Porady budowlane z roku 2022


Sprzeciw wobec budowy marketu

Sprzeciw wobec budowy marketu

Dostałem właśnie zawiadomienie z urzędu gminy, że na działce bezpośrednio graniczącej z moją działką, gdzie mamy wydane warunki zabudowy pod dom jednorodzinny, inwestor chce postawić budynek handlowo-usługowy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – market. Działki wokół są zabudowane domami jednorodzinnymi. W momencie...

Budowa domu na dwóch działkach ewidencyjnych

Budowa domu na dwóch działkach ewidencyjnych

Potrzebuje pomocy prawnej w zakresie pozwolenia na budowę. Wystąpiłem do starostwa powiatowego z wnioskiem o budowę domu na 2 działkach ewidencyjnych. Dostałem prośbę o uzupełnienie dokumentów, z której wynika, że starostwo nie uznaje działki budowlanej złożonej z 2 działek ewidencyjnych. Pismo i plan w załączeniu....

Zabranie części działki na poczet drogi - jak się odwołać?

Zabranie części działki na poczet drogi - jak się odwołać?

Według planu zagospodarowania przestrzennego z roku 2010 ponownie ma być zabrana część działki na poczet dróg. Czy jest szansa na zablokowanie takiego planu, odwołanie się? Nie chodzi tutaj o odszkodowanie, a zablokowanie zabrania tej części działki. Jest to ponad 10% działki, co wpływa także na nieprzekraczalną linie zabudowy. Oba budynki...

Wydzielenie lokalu mieszkalnego na strychu

Wydzielenie lokalu mieszkalnego na strychu

Jakie minimalne normy musi spełnić lokal w momencie przekształcenia sposobu jego użytkowania na mieszkalny i wyodrębnienie go jako samodzielnego lokalu? Chodzi konkretnie o wydzielenie lokalu mieszkalnego na strychu starej kamiennicy. Z tego, co się zorientowałem, lokal musi być odpowiedzenie doświetlony, musi być wydzielona łazienka...

Przesunięte granice działki - jak rozwiązać problem?

Przesunięte granice działki - jak rozwiązać problem?

Sprawa dotyczy problemu przesuniętych granic działek. Posiadam działkę, która jest równolegle przesunięta o 40 cm na działkę sąsiadki po lewej stronie, a sąsiedzi z prawej strony są w mojej granicy też o 40 cm. Oni mają tę graniczną część w większości zabudowaną przez samowole budowlane. Od lat 60-tych w tej granicy...

Kotłownia obok domu - jakie warunki, pozwolenie czy zgłoszenie?

Kotłownia obok domu - jakie warunki, pozwolenie czy zgłoszenie?

Posiadam domek na wsi (ok. 80 m 2 ), w którym nie ma technicznych możliwości na zainstalowanie automatycznego pieca CO – brak pomieszczenia. Dlatego chciałabym obok domku postawić pomieszczenie w typie kontenera o pow. 12 m 2 z płyty obornickiej niezwiązane na stałe z podłożem, które pełniłoby rolę kotłowni. Działka...

Budowa domu na działce usługowej

Budowa domu na działce usługowej

Zakupiliśmy z małżonką działkę która w MPZP widnieje jako działka do zabudowy usługowej, i ustala się na niej przeznaczenie „pod zabudowę usługową wolnostojącą z dopuszczeniem działalności usługowej związanej z wynajmem pokoi; usługowej, handlowej o powierzchni sprzedaży do 150 m 2 , z dopuszczeniem lokalizacji...

Jak zgodnie z prawem przykryć stare pokrycie dachu nowym?

Jak zgodnie z prawem przykryć stare pokrycie dachu nowym?

Budynek mieszkalny z 1965 r. (właściciele mieszkają tylko latem) na działce siedliskowej, obok jest budynek gospodarczy oraz stodoła (pozostałość po gospodarstwie rolnym). Budynek mieszkalny jest pokryty blachą płaską ocynkowaną, która jest pokryta smołą. Smoła już schodzi, jest krucha, wypalona, część tej smoły już sama spłynęła. Strop jest...

