Kategoria: Inne

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Udostępnienie danych z bazy ewidencji gruntów i budynków innemu podmiotowi publicznemu

Autor: Monika Wycykał • Opublikowane: 2019-03-29

Czy na podstawie art. 15. ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, w związku z art. 15 ust 4 u.o.i.d.p.r.z.p, starostwo powiatowe, będące administratorem danych osobowych zgromadzonych w rejestrze ewidencji gruntów i budynków na podstawie podanych podstaw prawnych jest zobowiązane do udostępnienia danych innemu podmiotowi realizującemu zadania publiczne – urzędowi miasta – w celu ich wykorzystania do zasilenia bazy wymiaru podatkowego z obrębu tej gminy?

Czy w przypadku umożliwienia dostępu upoważnionym pracownikom gminy w czasie rzeczywistym do zbioru danych (tylko czynność przeglądania danych), a także okresowego udostępnienia pliku z danymi w formacie przewidzianej przez rozporządzenie z 9 listopada 2017 („KRI”) należy zawrzeć z tym podmiotem umowę, o której mowa w art. 9 ust. 2 i 3 u.o.p.w.i.s.p w celu np. zapewnienia wyłącznego prawa do korzystania z tej informacji?

Czy po okresie 12-miesięcznego udostępniania danych należy powtórzyć procedurę wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego?

Jak należy rozumieć postanowienie zawarte w obu ustawach u.o.i.d.p.r.z.p oraz u.o.p.w.i.s.p: „(...) przepisy ustawy nie naruszają przepisów o ochronie danych osobowych”, mając na uwadze fakt, że dane osobowe zostały zgromadzone w rejestrze w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c oraz zostaną ponownie wykorzystane przez inny podmiot publiczny także w oparciu o ten przepis (zmieni się natomiast cel ich przetwarzania)?

