Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wyjątki od obowiązku uzyskania zezwolenia na wycinkę drzew

Joanna Korzeniewska • Opublikowane: 2017-06-19 • Aktualizacja: 2021-07-08

Na użytkowanej przeze mnie działce rodzinnego ogrodu działkowego znajdują się trzy 50-letnie drzewa iglaste. Czy na podstawie obowiązujących przepisów mogę je bezwarunkowo wyciąć? Jeżeli nie, to jakie warunki muszę spełnić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wyjątki od obowiązku uzyskania zezwolenia na wycinkę drzew

Wyjątki od konieczności uzyskania zezwolenia na wycinkę drzew

Problematyka wycinki drzew w tym roku stanowi wręcz „gorący temat”, gdyż nowelizacja wprowadziła wiele zmian, zwłaszcza istotnych z punktu widzenia osób fizycznych.

Kwestie te zostały uregulowane w ustawie o ochronie przyrody. Zgodnie z art. 83 tej ustawy wprowadzono generalną zasadę, iż usunięcie krzewu lub drzewa z terenu nieruchomości wymaga uzyskania zezwolenia wydawanego na wniosek m.in. właściciela nieruchomości czy też posiadacza za zgodą właściciela. Trzeba wystąpić do urzędu gminy właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

Co najważniejsze, w art. 83f ustawy o ochronie przyrody wprowadzono liczne wyjątki od konieczności uzyskania zezwolenia na wycinkę drzew. Tak więc zezwolenia takiego nie wymaga:

 • wycięcie krzewów w skupisku do 25 m2;
 • drzew, których obwód pnia na wysokości 130 cm wynosi maksymalnie 100 cm (dla topoli, wierzb, kasztanowca, klonu robinii akacjowej, platanu), a w przypadkach innych drzew – 50 cm;
 • drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntu nieużytkowanego do użytkowania rolniczego;
 • drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Ten ostatni wyjątek jest najistotniejszy, gdyż wprowadza największą zmianę i najszerszy wyjątek od konieczności uzyskania zezwolenia, dotyczy też największej grupy zainteresowanych. Tak więc osoba fizyczna może na swojej nieruchomości wyciąć dowolne drzewo bez względu na jego wielkość bez konieczności uzyskiwania zezwolenia. Warunkiem jest, aby to usunięcie drzewa nie było związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Wyraźnie wskazuje na to art. 83f ust. 1 pkt 3a. Nie dotyczy to jednak sytuacji, gdy drzewo stanowi pomnik przyrody uchwalony w uchwale rady gminy albo gdy jest objęte ochroną konserwatorską – wówczas wymagana byłaby zgoda wojewódzkiego konserwatora ochrony zabytków.

Wniosek o zezwolenie na wycięcie drzew

Niestety wspomniana nowelizacja nie dotyczy drzew na ogródkach działkowych ze względu na ich odmienny status prawny. Osoby mające prawo do działki na rodzinnych ogródkach działkowych nie są właścicielami działek, nie mają prawa własności. W związku z czym niestety nie jest możliwe wycięcie tych drzew bez zezwolenia (chyba że ewentualnie obwód byłby mniejszy, ale przy tym wieku to raczej nie).

W związku z tym konieczne będzie złożenie do urzędu gminy lub miasta (zależnie od miejsca położenia działek) wniosku o zezwolenie na wycięcie tych drzew. W większości przypadków taka zgoda jest udzielana. Wniosek jest bezpłatny, ale należy w nim zawrzeć:

 • oświadczenie o tytule prawnym do dysponowania nieruchomością (np. umowa najmu czy dzierżawy itp.). Może być również wymagana zgoda zarządu ROD na wycięcie tych drzew (co prawda właścicielem nasadzeń jest użytkownik działki, ale gminy nieraz mają różne praktyki);
 • swoje dane;
 • listę drzew do wycięcia, gatunek i obwód mierzony na wysokości 130 cm;
 • adres lub numer działki, na jakiej mają być wycięte drzewa;
 • przyczynę, dlaczego chce się wyciąć (np. że przeszkadzają, opis planów co do tej części nieruchomości, zależnie od stanu faktycznego);
 • termin planowanego wycięcia;
 • rysunek lub mapkę, na której zaznaczy się granice działki, budynki, a także położenie drzew przeznaczonych do wycięcia.

Odpowiedź powinna zostać wydana w terminie 30 dni, ewentualnie 60 (gdy sprawa szczególnie skomplikowana). W razie odpowiedzi odmownej przysługiwać będzie prawo złożenia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Tak więc niestety nie obejdzie się bez zezwolenia, gdyż ta nowelizacja nie obejmuje swoim zakresem takiej sytuacji, ale jest duża szansa na jego uzyskanie, jednakże należy pamiętać o dobrym uzasadnieniu.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – klikając w link »

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

odpowiedziprawne.pl

Szukamy prawnika »