Kategoria: Inne

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wyrób budowlany nie spełniający warunków a odpowiedzialność producenta

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2019-01-18

Zakupiony wyrób budowlany nie spełnia warunków określonych w deklaracji zgodności wydanej przez wytwórcę. Jaka jest odpowiedzialność producenta za poświadczenie nieprawdy?

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Jestem bardzo zadowolony z udzielonej mi odpowiedzi. W mojej sprawie skorzystałem już z wcześniejszych wizyt (na żywo), ale tak wyczerpującej informacji wyjaśniającej jaką otrzymałem na portalu ePorady24 nigdzie nie otrzymałem. Bardzo treściwie, same konkrety bez zbędnego skupiania się na drobnych detalach. 
Dariusz, 52 lata
Bardzo szybko i sprawnie, polecam :)
Jolanta
W bardzo szybki i skuteczny sposób dostałam odpowiedź na moje pytanie.
Grażyna
Dziękuję za konkretną odpowiedź. Na pewno będzie pomocna.
Anna, 62 lata, tłumacz
Bardzo szczegółowe wyjaśnienia w krótkim terminie.
Jolanta
Jestem zadowolony ze szczegółowych informacji. Są podparte paragrafami i zawierają istotę prawną. Chociaż zwykłym ludziom , takim jak ja czasem jest potrzebna odpowiedź -tak lub nie. Wtedy się nie gubią w tym wszystkim. Jednak zawsze istnieje u Państwa możliwość zadania, dodatkowego pytania. Jest to bardzo potrzebne. Jesteście Profesjonalni. Dziękuję!
Krzysztof
Sprawna obsługa, łatwa dostępność i krótki termin odpowiedzi.
Maria, 51 lat, praca biurowa
Opinia była rzeczowa i na temat zadany w pytaniu.
Jacek, prezes, 65 lat
Precyzyjna porada, super napisana, jasna i czytelna :)
Dominika, 28 lat
Informacja z komentarzem jest bardzo wyczerpujaca. Skierowala mnie w dobrym kierunku. Podparla filarami prawa. Dziekuje
Joanna, 58 lat
Porada profesjonalna całkowicie rozwiązująca moje wątpliwości.
Jacek, emeryt, 70 lat
Oceniam bardzo wysoko włożoną pracę w wyjaśnienie sprawy; szybko i wyczerpująco
Anna, kierownik marketingu, 32 lata
Dziękuję za szybką i wyczerpującą odpowiedź. Po raz kolejny skorzystałam z Państwa pomocy i jestem bardzo zadowolona. Jeszcze raz dziękuję.
Jolanta
Dziękuję bardzo za wyczerpującą odpowiedź. Odpowiedź dostałam szybko, i była ona wyczerpującą. Prawnik Pan Maciej Sądej, przedstawił sprawę jasno i przede wszystkim przestałam się martwić sprawa na którą nie mam wpływu. Bo oczywiście, jak się czyta w internecie, to dostaje się masę różnych opcji, opinii, które mogą być nieprawdziwe lub są sprzeczne. 
Edyta, nauczyciel, 46 lat
Dziękuję, choć cena porady tania nie była to jednak w pełni wyczerpująca interesujące mnie zagadnienie.
Bożena
Polecam tą formę usługi. Na spokojnie można w domu zastanowić się jakie jeszcze ważne pytanie zadać, i kolejny raz poradzić się w tej samej cenie.
Barbara, 58 lat
Są to dla mnie jasne odpowiedzi 
Andrzej, 59 lat, kierowca
Pan Marcin Sądej po raz trzeci udzielał mi porady w sprawach podatkowych i po raz trzeci jestem w pełni usatysfakcjonowana Jego poradą. Do tej pory 4 razy korzystałam z usług ePorad24 i za każdym razem otrzymywałam poradę składającą się dwóch członów. Pierwszy to prezentacja przepisów dotyczących mego pytania, a druga to zwięzły \"łopatologiczny\" przepis co i jak uczynić w moim przypadku. Jestem zadowolona w 100% z porady. 
Małgorzata, licencjonowany zarządca nieruchomości, 71 lat
Tak jak czytałam w innych opiniach, wyjaśnienia są bardzo prosto sformułowane, zrozumiałe dla kogoś, kto na co dzień nie ma czynienia z prawem. Wspaniałą rzeczą jest możliwość zadawania dodatkowych pytań. Pozwala to rozwiać jakiekolwiek wątpliwości.
Joanna, nauczyciel, 44 lata
Jestem zadowolony z udzielonej mi porady. Odpowiedz szybka, napisana prostym , zrozumiałym językiem, wyczerpująca temat. 
Czarek
Na moje zapytanie , otrzymałam bardzo szybką wyczerpującą odpowiedź , zrozumiałym językiem (nie prawniczym) napisaną . Korzystała z ePorady24 moja znajoma , która była bardzo zadowolona z szybkiej i solidnej usługi . Dlatego ja również zwróciłam się do nich o pomoc. Z czystym sumieniem POLECAM TĄ FIRMĘ .Zamykam swoją opinie w krótkich słowach, SZYBKO , SOLIDNIE , PROFESJONALNIE I NIE DROGO!!!
Grażyna
Serdeczne dzieki za porade
Grzegorz
Nie wypowiadam się na forach internetowych i nie wystawiam opinii- jednak tym razem poczułam, że muszę napisać o Państwa portalu, ponieważ jest wspaniały. Jestem zachwycona. Rzadko zdarzają się mi problemy natury prawnej, więc nie mam kontaktu z prawnikami. Ten portal okazał się najlepszym dla mnie rozwiązaniem, gdy nastąpiło takie zdarzenie. Przystępna cena, natychmiastowe odpowiedzi i to bardzo wyczerpujące. Zostałam poprowadzona znakomicie, aby rozwiązać swój problem. Gratulacje dla założycieli, dla świetnych prawników. Już poleciłam swoim znajomym i polecam wszystkim. 
Małgorzata
Udzielona odpowiedź w pełni mnie satysfakcjonuje. Z całą pewnością będę korzystać z eporady24, jeżeli oczywiście zajdzie taka potrzeba.
Dorota, nauczyciel, 52 lata
Odpowiedzi na zadane problemy są naprawdę fachowe ale co cenię najbardziej to że są rzetelne.
Adam
Jestem zadowolony, szybka ,rzetelna odpowiedź, profesjonalna.
Andrzej
Bardzo fachowa i zrozumiała odpowiedz od prawnika
Hubert
Szybka i rzeczowa odpowiedź, w której odniesiono się do każdego mojego pytania. Jestem bardzo zadowolony i cieszę, że jest taki serwis. To o wiele wygodniejsze rozwiązanie niż próba szukania i umawiania się z prawnikiem face-to-face.
Marcin
Wyczerpujące wyjaśnienia.
Jarosław, 55 lat, nauczyciel
Wszystko super
Ihor, 24 lata, przedsiębiorca

