Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zgłoszenie dobudowania ganku przy budynku gospodarczym

Buduję budynek gospodarczy na zgłoszenie na działce o powierzchni 10 arów. Czy mogę w trakcie budowy tego budynku gospodarczego zgłosić do starostwa chęć dobudowania do niego ganku o powierzchni zabudowy 16 m2?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgłoszenie dobudowania ganku przy budynku gospodarczym

Zgłoszenie budowy

Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 14 i 15 ustawy Prawo budowlane „nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, natomiast wymaga zgłoszenia, o którym mowa w art. 30, budowa:

14) wolno stojących:

a) parterowych budynków gospodarczych,

b) garaży,

c) wiat

– o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki;

15) przydomowych:

a) ganków,

b) oranżerii (ogrodów zimowych)

– o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki”.

Wniosek o zmianę zgłoszenia

Natomiast budynek gospodarczy jeszcze nie istnieje – jest w trakcie budowy. Nadto, ów ganek nie będzie co do zasady przydomowy, bo będzie to ganek przy budynku gospodarczym.

Winien Pan zatem wystąpić co do zasady z wnioskiem o zmianę zgłoszenia, skoro budynek gospodarczy jeszcze nie powstał. Względnie, z nowym zgłoszeniem, aczkolwiek jeśli budynek gospodarczy wraz z gankiem przekroczy 35 m2, organ wyda sprzeciw i wówczas albo musi Pan ostać na budynku gospodarczym albo zatrzymać prace i wystąpić z pozwoleniem na budowę.

Tutaj wiele zależy od praktyki właściwej dla Pana gminy.

Może okazać się, że znajdzie art. 36a ust. 1a ustawy Prawo budowlane, który stanowi: „istotne odstąpienie od projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego złożonego wraz ze zgłoszeniem budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1–4, lub przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a, oraz instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d, wobec którego organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wniósł sprzeciwu, jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę dla całego zamierzenia budowlanego albo dokonaniu ponownego zgłoszenia”.

Konsultacja w gminie

Generalnie zanim podejmie Pan jakiekolwiek kroki, obowiązkowo trzeba skonsultować się w gminie, bo w swoje praktyce wiem, że niestety co gmina to osobne zapatrywanie na takie kwestie, jako, że nie są te sprawy wprost uregulowane w przepisach, jeśli zaś nie chce Pan konsultować z gminą trzeba skonsultować się z projektantem, który oceni, czy nie ma przypadkiem do czynienia z istotnym odstępstwem. Zgodnie z wyrokiem WSA w Poznaniu z 30.11.2022 r., sygn. akt II SA/Po 513/22: „Kwestia »istotności odstąpienia” pozostawiona została uznaniu administracyjnemu, a z uwagi na szeroki zakres znaczeniowy przesłanek określonych w art. 36a ust. 5 p.b. oraz związane z tym różne możliwości interpretacyjne, okoliczność, czy w danej sytuacji odstąpienie inwestora zostanie uznane za istotne czy nieistotne, wymaga wnikliwej i wszechstronnej oceny organu, przy uwzględnieniu charakteru inwestycji oraz zasad ogólnych”.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Paulina Olejniczak-Suchodolska

O autorze: Paulina Olejniczak-Suchodolska

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując z kancelariami prawnymi. Specjalizuje się głównie w prawie gospodarczym, prawie pracy, prawie zamówień publicznych, a także w prawie konsumenckim i prawie administracyjnym. Obecnie prowadzi własną kancelarię radcowską oraz obsługuje spółki i instytucje państwowe.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

ePorady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

Zadaj pytanie »