Zakup działki rolnej z budynkami - remont budynków i zabudowa siedliskowa

Zakup działki rolnej z budynkami - remont budynków i zabudowa siedliskowa

Chcę kupić ziemię rolną zabudowaną domem i budynkami gospodarskimi, powyżej 1 ha. Nie jestem rolnikiem indywidualnym, nie mam kwalifikacji rolniczych. Wiem, że mogę kupić taką ziemię za zgodą KOWR-u, na wniosek zbywcy (z uwagi na mój brak kwalifikacji rolniczych), a po zakupie muszę przez 5 lat prowadzić tam gospodarstwo rolne i nie mogę...

Zgoda na przyłączenie się do wodociągu biegnącego we wspólnej drodze

Zgoda na przyłączenie się do wodociągu biegnącego we wspólnej drodze

W 2006 roku zakupiłam działkę z udziałem w drodze dojazdowej. Razem ze wszystkimi sąsiadami udaliśmy się do kancelarii notarialnej w celu sporządzenia oświadczenia ustanowienia użytkowania w wspomnianej prywatnej. Takie oświadczenie podpisali wszyscy sąsiedzi dla mediów prąd, gaz, woda. W 2015 roku trzech sąsiadów postanowiło...

Kontener handlowy na działce - przepisy

Kontener handlowy na działce - przepisy

Postawiłem na swojej działce kontener handlowy, warzywniak bez fundamentów. Niestety „życzliwy” napisał donos i nadzór sprawnie wziął się do pracy i muszę ten kontener teraz przestawić gdzieś indziej na wynajęty teren o odpowiednim MPZP, bo moja działka była tylko mieszkaniowa. Czy jeśli chciałbym ten kontener gdzieś postawić...

Zajęcie części wspólnej nieruchomości i samowola budowlana

Zajęcie części wspólnej nieruchomości i samowola budowlana

Sprawa dotyczy samowolnego zajęcia części wspólnej nieruchomości. Mieszkam w domu wolnostojącym podzielonym na trzy lokale mieszkalne, każdy stanowi odrębną własność. Osobne mieszkanie na każdej kondygnacji. Trzech właścicieli. Dwa z mieszkań (na pierwszym i drugim piętrze) mają wspólne wejście do budynku i wspólną klatkę schodową. W wyniku samowoli...

Zwrot kosztów za doprowadzenie kanalizacji

Zwrot kosztów za doprowadzenie kanalizacji

Sąsiad kilka działek dalej od mojej działki zrobił kanalizacje, która przebiega przez wspólną drogę dojazdową do wszystkich działek, domaga się teraz zwrotu kosztów. Na własnoręcznym rozliczeniu, które mi pokazał, nie uwzględnił jednej ze swoich działek, twierdząc, że jedna z jego działek jest na końcu drogi i nie można się z tej...

Wstawienie okien dachowych - czy potrzebne jest pozwolenie lub zgłoszenie?

Wstawienie okien dachowych - czy potrzebne jest pozwolenie lub zgłoszenie?

Chciałbym wstawić okna dachowe (obecnie w dachu okien nie ma). Mój dom to „bliźniak”, który jest współwłasnością moją i sąsiadki, która jest w podeszłym wieku i przebywa obecnie w domu opieki. Okna chciałbym wstawić oczywiście tylko w mojej części budynku. Próbowałem się dowiedzieć u różnych źródeł,...

Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek mieszkalny

Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek mieszkalny

Z powodu braku mieszkania chciałbym wystąpić o zmianę sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek mieszkalny. Nie chciałbym zmieniać obrysu budynku gospodarczego, którego ściana jest posadowiona w odległości 2,8 m i 1,8 m od granicy działki, tj. po skosie w stosunku do granicy działki. W tej ścianie (dawno) był wyjazd ze...

Jak zalegalizować starą rozbudowę domu?

Jak zalegalizować starą rozbudowę domu?

Pozwolenie na rozbudowę budynku mieszkalnego (piwnica, parter i piętro) zostało wydane pod koniec 1998 r. Istnieje projekt i wszystkie pozwolenia. Dobudowana część jest większa w stosunku do projektu, ale w granicach działki. Został powołany kierownik budowy, co potwierdził podpisem w dzienniku budowy, który zabrał. Dziennik został...

Zakup działki oznaczonej jako łąka bez uchwalonego MPZP

Zakup działki oznaczonej jako łąka bez uchwalonego MPZP

Jestem obecnie na etapie kupna działki, w przyszłym tygodniu podpisuję umowę przedwstępną. W ofercie biura nieruchomości rzeczona działka widnieje jako działka budowlana, lecz w akcie notarialny, do którego udało mi się dotrzeć, istnieje taki zapis: Dział I-O, Podrubryka 1.4.1, Sposób korzystania Ł – ŁĄKI TRWAŁE. Gmina, w której...

Nieruchomość w granicy po rozgraniczeniu

Nieruchomość w granicy po rozgraniczeniu

Mieszkamy w domu wybudowanym w latach 30-tych ubiegłego wieku. Nasza nieruchomość graniczy z nieruchomością będącą własnością gminy, którą na mocy umowy dzierżawy użytkowali moi rodzice, a później ja. W tym roku urząd wypowiedział umowę dzierżawy i przeznaczył działkę do sprzedaży. Po jej pomiarze przez geodetów...

Ekspertyza techniczna przy dobudowie ganku

Ekspertyza techniczna przy dobudowie ganku

Czy jest wymagana ekspertyza techniczna przy dobudowie ganku o powierzchni zabudowy 27 m 2 do budynku mieszkalnego? Jakie są wymagane dokumenty do zgłoszenia w starostwie powiatowym?

Dom z licytacji komorniczej - usytuowanie niezgodne z projektem

Dom z licytacji komorniczej - usytuowanie niezgodne z projektem

Kupiłam od komornika na licytacji dom bez dokumentacji, ale znałam kierownika budowy, który akurat go prowadził, i zapewnił mnie, że wszystko jest w porządku. Udało mi się odkupić dokumenty od poprzednich właścicieli. Dom był w stanie surowym otwartym, a obecnie jest już ukończony. Niestety okazało się teraz, że dom jest źle usytuowany...

Zakup działki rolnej z decyzją na budowę siedliska

Zakup działki rolnej z decyzją na budowę siedliska

Mam możliwość kupna działki rolnej z wydana decyzja na zabudowę siedliska. Czy będę mógł budować, czy lepiej kupić z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego?

Jak uniknąć opłaty planistycznej?

Jak uniknąć opłaty planistycznej?

Sprawa dotyczy uniknięcia opłaty planistycznej i zmniejszenia ewentualnego podatku przy inwestycji. W maju 2021 kupiłem na przetargu gminnym działkę. W czerwcu 2021 dla obszaru, na którym jest działka, ustalono MPZP z wpisaną opłatą planistyczną 30% od wzrostu wartości w przypadku odsprzedaży (5 lat). I teraz tak mam piękną...

Pretensje sąsiada o zagospodarowanie swojej działki rolnej - co zrobić?

Pretensje sąsiada o zagospodarowanie swojej działki rolnej - co zrobić?

Utwardziłam działkę rolną znajdująca się nad rzeką bez pozwoleń i zgłoszeń. Zamierzałam na niej posiać trawę i posadzić drzewa, jednak niespodziewanie sąsiad ma o to do mnie pretensje. Napisał do mnie pismo, w którym zarzuca mi robienie wysypiska, a także straszy, że zgłosi to do urzędu gminy i do ochrony środowiska oraz...

Remont dachu nieruchomości wspólnej - zgoda zastępcza na remont

Remont dachu nieruchomości wspólnej - zgoda zastępcza na remont

Moje pytanie dotyczy wydania przez sąd zgody zastępczej na czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu dotyczące remontu dachu nieruchomości wspólnej na podstawie art. 199. Mam spełniony warunek, tj. brak zgody współwłaścicieli i mam więcej niż 50% udziałów w nieruchomości. Zleciłam też ekspertyzę rzeczoznawcy budowlanego (nie...

Adaptacji strychu we wspólnocie - jak przekształcić powstałe lokale w mieszkalne?

Adaptacji strychu we wspólnocie - jak przekształcić powstałe lokale w mieszkalne?

Jako wspólnota mieszkaniowa przebudowaliśmy strych. W wyniku prac remontowo-budowlanych uzyskaliśmy trzy dodatkowe lokale mieszkalne. Jaki jest tryb postępowania, aby przekształcić lokal niemieszkalny w mieszkalny? Przy przebudowie metraż się zmienił, a więc zmienią się udziały właścicieli wspólnoty mieszkaniowej. Czy bez notarialnego...

Co sprawdzić przed kupnem działki pod budowę domu?

Co sprawdzić przed kupnem działki pod budowę domu?

Zastanawiasz się jak wybrać teren pod budowę domu? Chcesz wiedzieć na co zwrócić uwagę jeszcze przed zakupem działki? W niniejszym artykule udzielimy ci porady co sprawdzić przed kupnem działki pod budowę domu, aby mieć pewność, że dobrze inwestujesz swoje pieniądze.

Pomieszczenie gospodarcze w budynku poniżej poziomu gruntu

Pomieszczenie gospodarcze w budynku poniżej poziomu gruntu

Zamierzam wybudować dom letniskowy zgodnie z MPZP. W bryle budynku chcę zlokalizować pomieszczenie gospodarcze, tak aby wejście do niego znajdowało się na poziomie terenu (aby nie trzeba dostawać się do niego po schodach). Teren jest pochyły i wejście będzie od niżej położonego poziomu skarpy. Umieszczenie wejścia do pomieszczenia gospodarczego...

Zacienienie działki - jak zmusić sąsiada do skrócenia żywopłotu?

Zacienienie działki - jak zmusić sąsiada do skrócenia żywopłotu?

Jestem właścicielem nieruchomości, na której usytuowany jest parterowy domek jednorodzinny. Od strony wschodniej moja działka graniczy z działką rekreacyjną, odległość budynku do granicy działki wynosi 1,20 m, a okna są na wysokości 1,40 m. Sąsiad, który dzierżawi działkę jako rekreacyjną, posadził przy samej granicy z moją działką...

Nieruchomość bez dokumentacji - konsekwencje samowoli budowlanej

Nieruchomość bez dokumentacji - konsekwencje samowoli budowlanej

Mam zamiar kupić 10-arową działkę rolną zabudowaną małym domkiem oraz budynkiem gospodarczym. Zabudowania są z lat 80-tych ubiegłego stulecia i wymagają gruntownego remontu. Jednak wygląda na to, że budynki nie mają żadnej dokumentacji. Zastanawiam się, czy z tego powodu nie będę miał trudności z uzyskaniem pozwolenia na remont...

Utwardzenie wspólnej drogi dojazdowej do działek

Utwardzenie wspólnej drogi dojazdowej do działek

Podjęliśmy w trójkę po sąsiedzku decyzję, aby utwardzić drogę dojazdową do naszych działek, na których rozpoczęliśmy niedawno budowę domów jednorodzinnych. Szybko okazało się, że gliniaste podłoże stanowi problem dla ekip budowlanych. Powstające osiedle domków jednorodzinnych składa się z 32 działek, z których dopiero kilka jest...

Budowa domu na działce 2RM w MPZP w sąsiedztwie terenów zalesień

Budowa domu na działce 2RM w MPZP w sąsiedztwie terenów zalesień

Posiadam działkę budowlaną o pow. 1000 m 2 oznaczoną kategorią 2RM. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jest dla tego terenu zapis: 1) przeznaczenie podstawowe „tereny zabudowy zagrodowej”; 2) przeznaczenie uzupełniające „zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna”. Czy na takiej działce, nie będąc rolnikiem, mogę...

Słup energetyczny na działce budowlanej

Słup energetyczny na działce budowlanej

Mam działkę budowlaną, która ma już nadany numer domu, ale faktycznie jeszcze go tam nie ma. Na działce znajduje się słup energetyczny i ani rodzice, ani ja nie mamy żadnej umowy z energetyką. Słup znajduje się tam już ponad 30 lat, może więcej. Czy mogę domagać się odszkodowania bądź usunięcia go? Co powinienem zrobić w pierwszej...

Zapewnienie dojścia i dojazdu do działek powstałych w wyniku podziału nieruchomości

Zapewnienie dojścia i dojazdu do działek powstałych w wyniku podziału nieruchomości

Złożyłam wniosek o podział nieruchomości, tak aby powstały dwie działki budowlane. Do jednej z powstałych działek prowadziłby dojazd z jednej strony budynku o szerokości 4 m oraz odrębne, oddalone dojście o szerokości 2 m. Dzielnica pozytywnie zaopiniowała wniosek jako zgodny z MPZP oraz obowiązującym rozporządzeniem...