Producent może odpowiadać w ramach kilku przepisów, na gruncie różnych ustaw. Jest to dość szeroka odpowiedzialności. Najbardziej rozpowszechnioną jest rękojmia.

 

Przesłankami odpowiedzialności są niezgodność towaru z umową, która powinna zaistnieć w chwili wydania towaru, jeśli niezgodność towaru z umową zostanie stwierdzona przed upływem 12 miesięcy od wydania towaru – domniemywa się, że niezgodność towaru z umową istniała w chwili wydania towaru. Jeśli niezgodność towaru z umową zostanie stwierdzona po upływie 12 miesięcy od wydania towaru – kupujący musi udowodnić, że niezgodność towaru z umową istniała w chwili wydania towaru.

 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004r. Nr 91, poz. 881 z późn. zmianami), zgodna z Dyrektywą UE 89/106/EWG, określa zasady wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i ich kontroli, a także zasady działania administracji publicznej w tym zakresie.Wymagania podstawowe z kolei wskazane są w art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2006, nr 156, poz. 1118 z późn. zmianami). Należą do nich:

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

 

  • bezpieczeństwo konstrukcji,
  • bezpieczeństwo pożarowego,
  • bezpieczeństwo użytkowania,
  • odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony środowiska,
  • ochrona przed hałasem i drganiami,
  • oszczędność energii i odpowiednia izolacyjność cieplna przegród.Wyroby budowlane mogą być wprowadzane do obrotu wyłącznie, jeśli nadają się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, w zakresie odpowiadającym jego właściwościom użytkowym i przeznaczeniu.

 

Producent odpowiada wobec nabywcy gdy zadośćuczynił formalnościom w zakresie wprowadzania do obrotu towaru budowlanego, ale produkt nie spełnia deklarowanych parametrów – producent narusza przepisy ustawy o wyrobach budowlanych i stanowi to czyn nieuczciwej konkurencji.

 

Zgodnie z art. 33a ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów organ nadzoru Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może nałożyć na producenta bądź dystrybutora kary pieniężne w wysokości do 100 000 zł, np.za nieudzielenie informacji niezbędnych do stwierdzenia, czy produkt jest bezpieczny lub udzielenie informacji nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd bądź nie w języku polskim, wprowadzenie na rynek produktu umieszczonego w rejestrze produktów niebezpiecznych czy też niepowiadomienie organu nadzoru w razie powzięcia informacji, że produkt nie jest bezpieczny, jak również wprowadzenie na rynek produktu niespełniającego wymagań bezpieczeństwa.

 

Ww. ustawa określa także odpowiedzialność przedsiębiorcy za stosowanie praktyk naruszających zbiorowe interesu konsumentów.

 

W razie stwierdzenia naruszenia zbiorowych interesów przedsiębiorców Prezes Urzędu wydaje decyzję o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nakazującą zaniechanie jej stosowania. Określa środki usunięcia skutków naruszenia zbiorowych interesów konsumentów może zobowiązać przedsiębiorcę do złożenia oświadczenia o treści i w formie określonej w decyzji. Może również nakazać publikację decyzji w całości lub w części na koszt przedsiębiorcy.

 

Według Prawa budowlanego „karze grzywny podlega każdy kto:

 

1) wprowadza do obrotu wyrób budowlany nienadający się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych,

2) umieszcza oznakowanie CE albo znak budowlany na wyrobie budowlanym, który nie spełnia wymagań określonych w niniejszej ustawie,

3) umieszcza na wyrobie budowlanym znak podobny do oznakowania CE albo znaku budowlanego, mogący wprowadzić w błąd użytkownika, konsumenta lub sprzedawcę tego wyrobu,

4) umieszcza znak budowlany na wyrobie, niebędącym wyrobem budowlanym”.

 

Nadto zostaje jeszcze odpowiedzialność deliktowa na podstawie art. 415 Kodeksu cywilnego. Odpowiedzialność ta pozostaje w ścisłej zależności z powstaniem szkody, która musi być zawiniona i istnieje normalny związek przyczynowy pomiędzy zachowaniem sprawcy a powstaniem szkody. Czyn pociągający za sobą odpowiedzialność cywilną musi wykazywać pewne cechy (znamiona) odnoszące się do strony przedmiotowej i podmiotowej. Chodzi o znamiona niewłaściwości postępowania od strony przedmiotowej, co określa się mianem bezprawności czynu, i od strony podmiotowej, co określa się jako winę w znaczeniu subiektywnym.

 

Bezprawność – jako przedmiotowa cecha czynu sprawcy – tradycyjnie ujmowana jest jako sprzeczność z obowiązującym porządkiem prawnym. Pojęcie „porządek prawny” obejmuje przy tym nakazy i zakazy wynikające z normy prawnej, lecz także nakazy i zakazy wynikające z norm moralnych i obyczajowych, określanych jako „zasady współżycia społecznego” lub „dobre obyczaje”. Tak rozumiane pojęcie bezprawności na gruncie prawa cywilnego jest szersze od użytego w art. 77 ust. 1 Konstytucji z 1997 r. pojęcia „niezgodne z prawem”.

 

Bezprawność jest kategorią obiektywną. Chodzi o to, czy czyn sprawcy był zgodny, czy też niezgodny z obowiązującymi zasadami porządku prawnego. Źródła owych zasad wynikają z:

 

  • norm powszechnie obowiązujących – jako reguł postępowania wyznaczonych przez nakazy i zakazy wynikające z norm prawa pozytywnego, w szczególności prawa cywilnego, karnego, administracyjnego, pracy, finansowego itp.;
  • nakazów i zakazów wynikających z zasad współżycia społecznego (dobre obyczaje).

 

Zdarza się, że odpowiedzialność deliktowa i kontraktowa występują równocześnie. Wprawdzie samo niewykonanie umowy nie jest samo przez się czynem niedozwolonym, który rodziłby obowiązek naprawienia wynikłej z tego szkody, jednak zachowanie kontrahenta w momencie zawierania umowy może zostać uznane za działanie deliktowe (zobacz wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 2 czerwca 2004 r.; sygn. akt IV CK 400/2003).

