Kategoria: Zgłoszenie, pozwolenie, procedury

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ważność dokumentów związanych z budową

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2016-06-13

Inwestor i właściciel działki uzyskał pozwolenie na budowę 2 domów jednorodzinnych na tej działce w 2005 roku. Po podziale działki sprzedał osobnym właścicielom, kontynuując prace budowlane. Przerwał budowę w 2011 na stanie surowym zamkniętym bez odbiorów instalacji, uporządkowania i kilku jeszcze innych rzeczy. Minęły 3 lata bez kontynuacji budowy, pozwolenie na budowę straciło ważność bez oficjalnej decyzji nadzoru budowlanego, brak wpisów w dzienniku budowy. W międzyczasie zmienił się kolejny raz właściciel jednej z nieruchomości po podziale. Pozwolenie na budowę nie zostało przepisane, nie można przepisać na nowego właściciela połowy działki pozwolenia na całą działkę. Dom zawiera istotne odstępstwa od projektu budowlanego i z pewnością wymagany jest projekt zamienny. Czy aby kontynuować budowę, nowy właściciel musi wystąpić o nowe pozwolenie na budowę, czy też na podstawie nowelizacji prawa budowlanego może dokonać zgłoszenia wraz z nowym projektem zamiennym? Czy dziennik budowy traci ważność? Co robić?

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Pomoc uzyskana szybko i konkretnie. Napewno skorzystam z usług eporady jeśli oczywiście będzie taka konieczność.
Katarzyna
Jestem bardzo zadowolony z udzielonej mi odpowiedzi. W mojej sprawie skorzystałem już z wcześniejszych wizyt (na żywo), ale tak wyczerpującej informacji wyjaśniającej jaką otrzymałem na portalu ePorady24 nigdzie nie otrzymałem. Bardzo treściwie, same konkrety bez zbędnego skupiania się na drobnych detalach. 
Dariusz, 52 lata
Bardzo szybko i sprawnie, polecam :)
Jolanta
W bardzo szybki i skuteczny sposób dostałam odpowiedź na moje pytanie.
Grażyna
Dziękuję za konkretną odpowiedź. Na pewno będzie pomocna.
Anna, 62 lata, tłumacz

Pierwszym problemem jest kwestia istotnych odstępstw od projektu budowlanego. Nie wiem, na czym polegają odstępstwa, ale zasadniczo niektóre wymagają projektu zastępczego.

Zmiana dotycząca usytuowania projektowanego obiektu (np. odległości od granicy działki) będzie istotną zmianą. Zmiana parametrów budynku, zmiana sposobu oczyszczania ścieków – także. Tu wymagane byłoby postępowanie naprawcze w zakresie zmiany decyzji pozwolenia na budowę.

Jednak – jeśli jest tak, jak jest – pozwolenie wygasło po 2 latach niewykonywania budowy. Ustawa z dnia 26 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy Prawo wydłuża okres ważności pozwolenia na budowę do 3 lat (art. 1), lecz stanowi również, że przepisy tej ustawy stosuje się w przypadkach spraw wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną przed datą jej wejścia w życie.

Obecnie, aby inwestor po wygaśnięciu decyzji o pozwoleniu na budowę mógł rozpocząć prowadzenie jej albo kontynuować przerwaną, musi uzyskać nową decyzję obejmującą roboty budowlane niezbędne do dokończenia jej.

Po wcześniejszym zakończeniu postępowania w sprawie wygaśnięcia decyzji – pozwolenia na budowę.

Organ nadzoru budowlanego powinien w razie wygaśnięcia pozwolenia na budowę prowadzone już postępowanie w sprawie istotnych odstępstw umorzyć (art. 105 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego), ponieważ stało się bezprzedmiotowe.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Gdyby w takiej sytuacji inwestor chciał rozpocząć budowę albo kontynuować przerwaną, to powinien starać się o wydanie nowej decyzji o pozwoleniu na budowę (tu wystarczy zgłoszenie) albo o pozwolenie wznowienia robót budowlanych.

Nowa decyzja powinna obejmować roboty budowlane niezbędne do dokończenia inwestycji, a wydane ponownie zgłoszenie budowy musi zatwierdzić nowy projekt budowlany, który obejmuje także tę część obiektu, która już została wykonana.

W tym wypadku decyzja oznacza brak sprzeciwu organu. Jednak czy będzie to możliwe? Tego nie stwierdzę. Jeśli budynek jest przesunięty bliżej granicy, niż powinien, w grę wejdą przepisy techniczno-budowlane. Być może będą konieczne zmiany w postaci zamurowania okien istniejących czy innych otworów. Może okazać się konieczne doprowadzenie dotychczasowych robót do stanu zgodnego z przepisami prawa.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
wizytówka Zadaj pytanie »