Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zakup działki rolnej z decyzją na budowę siedliska

• Autor: Katarzyna Siwiec

Mam możliwość kupna działki rolnej z wydana decyzja na zabudowę siedliska. Czy będę mógł budować, czy lepiej kupić z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zakup działki rolnej z decyzją na budowę siedliska

Przeniesienie warunków zabudowy

W obu przypadkach, tj. zakupie z decyzją o warunkach zabudowy oraz po rozpoczęciu budowy, będzie Pan mógł budować, jeżeli uzyska Pan przeniesienie na siebie tych praw.

Jeżeli chodzi o przeniesienie na Pana warunków zabudowy, to wyjaśniam, że kwestię tę reguluje art. 63 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, który to przepis stanowi, że „organ, który wydał decyzję, o której mowa w art. 59 ust. 1, jest obowiązany, za zgodą strony, na rzecz której decyzja została wydana, do przeniesienia tej decyzji na rzecz innej osoby, jeżeli przyjmuje ona wszystkie warunki zawarte w tej decyzji. Stronami w postępowaniu o przeniesienie decyzji są jedynie podmioty, między którymi ma być dokonane jej przeniesienie”.

Pozwolenie na budowę

Do rozpoczęcia budowy jednak poza decyzją o warunkach zabudowy potrzebne jest też pozwolenie na budowę. Wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę konsumuje decyzję o warunkach zabudowy. Jeżeli zatem będzie już budowa w trakcie, to będzie wydane pozwolenie na budowę, bo ono musi poprzedzać przysłowiowe wbicie łopaty.

W tej sytuacji będzie Pan musiał uzyskać przeniesienie pozwolenia na budowę na siebie na zasadach przewidzianych w przepisie art. 40 Prawa budowlanego, który poniżej cytuję:

„Art. 40. [Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę i pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych na rzecz innego podmiotu; strony postępowania]

1. Organ, który wydał decyzję określoną w art. 28, jest obowiązany, za zgodą strony, na rzecz której decyzja została wydana, do przeniesienia tej decyzji na rzecz innego podmiotu, jeżeli przyjmuje on wszystkie warunki zawarte w tej decyzji oraz złoży oświadczenie, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych, o której mowa w art. 51 ust. 4.

3. Stronami w postępowaniu o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę lub o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych są jedynie podmioty, między którymi ma być dokonane przeniesienie decyzji.

4. Prawa i obowiązki wynikające ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu, mogą być przeniesione na rzecz innej osoby w drodze decyzji. Przepisy ust. 1 i 3 stosuje się odpowiednio”.

Reasumując, w obu przypadkach będzie Pan musiał uzyskać przeniesienie albo decyzji o warunkach zabudowy albo pozwolenia na budowę na siebie.

Tylko pozwolenie na budowę daje prawo do wybudowania budynku, pierwsza decyzja tylko mówi, jakie jest przeznaczenie danego terenu.

Do Pana wyboru zatem należy, na jakim etapie chce Pan kupić działkę, ale sugerowałabym kupić ją wówczas, gdy już zostanie wydane pozwolenie na budowę, a więc na tym drugim wskazanym przez Pana etapie – w trakcie budowy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Katarzyna Siwiec

O autorze: Katarzyna Siwiec

Radca prawny, absolwentka wydziału prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 17 lat pracująca w zawodzie prawnika i udzielająca porad prawnych, od 2010 roku prowadzi własną kancelarię. Specjalizuje się w obsłudze prawnej zarówno przedsiębiorców z różnych branż, jak i osób fizycznych.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

ePorady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

Zadaj pytanie »