 

Roszczenie odszkodowawcze wierzyciela z tytułu odpowiedzialności kontraktowej (art. 471 Kodeksu cywilnego) ma charakter zastępczy i powstaje w razie, gdy zobowiązanie umowne, mimo sięgnięcia po środki przymusu egzekucyjnego, nie zostało wykonane, lub gdy zostało wykonane nienależycie (zob. też art. 477 Kodeksu cywilnego). Przy tym, tak jak w ramach odpowiedzialności za czyn niedozwolony (zob. art. 415 i nast. Kodeksu cywilnego), również w ramach odpowiedzialności kontraktowej przesłankami warunkującymi powstanie obowiązku naprawienia szkody są: szkoda, fakt będący źródłem szkody, z którym ustawa wiąże obowiązek odszkodowawczy oraz, istniejący pomiędzy szkodą a faktem, oraz normalny związek przyczynowy. Odpowiedzialność dłużnika w ramach reżimu kontraktowego ograniczona jest do obowiązku naprawienia wierzycielowi poniesionej przezeń szkody majątkowej, tak w zakresie rzeczywistych strat, jak i utraconych korzyści (art. 361 § 2).

 

Z przepisów art. 471–474 Kodeksu cywilnego wynika, że jeżeli zakres odpowiedzialności dłużnika nie jest zmieniony przez szczególny przepis ustawy lub przez umowę stron, to dłużnik odpowiada na zasadzie winy, którą ustawodawca opisał używając zwrotu „niezachowanie należytej staranności” (zob. art. 472 Kodeksu cywilnego). Jednakże za cudze czyny (zob. art. 474 Kodeksu cywilnego) dłużnik odpowiada na zasadzie ryzyka.

 

Zgodnie z art. 471 Kodeksu cywilnego dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Jeśli zatem dłużnik zdoła wykazać, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania umownego jest następstwem okoliczności, za które nie ponosi on odpowiedzialności, to będzie to w konsekwencji oznaczało zwolnienie się dłużnika (egzonerację) z obowiązku naprawienia szkody. Przepis art. 471 Kodeksu cywilnego przewiduje domniemanie, że naruszenie zobowiązania jest następstwem okoliczności, które obciążają dłużnika.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Jak można zaplanować miejsca postojowe?

Chciałbym dowiedzieć się, jak można zaprojektować miejsca postojowe w oparciu o art. 19 ust. 4 warunków technicznych. Co konkretnie oznacza zapis, iż przepisów z ust. 1 i 2 nie stosuje się przy usytuowaniu między liniami …? Konkretnie moja działka od strony wschodniej sąsiaduje z drogą gminną, jeżeli dobrze rozumiem, to mogę wrysować miejsca postojowe przy granicy swojej działki niezależnie od usytuowania budynku i nie patrząc na granicę działki z działkami sąsiadów?

Decyzja o ustalenie inwestycji celu publicznego na budowę ulicy wraz z kanalizacją deszczową

W roku 2011 wydana została decyzja o ustalenie inwestycji celu publicznego na budowę ulicy wraz z kanalizacją deszczową. Został zatwierdzony projekt budowlany, ale nie rozpoczęto budowy. Otrzymałam zlecenie na aktualizacje dokumentacji i ponowne pozyskanie pozwolenia na budowę. W międzyczasie wybudowano kanalizację deszczową w ulicy, do której miała się włączać projektowana kanalizacja, ale w sposób uniemożliwiający podłączenie kanalizacji z projektowanej ulicy. Z tego powodu zaprojektowano odwodnienie ulicy w postaci odwodnienia liniowego i włączono w istniejącą kanalizację w ulicy przyległej. Podczas pozyskiwania pozwolenia na budowę dostałam postanowienie o braku zgodności projektu budowlanego z decyzją o ustalenie inwestycji celu publicznego ze względu na brak kanalizacji deszczowej w projekcie. Czy zapisy decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego są konkretnymi zapisami rozwiązań technicznych i czy można zrezygnować z zapisu umieszczonego w decyzji (nie wprowadzam rozwiązania zmieniającego funkcjonowanie drogi wpływu na otoczenie, stosuję jedynie inny sposób odprowadzenia wody deszczowej)?

