Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ważność dokumentów związanych z budową

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2016-06-13

Inwestor i właściciel działki uzyskał pozwolenie na budowę 2 domów jednorodzinnych na tej działce w 2005 roku. Po podziale działki sprzedał osobnym właścicielom, kontynuując prace budowlane. Przerwał budowę w 2011 na stanie surowym zamkniętym bez odbiorów instalacji, uporządkowania i kilku jeszcze innych rzeczy. Minęły 3 lata bez kontynuacji budowy, pozwolenie na budowę straciło ważność bez oficjalnej decyzji nadzoru budowlanego, brak wpisów w dzienniku budowy. W międzyczasie zmienił się kolejny raz właściciel jednej z nieruchomości po podziale. Pozwolenie na budowę nie zostało przepisane, nie można przepisać na nowego właściciela połowy działki pozwolenia na całą działkę. Dom zawiera istotne odstępstwa od projektu budowlanego i z pewnością wymagany jest projekt zamienny. Czy aby kontynuować budowę, nowy właściciel musi wystąpić o nowe pozwolenie na budowę, czy też na podstawie nowelizacji prawa budowlanego może dokonać zgłoszenia wraz z nowym projektem zamiennym? Czy dziennik budowy traci ważność? Co robić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pierwszym problemem jest kwestia istotnych odstępstw od projektu budowlanego. Nie wiem, na czym polegają odstępstwa, ale zasadniczo niektóre wymagają projektu zastępczego.

Zmiana dotycząca usytuowania projektowanego obiektu (np. odległości od granicy działki) będzie istotną zmianą. Zmiana parametrów budynku, zmiana sposobu oczyszczania ścieków – także. Tu wymagane byłoby postępowanie naprawcze w zakresie zmiany decyzji pozwolenia na budowę.

Jednak – jeśli jest tak, jak jest – pozwolenie wygasło po 2 latach niewykonywania budowy. Ustawa z dnia 26 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy Prawo wydłuża okres ważności pozwolenia na budowę do 3 lat (art. 1), lecz stanowi również, że przepisy tej ustawy stosuje się w przypadkach spraw wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną przed datą jej wejścia w życie.

Obecnie, aby inwestor po wygaśnięciu decyzji o pozwoleniu na budowę mógł rozpocząć prowadzenie jej albo kontynuować przerwaną, musi uzyskać nową decyzję obejmującą roboty budowlane niezbędne do dokończenia jej.

Po wcześniejszym zakończeniu postępowania w sprawie wygaśnięcia decyzji – pozwolenia na budowę.

Organ nadzoru budowlanego powinien w razie wygaśnięcia pozwolenia na budowę prowadzone już postępowanie w sprawie istotnych odstępstw umorzyć (art. 105 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego), ponieważ stało się bezprzedmiotowe.

Gdyby w takiej sytuacji inwestor chciał rozpocząć budowę albo kontynuować przerwaną, to powinien starać się o wydanie nowej decyzji o pozwoleniu na budowę (tu wystarczy zgłoszenie) albo o pozwolenie wznowienia robót budowlanych.

Nowa decyzja powinna obejmować roboty budowlane niezbędne do dokończenia inwestycji, a wydane ponownie zgłoszenie budowy musi zatwierdzić nowy projekt budowlany, który obejmuje także tę część obiektu, która już została wykonana.

W tym wypadku decyzja oznacza brak sprzeciwu organu. Jednak czy będzie to możliwe? Tego nie stwierdzę. Jeśli budynek jest przesunięty bliżej granicy, niż powinien, w grę wejdą przepisy techniczno-budowlane. Być może będą konieczne zmiany w postaci zamurowania okien istniejących czy innych otworów. Może okazać się konieczne doprowadzenie dotychczasowych robót do stanu zgodnego z przepisami prawa.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Projekt remontu mieszkania

Zamierzam zrobić remont we własnym mieszkaniu z przeniesieniem dwóch ścianek działowych o 30 cm oraz ze zrobieniem nowych drzwi do pokoju...

 

Nadbudowa poddasza bez pozwolenia

W roku 2004 podnieśliśmy cały dom o dwa pustaki i przykryliśmy go nowym, trochę zmienionym dachem. W związku z tym budynek się podniósł...

 

Przebudowa poddasza i brak pozwolenia

Przebudowa poddasza i brak pozwolenia

Kilka lat temu zaadaptowałam strych swojego domu jednorodzinnego, podwyższając wysokość domu o ok. 50 centymetrów, przy czym kształt dachu został...

Najem a pozwolenie na uzytkowanie

Posiadam lokal mieszkalny w bloku, który jest wykończony i zdatny do zamieszkania, jednakże z racji bankructwa dewelopera budynek nie posiada...

 

Samowola budowlana a prawo do odszkodowania

Jestem współwłaścicielem działki. Jeden ze współwłaścicieli rozpoczął na niej bez zezwolenia i bez mojej zgody budowę...

 

Domek dla dzieci przy płocie sąsiada

Jestem właścicielką domku jednorodzinnego. W tym roku postawiliśmy w odległości ok. 0,5 m od płotu sąsiada domek drewniany dla dzieci (typowy,...

 

Wniosek o przekwalifikowanie działki na tereny o innym przeznaczeniu - nieruchomość na terenach kolejowych

Posiadam na terenach kolejowych nieruchomość – dawny dworzec, i chciałbym złożyć wniosek o przekwalifikowanie działki na tereny o innym...