Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zarządzanie wodami opadowymi

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2016-02-15

Mam dom jednorodzinny na działce położonej przy drodze wojewódzkiej. Interesuje mnie podłączenie wody opadowej z dachu domu do kanalizacji deszczowej, która znajduje się przy linii naszej działki, ale już w pasie drogowym zarządu dróg wojewódzkich. W urzędzie otrzymałam odpowiedź, że nie ma takiej możliwości, ponieważ nie wiadomo, czyją własnością jest ta kanalizacja itp. Z tego, co mi wiadomo, ustawa budowlana nawet nakazuje zagospodarowanie takich wód opadowych. Proszę o pomoc prawną, jak można to po kolei prawnie załatwić takie podłączenie.

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Na moje pytanie odpowiadała pani mec. Katarzyna Bereda. Z jej pomocą sama napisałam zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Jaki będzie skutek - nie wiem ale wyjaśniała moje wątpliwości w sposób klarowny i robiła to szybko. Zdarzyło się, że pytanie zadałam o godzinie 22.00 a odpowiedź miałam już po dwóch godzinach tego samego dnia czyli o północy! Trochę dłużył mi się czas do otrzymania pierwszej porady. rozumiem jednak, że wynikało to z konieczności zapoznania się z materiałem.
Dorota, plastyk, 57 lat
Wypowiedź wyczerpała moje pytania. Dziękuję
Miłosz
Błyskawiczna odpowiedź !! Bardzo rzeczowa. Dziękuję !!
Robert
Porada wyczerpująca, optymistyczna, choć wymaga odpowiedzi na pytanie dodatkowe (które właśnie wysłałem), gdyż wygląda że druga strona sporu zupełnie inaczej interpretuje sytuację.
Paweł, przedsiębiorca, 56 lat
Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Miałam takie samo stanowisko jak przedstawione przez Państwa, jednak zrodził się spór i zdania były podzielone. Teraz wszystko jest jasne :) 
Beata, księgowa

Jeśli nieruchomość jest podłączona do kanalizacji, to aby dołączyć tam kanalizację deszczową, należy podpisać stosowna umowę z przedsiębiorstwem. Zwykle jest taka możliwość.

Opłatę ponosi się wyłącznie za ścieki opadowe odprowadzone do systemu kanalizacji deszczowej, za wyjątkiem kanalizacji ogólnospławnej. Powierzchnie brane pod uwagę przy ustaleniu opłat za odprowadzanie wód opadowych określane na podstawie ewidencji gruntów i budynków oraz innych danych wchodzących w skład państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Nie jest również problematycznym ustalenie właściciela kanalizacji. Dla oceny, czy w konkretnej sytuacji urządzenia kanalizacji deszczowej stanowią cześć składową nieruchomości, czy też są rzecz odrębną lub są częścią składową innych urządzeń, do których zostały przyłączone, zasadnicze znaczenie ma ocena trwałości połączenia takich urządzeń do gruntu lub innych urządzeń posadowionych poza gruntem.

Jeżeli urządzenia kanalizacyjne zostają trwale połączone z instalacją należącą do sieci, spełniają określone w art. 47 § 2 Kodeksu cywilnego, tj. warunek do uznania ich za część składową, wówczas z chwilą połączenia uzyskują status części składowej tej instalacji. Jeżeli urządzenia stają się częścią składową instalacji (sieci), przechodzą na własność np. przedsiębiorcy.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Jeżeli natomiast nie dochodzi do tak ścisłego związania z instalacją, że przyłączane urządzenia uzyskują przymiot części składowej, wówczas (mimo połączenia z siecią należącą do przedsiębiorstwa) pozostają one własnością dotychczasowego właściciela- właściciela gruntu – w tym wypadku drogi.

Należy więc przyjąć, że urządzenia kanalizacji deszczowej posadowione w gruntach stanowiących drogi publiczne będą częścią składową tych nieruchomości jedynie wówczas, gdy nie zostaną przyłączone do innych urządzeń. Jeżeli jednak zostaną połączone do innych urządzeń kanalizacyjnych posadowionych poza tymi drogami, to będą częścią składową urządzeń do których zostały przyłączone – jeżeli spełnią się przesłanki z art. 47 § 2, względnie będą stanowić rzeczy odrębne od gruntu.

Obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego w sferze utrzymania urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania ścieków opadowych (kanalizacji deszczowej) wyznaczają stan posiadania tych urządzeń, o czym wprost przesądza przepis art. 5 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, to wymaga ustalenia, w jaki sposób przedsiębiorstwo może zostać posiadaczem takich urządzeń.

W tym celu należy zastosować art. 336 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym posiadaczem rzeczy jest zarówno ten, kto nią faktycznie włada jak właściciel (posiadacz samoistny), jak i ten, kto nią faktycznie włada jak użytkownik, zastawnik, najemca, dzierżawca lub mający inne prawo, z którym łączy się określone władztwo nad cudzą rzeczą (posiadacz zależny). Wobec tego, z jednej strony przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może być posiadaczem kanalizacji deszczowej poprzez sam fakt jej posiadania, z innej, może władać taką infrastrukturą na podstawie stosownej umowy cywilnoprawnej zawartej z właścicielem urządzeń.

Nie ma problemu z ustaleniem właściciela instalacji pod drogą.

Jeśli zaś nieruchomość ma podłączenie do kanalizacji, należy we właściwym przedsiębiorstwie uzyskać informację o możliwości odprowadzenia wody opadowej. Na podstawie art. 9 ustawy z dnia o zbiorowym zaopatrzeniu zabrania się wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.  Pojęcie instalacji kanalizacji deszczowej obejmuje całość funkcjonalno-użytkową, w skład której wchodzą tak elementy instalacji budynku, jak i elementy służące do fizycznego odprowadzania ścieków opadowych w miejscu zbiorczym, uzasadnione jest zastosowanie przepisu art. 66 Prawa budowlanego.

W innym wypadku kwestię podłączenia należy ustalić z właścicielem kanalizacji – jeśli znajdująca się pod drogą instalacja jest podłączona na trwałe do instalacji danego przedsiębiorstwa, stanowi jego własność, w innym wypadku stanowi własność właściciela drogi.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pytania i odpowiedzi

Czy w serwisie można otrzymać pomoc prawną?

W serwisie udzielamy porad prawnych. Wystarczy wypełnić formularz i opisać problem. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Ile czasu trzeba czekać na poradę prawną?

Porada prawna udzielana jest do 24 godzin. W bardziej skomplikowanych sprawach terminy ustalane są indywidualnie.

Podobne materiały

Czy geodeta może oddać pomiar budynku, którego jest właścicielem?

Czy uprawniony geodeta ma prawo zgłoszenia powiatowemu ośrodkowi dokumentacji geodezyjno-kartograficznej geodezyjnego pomiaru do odbioru budynku (m.in szkic...

Organizowanie imprez letnich na własnej łące

Chciałbym otworzyć działalność gospodarczą związana z organizowaniem cyklicznych imprez w okresie letnim. Działalność przez resztę roku będzie...

Jaka szerokość drogi wystarczy na dojazd do działki?

Mam 13-arową działkę. W jej przedniej części posadowiony jest mój dom. Chciałabym ją podzielić na dwie i sprzedać tę dalszą, w drugiej...

Zmiana powierzchni działki w dokumentach

40 lat temu dziadek sprzedał grunt o powierzchni 960 m 2 . Działka została znów nabywa i kolejny właściciel twierdzi, że posiada 10 arów,...

Autor projektu zamiennego

Zajmujemy się projektowaniem głównie konstrukcji budynków. Jak powinienem się zachować w przypadku, gdy jestem autorem projektu budowlanego...

Odszkodowanie od kierownika budowy

Prowadzę działalność gospodarczą z zakresu usług budowlanych. Otrzymałem od inwestora indywidualnego zlecenie na postawienie dużego budynku...

Niepewne granice działek

Mój dziadek postawił  płot, przesuwając granicę działki. Teraz okazało się, że chodnik przez nas wykonany znajduje się na naszym terenie, ale po...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »