Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Połączenie dwóch mieszkań i wyburzenie ściany

Autor: Marek Gola

Planujemy połączyć dwa mieszkania, a wymaga to wyburzenia części ściany dzielącej mieszkania, ściana nośna żelbetonowa. Czy zgoda konstruktora budynku musi zostać zaakceptowana przez wspólnotę mieszkaniową? Przebudowa nie będzie ingerowała w pozostałe lokale czy części wspólne. Co w sytuacji, gdy wspólnota mieszkaniowa odmówi zgody na zrobienie przejścia między lokalami?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Połączenie dwóch mieszkań i wyburzenie ściany

Zgoda na połączenie ze sobą dwóch sąsiadujących lokali

Na wstępie należy zauważyć, iż połączenie dwóch sąsiadujących ze sobą lokali jest czynnością przekraczającą zwykły zarząd i wymaga zgody wyrażonej przez członków wspólnoty w ramach uchwały. Powyższe jest wymagane prawem, co powoduje, że brak takowej uchwały powoduje, że czynność jest nieważna. Powyższe wynika wprost z treści art. 22 ust 4 ustawy o własność lokali, zgodnie z którym „połączenie dwóch lokali stanowiących odrębne nieruchomości w jedną nieruchomość lub podział lokalu wymaga zgody właścicieli lokali wyrażonej w uchwale. W razie odmowy zainteresowany właściciel lokalu może żądać rozstrzygnięcia przez sąd.”

Należy zwrócić uwagę na pogląd wyrażony w wyroku Sądu apelacyjnego w Warszawie z dnia 20 stycznia 2014 r., sygn. akt I ACa 1394/13, zgodnie z którym „przedmiotem uchwał właścicieli lokali (art. 22 i 23 u.w.l.) mogą być jedynie takie sprawy, które dotyczą nieruchomości wspólnej. Wyjątkiem jest jedynie sytuacja o jakiej wprost mowa w przepisie art. 22 ust. 4 u.w.l., dotycząca połączenia dwóch lokali lub podziału lokalu. Wspólnota Mieszkaniowa nie posiada uprawnień do ingerowania w formie uchwały, w tym także w postaci uchwalania tzw. regulaminów, w sferę wykonywania przez właściciela jego praw do wyodrębnionego lokalu, pomimo posiadania także uprawnienia czy raczej obowiązku rozstrzygania także konfliktów powstających na tle stosunków własnościowych i współżycia sąsiedzkiego”.

W przypadku braku korzystnej uchwały może ją Pani zaskarżyć do sądu jako członek wspólnoty. Właściciel lokalu może zaskarżyć uchwałę do sądu z powodu jej niezgodności z przepisami prawa lub z umową właścicieli lokali albo jeśli narusza ona zasady prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną lub w inny sposób narusza jego interesy. Powództwo, o którym mowa w ust. 1, może być wytoczone przeciwko wspólnocie mieszkaniowej w terminie 6 tygodni od dnia podjęcia uchwały na zebraniu ogółu właścicieli lokali albo od dnia powiadomienia wytaczającego powództwo o treści uchwały podjętej w trybie indywidualnego zbierania głosów. Zaskarżona uchwała podlega wykonaniu, chyba że sąd wstrzyma jej wykonanie do czasu zakończenia sprawy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

ePorady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

Zadaj pytanie »