprawę w formie oczekiwanej przez stronę (tu pozostaje kwestia definicji sprawy administracyjnej i zakresu stosowania k. p. a. w naszym przypadku). Ponadto w §  52 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków wyraźnie wskazano, że   wypisy, wyrysy i kopie dokumentów, o których mowa w art. 24 ust. 3 ustawy, starosta udostępnia w postaci nieelektronicznej na tradycyjnych nośnikach danych, takich jak papier, kalka, folia lub w postaci elektronicznej. Ponadto skoro ustawodawca dopuścił wydanie w wersji elektronicznej pełnego wypisu, tym bardziej powinno być możliwe uzyskanie w takiej formie wersji uproszczonej. Jeśli zatem – bo tak to rozumiem – odmówiono Panu wydania dokumentu w formie elektronicznej, proponuję zaskarżenie odmowy, bowiem za obowiązkiem wydania przemawiają istotne argumenty.

Przyjmując drugą wersję – zgody na udostępnienie formy elektronicznej – starosta nie powinien odmawiać wydania dokumentu w postaci plików *.swde lub *.gml, jeśli istnieje taka możliwość techniczna. We wszystkich chyba systemach, obsługujących programy informatyczne dla udostępniania tego rodzaju danych, taka możliwość istnieje. Co więcej, podstawę do używania tychże plików daje § 51 Rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków co do *.gml , zaś co do pliku *.swde podaję się podstawę  w § 71 ust. 2 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Mając na względzie, że właśnie te dwa rodzaje plików są powszechnie używane w systemach informatycznych, obsługujących ewidencję, nie powinno być problemu w wydaniu dokumentu w tych właśnie plikach. Jeśli organ udostępni dane w formie elektronicznej, zapewne zrobi to w tej formie. Brak podstawy do odmowy wydania dokumentu we wskazanych plikach, jeśli istnieje taka możliwość techniczna.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Wznowienie znaków granicznych albo rozgraniczenie

Działkę budowlaną, której jestem właścicielem, zakupili moi rodzice i ogrodzili ją, zostawiając z każdej strony 1 metr odstępu od granicy. Wydział kartografii i geodezji przeprowadził aktualizację granic działek. Wezwał zainteresowanych do udziału, ale ja nie otrzymałem zawiadomienia, gdyż zmieniliśmy adres zamieszkania. Po jakimś czasie okazało się, że postępowanie o wytyczenie granic odbyło się bez nas. Sąsiedzi stwierdzili, że granica działki leży w ogrodzeniu. Zgodnie z aktem notarialnym działka ma powierzchnie 23 arów, co odpowiada powierzchni wychodzącej 1 m poza ogrodzenie z każdej strony. Granica działki w ogrodzeniu daje 21 arów. Po złożeniu odwołania przyjechał geodeta do ponownego pomiaru, stawili się też sąsiedzi. Geodeta nie miał żadnych map, żeby stwierdzić granice działki. Po ostrej wymianie zdań nie doszło do ugody. Czy geodezja nie dysponuje starymi mapkami, na podstawie których można stwierdzić granice? Niestety do aktu notarialnego nie jest dołączona żadna mapka sytuacyjna. Gdzie i w jaki sposób odwołać się od decyzji?

Wjazd na działkę i blaszak na działce sąsiada

Mam pytanie dotyczące sąsiada. Jaki duży wjazd na działkę może zrobić? Jego działka graniczy z drogą gminną (4 m). Jak daleko od krawędzi drogi może stać blaszak?

Badanie przewodów kominowych w obiekcie

Czy jeżeli badanie przewodów kominowych w obiekcie odbyło się np. w dniu 1.07.2017 r. to kolejne powinno odbyć się do dnia 1.07.2018 r., czy wystarczy, że odbędzie się w 2018 r., obojętnie w którym miesiącu nawet po 1.07.2018 r.? Mam rozbieżną interpretację art. 62 ust. 1 Prawa budowlanego i proszę o pomoc w tym zakresie.

Anulowanie upoważnienia do prowadzenia budowy

Moi rodzice mają upoważnienie do prowadzenia budowy w Polsce, ja mieszkam za granicą. Nie informują mnie, co kupują i co robią na budowie, a dodatkowo okazało się, że faktury są na nich i nawet jak wysyłam pieniądze, żadna faktura nie jest na mnie. Jak mogę anulować pełnomocnictwo i czy mogę to zrobić, nie będąc w Polsce? Dodatkowo żądają zwrotu pieniędzy za faktury!Zapytaj prawnika

Szukamy ambitnego prawnika » wizytówka Zadaj pytanie »