Pozwolenie wodnoprawne na pranie odzieży roboczej

Mam pytanie dotyczące pozwolenia wodnoprawnego – chodzi o pranie odzieży roboczej, domowe pralki, mała ilość, pobór wody/ścieki 0,2-0,3 m3 na dobę. Czy przy takiej małej ilości jest wymagane pozwolenie wodnoprawne? Gdzieś czytałem, że pozwolenie jest wymagane, jeśli pobór wody będzie powyżej 5 m3 na dobę.

Pochylenie nawierzchni miejsca postojowego

Odbieram właśnie mieszkanie wraz z miejscem postojowym w garażu podziemnym i stwierdziłem, że wybrane przy zakupie miejsce jest niefunkcjonalne. Moim zdaniem nawierzchnia jest za bardzo pochylona, więc odmówiłem odbioru miejsca postojowego. W związku z tą sprawą mam pytanie. W jakim procencie pochylenie nawierzchni miejsca postojowego jest dopuszczalne?

Stoisko handlowe przy drodze krajowej - zajęcie pasa drogowego

Pytanie dotyczy zajęcia pasa drogowego drogi krajowej. Właściciel zgodził się na wydzierżawienie mi swojej działki, która przylega do drogi krajowej. Chciałbym postawić na niej przewoźne stoisko handlowe o wymiarach 6 x 3 m (poza pasem drogowym). Problemem jest jednak zjazd dla potencjalnych klientów. Jak rozwiązać tę sprawę, aby nie narazić się na kary pieniężne Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA)? Czy wystarczyłby wniosek o pozwolenie na zajęcie pasa drogowego na całej szerokości działki pod parking dla klientów? Czy konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę zjazdu do działki z drogi krajowej, by taki mały biznes prowadzić?

Pominięty przez gminę przy budowie sieci wodociągowej, co robić?

Posiadam 60-arową działkę – strefa A, przeznaczenie wyłącznie pod budowę uzdrowiska. Przed laty gmina zmieniła plan zagospodarowania przestrzennego, dopasowując możliwości zagospodarowania terenu do nowej ustawy o uzdrowiskach. Przez działkę biegną sieci kanalizacyjne, lecz nie ma dostawy wody. Pomimo zmiany planu gmina nie zaplanowała przyłącza wody do działki. Podczas wcześniejszych rozmów, jeszcze przed wprowadzeniem planu zagospodarowania wskazano mi możliwości przyłącza do gminnej sieci. Prosiłem wówczas, aby pamiętano o mnie, gdy będą naprawiać drogę, gdyż wzdłuż drogi byłoby optymalnie przeprowadzić sieć. W tym roku gmina remontuje drogę, prowadząc po niej przedłużenie sieci na własne potrzeby, mnie natomiast zupełnie pominięto. Na mój wniosek o przydłużenie sieci do mojej działki gmina odpowiedziała odmownie. Na działce jest budynek do celów uzdrowiskowych i nie ma innej możliwości podłączenia wody. Dodam jeszcze, że uczyniłem darowiznę na cele statutowe gminy, bo nie mieli pieniędzy na wprowadzenie zmian w planie dotyczących mojej działki. Proszę o wyjaśnienie: czy gmina miała obowiązek przy zmianie planu zagospodarowania przestrzennego dokonać zmian z uwzględnieniem mojej nieruchomości, a teraz czy ma obowiązek realizacji przyłącza do mojej działki?

Rezygnacja z funkcji kierownika budowy

Jestem inwestorem. Kierownik budowy, zatrudniony przez wykonawcę, kiedy dowiedział się o nieprawidłowościach na budowie i skierowaniu sprawy do adwokata, stworzył fikcyjną rezygnację (z datą wsteczną) i złożył ją na ręce wykonawcy, nie ma na niej mojego podpisu. Nie oddano mi dziennika budowy, ale twierdzi się, że oddano. Sprawa jest już w sądzie cywilnym. Ja uważam, że kierownik budowy jest nadal kierownikiem, bo nie złożył rezygnacji na moje ręce i z moim podpisem. Proszę jednak o wyjaśnienie: Jakich formalności musi dopełnić kierownik budowy, który sam rezygnuje, aby był formalnie zwolniony z pełnienia swoich obowiązków?

wizytówka Zadaj pytanie »