Wykorzystanie muru oporowego sąsiada przy granicy do budowy pomieszczenia gospodarczego

Wykorzystanie muru oporowego sąsiada przy granicy do budowy pomieszczenia gospodarczego

Dom jednorodzinny, nie ma planu zagospodarowania. Przy granicy z sąsiadem (5 cm od granicy) jest ogrodzenie w formie muru oporowego. Chcę wykorzystać ten mur i zadaszyć, by powstało pomieszczenie gospodarcze, może gospodarczo-garażowe. Czy mogę to zrobić na zgłoszenie bez projektu i pozwoleń budowlanych? O murze nie ma informacji...

Wymiana blaszanego garażu na nowy

Wymiana blaszanego garażu na nowy

Mam garaż blaszany na fundamencie, wybudowany około 40 lat temu, bardzo zniszczony. Chcę wymienić ściany i dach. Powierzchnia to 4,5 x 7 m. Odległość od granicy z jednej strony jest do 1 m. Chcę wymienić również drewniane krokwie, na których opiera się cała konstrukcja, na metalowe. Co mogę, a czego nie mogę? W lokalnym wydziale...

Budynek gospodarczy a odległość od lasu

Budynek gospodarczy a odległość od lasu

Posiadam działkę leśną (LsV) o wymiarach 17 m x 94 m z wydanymi warunkami budowy (dom jednorodzinny, zabudowa minimum 4 m od granicy działki drogi). Działa jest ogrodzona, brama wjazdowa. Wystąpiłem do Lasów Państwowych o wyłączenie gruntu z produkcji leśnej (do 500 m 2 – darmowe). Dokumenty zostały wysłane, postępowanie...

Podłączenie pod kanalizację burzową na mojej działce - czy muszę się zgodzić?

Podłączenie pod kanalizację burzową na mojej działce - czy muszę się zgodzić?

Przez moją działkę przebiega kanalizacja burzowa. Urząd gminy planuje zrobić przekop na mojej działce w celu podłączenia instalacji z remontowanego aktualnie budynku, który wcześniej nie był do niej podłączony. Czy mam obowiązek wpuścić firmę na teren mojej działki dla zrobienia przekopu długości ok. 8 m?

Nałożenie na inwestora obowiązku uzyskania decyzji środowiskowej

Nałożenie na inwestora obowiązku uzyskania decyzji środowiskowej

Urząd gminy wydał warunki środowiskowe dla mojej inwestycji polegającej na utworzeniu punktu zbiórki odpadów (złomu, surowców wtórnych). Następnie wystąpiłem o warunki zabudowy na budowę przestawnych boksów oraz utwardzenie terenu – taką zgodę otrzymałem. Wystąpiłem więc do starostwa o pozwolenie na budowę boksów oraz utwardzenie...

Podział domu jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej na dwa lokale - podział w poziomie

Podział domu jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej na dwa lokale - podział w poziomie

Czy do podziału domu jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej na dwa lokale (podział w poziomie) konieczne jest pozwolenie na budowę, czy wystarczy zgłoszenie wraz z projektem budowlanym podziału? Czy w tym przypadku, jeśli nie wykonuje się robót kubaturowych wymagających fundamentów, wydział architektury ma prawo wymagać badań gruntu?

Nakaz przycięcia żywopłotu przez sąd - czy warto się odwoływać?

Nakaz przycięcia żywopłotu przez sąd - czy warto się odwoływać?

Mam problem sąsiedzki. Sąsiad podał mnie do sądu ze względu na zbyt wysoki żywopłot rosnący przy granicy naszych działek. Zacienia mu ponoć jego ogródek ekologiczny. Żywopłot jest wysokości 2,8 m. Sąd I instancji nakazał mi go przyciąć do wysokości 2 m i zwróć wszystkie koszty sądowe, w tym opinii biegłego. Zaznaczę, że...

Awaria kanalizacji w piwnicy - kto odpowiada za naprawę?

Awaria kanalizacji w piwnicy - kto odpowiada za naprawę?

Posiadam mieszkanie własnościowe w budynku będącym własnością Skarbu Państwa i oddanym w trwały zarząd państwowej jednostce organizacyjnej. Po awarii kanalizacji administrator budynku nakazał mi zapłacić za naprawę, tłumacząc, że awaria wystąpiła w piwnicy użytkowanej przeze mnie (pomieszczenie przynależne). Mam duże wątpliwości...

Budowa dwóch domów w zabudowie bliźniaczej na jednej działce

Budowa dwóch domów w zabudowie bliźniaczej na jednej działce

Planuję budowę dwóch budynków jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej na jednej działce i chciałbym je realizować etapami. Najpierw uzyskać pozwolenie na pierwszy budynek, a następnie na drugi. Jak powinien być podzielony projekt budowlany (idąc starym trybem)? I jakie części powinien zawierać? Dla pierwszego pozwolenia projekt...

Budowa instalacji wodno-kanalizacyjnej we wspólnej drodze

Budowa instalacji wodno-kanalizacyjnej we wspólnej drodze

Jestem współwłaścicielem nieruchomości gruntowej (działki dojazdowej, dla której jest tylko zapis o możliwości przejazdu i ruchu pieszych). Sąsiad bez mojej zgody złożył zgłoszenie prac budowlanych dotyczących budowy instalacji wodno-kanalizacyjnej, m.in. innymi budowy studzienek kanalizacyjnych. Nie dostał sprzeciwu ze starostwa powiatowego,...

Utrudnianie realizacji służebności przejazdu

Utrudnianie realizacji służebności przejazdu

Co zrobić w przypadku gdy właściciel gruntu, przez który przejeżdżam do swojej posesji na mocy służebności, robi na złość i utrudnia realizację służebności? Np. zajeżdża mi w bramę wjazdową, gdy nie musi, bo może wyjeżdżać inaczej, a po prostu nie chce, utrudnia mi przejazd. Dodam że mam akt notarialny i mam prawo do...

Sąsiad postawił ogrodzenie na moim gruncie - co zrobić?

Sąsiad postawił ogrodzenie na moim gruncie - co zrobić?

Kupiłem 5 lat temu działkę ze starym domem i rozpadającym się ogrodzeniem dzielącym mnie od sąsiadów. Chciałem zbudować nowe na swój koszt, ale sąsiedzi się nie zgodzili. Postawiłem budynek. Miesiąc temu sąsiedzi postawili ogrodzenie bez mojej zgody i bez mojego udziału. Dowiedziałam się o tym z tygodniowym opóźnieniem, bo tam nie...

Wyjście ze współwłasności działek i budynków

Wyjście ze współwłasności działek i budynków

Jestem współwłaścicielem trzech działek na jednej posesji. Na jednej z nich znajduje się wspólny budynek mieszalny – są to w istocie dwa budynki sąsiadujące ze sobą, o niezależnych konstrukcjach, zbliżone do siebie o ok. 20 cm. Chcę wyjść ze współwłasności i moim zdaniem możliwy jest podział pionowy wzdłuż ściany...

Archiwalne zdjęcia lotnicze nieruchomości jako materiał dowodowy

Archiwalne zdjęcia lotnicze nieruchomości jako materiał dowodowy

Sprawdź archiwalne ortofotomapy dla dowolnego obszaru i zyskaj materiał dowodowy w sprawach administracyjnych. Skorzystaj z narzędzia „Archiwalne zdjęcia lotnicze” dostępnego w  Geoportalu Krajowym Na Mapie i w kilka minut wygeneruj za darmo raport lotniczy dla wybranego terenu.

Zakup działki rolnej poprzez KOWR a uzyskanie warunków zabudowy zagrodowej

Zakup działki rolnej poprzez KOWR a uzyskanie warunków zabudowy zagrodowej

Niedawno zakupiłam działkę rolną poprzez KOWR o powierzchni 1,3 ha . Jest to mój pierwszy grunt rolny, na którym utworzę sad owocowo-warzywny, jak zostało to ustalone z KOWR. Czy istnieje możliwość postawienia na tej działce domku letniskowego albo całorocznego mieszkalnego w ramach zabudowy zagrodowej? Brak jest dla tego terenu MPZP,...

Budowa tarasu z kostki brukowej i wiaty bez zgłoszenia

Budowa tarasu z kostki brukowej i wiaty bez zgłoszenia

Na działce budowlanej wybudowałem dom. Budynek został odebrany w roku 2020. W 2021 ułożyłem kostkę brukową oraz taras z kostki na ok. 50% niezabudowanej powierzchni działki. Bez zgłoszenia tego faktu. Dodatkowo na części kostki postawiłem wiatę o wymiarach 7 x 9 m (posiada tylko jedną ścianę), na której dachu znajdują się panele...

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

ePorady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

Zadaj pytanie »