Monika Wycykał

»Wybrane opinie klientów

Jestem bardzo zadowolony z udzielonej mi odpowiedzi. W mojej sprawie skorzystałem już z wcześniejszych wizyt (na żywo), ale tak wyczerpującej informacji wyjaśniającej jaką otrzymałem na portalu ePorady24 nigdzie nie otrzymałem. Bardzo treściwie, same konkrety bez zbędnego skupiania się na drobnych detalach. 
Dariusz, 52 lata
Bardzo szybko i sprawnie, polecam :)
Jolanta
W bardzo szybki i skuteczny sposób dostałam odpowiedź na moje pytanie.
Grażyna
Dziękuję za konkretną odpowiedź. Na pewno będzie pomocna.
Anna, 62 lata, tłumacz
Bardzo szczegółowe wyjaśnienia w krótkim terminie.
Jolanta
Jestem zadowolony ze szczegółowych informacji. Są podparte paragrafami i zawierają istotę prawną. Chociaż zwykłym ludziom , takim jak ja czasem jest potrzebna odpowiedź -tak lub nie. Wtedy się nie gubią w tym wszystkim. Jednak zawsze istnieje u Państwa możliwość zadania, dodatkowego pytania. Jest to bardzo potrzebne. Jesteście Profesjonalni. Dziękuję!
Krzysztof
Sprawna obsługa, łatwa dostępność i krótki termin odpowiedzi.
Maria, 51 lat, praca biurowa
Opinia była rzeczowa i na temat zadany w pytaniu.
Jacek, prezes, 65 lat
Precyzyjna porada, super napisana, jasna i czytelna :)
Dominika, 28 lat
Informacja z komentarzem jest bardzo wyczerpujaca. Skierowala mnie w dobrym kierunku. Podparla filarami prawa. Dziekuje
Joanna, 58 lat
Porada profesjonalna całkowicie rozwiązująca moje wątpliwości.
Jacek, emeryt, 70 lat
Oceniam bardzo wysoko włożoną pracę w wyjaśnienie sprawy; szybko i wyczerpująco
Anna, kierownik marketingu, 32 lata
Dziękuję za szybką i wyczerpującą odpowiedź. Po raz kolejny skorzystałam z Państwa pomocy i jestem bardzo zadowolona. Jeszcze raz dziękuję.
Jolanta
Dziękuję bardzo za wyczerpującą odpowiedź. Odpowiedź dostałam szybko, i była ona wyczerpującą. Prawnik Pan Maciej Sądej, przedstawił sprawę jasno i przede wszystkim przestałam się martwić sprawa na którą nie mam wpływu. Bo oczywiście, jak się czyta w internecie, to dostaje się masę różnych opcji, opinii, które mogą być nieprawdziwe lub są sprzeczne. 
Edyta, nauczyciel, 46 lat
Dziękuję, choć cena porady tania nie była to jednak w pełni wyczerpująca interesujące mnie zagadnienie.
Bożena
Polecam tą formę usługi. Na spokojnie można w domu zastanowić się jakie jeszcze ważne pytanie zadać, i kolejny raz poradzić się w tej samej cenie.
Barbara, 58 lat
Są to dla mnie jasne odpowiedzi 
Andrzej, 59 lat, kierowca
Pan Marcin Sądej po raz trzeci udzielał mi porady w sprawach podatkowych i po raz trzeci jestem w pełni usatysfakcjonowana Jego poradą. Do tej pory 4 razy korzystałam z usług ePorad24 i za każdym razem otrzymywałam poradę składającą się dwóch członów. Pierwszy to prezentacja przepisów dotyczących mego pytania, a druga to zwięzły \"łopatologiczny\" przepis co i jak uczynić w moim przypadku. Jestem zadowolona w 100% z porady. 
Małgorzata, licencjonowany zarządca nieruchomości, 71 lat
Tak jak czytałam w innych opiniach, wyjaśnienia są bardzo prosto sformułowane, zrozumiałe dla kogoś, kto na co dzień nie ma czynienia z prawem. Wspaniałą rzeczą jest możliwość zadawania dodatkowych pytań. Pozwala to rozwiać jakiekolwiek wątpliwości.
Joanna, nauczyciel, 44 lata
Jestem zadowolony z udzielonej mi porady. Odpowiedz szybka, napisana prostym , zrozumiałym językiem, wyczerpująca temat. 
Czarek
Na moje zapytanie , otrzymałam bardzo szybką wyczerpującą odpowiedź , zrozumiałym językiem (nie prawniczym) napisaną . Korzystała z ePorady24 moja znajoma , która była bardzo zadowolona z szybkiej i solidnej usługi . Dlatego ja również zwróciłam się do nich o pomoc. Z czystym sumieniem POLECAM TĄ FIRMĘ .Zamykam swoją opinie w krótkich słowach, SZYBKO , SOLIDNIE , PROFESJONALNIE I NIE DROGO!!!
Grażyna
Serdeczne dzieki za porade
Grzegorz
Nie wypowiadam się na forach internetowych i nie wystawiam opinii- jednak tym razem poczułam, że muszę napisać o Państwa portalu, ponieważ jest wspaniały. Jestem zachwycona. Rzadko zdarzają się mi problemy natury prawnej, więc nie mam kontaktu z prawnikami. Ten portal okazał się najlepszym dla mnie rozwiązaniem, gdy nastąpiło takie zdarzenie. Przystępna cena, natychmiastowe odpowiedzi i to bardzo wyczerpujące. Zostałam poprowadzona znakomicie, aby rozwiązać swój problem. Gratulacje dla założycieli, dla świetnych prawników. Już poleciłam swoim znajomym i polecam wszystkim. 
Małgorzata
Udzielona odpowiedź w pełni mnie satysfakcjonuje. Z całą pewnością będę korzystać z eporady24, jeżeli oczywiście zajdzie taka potrzeba.
Dorota, nauczyciel, 52 lata
Odpowiedzi na zadane problemy są naprawdę fachowe ale co cenię najbardziej to że są rzetelne.
Adam
Jestem zadowolony, szybka ,rzetelna odpowiedź, profesjonalna.
Andrzej
Bardzo fachowa i zrozumiała odpowiedz od prawnika
Hubert
Szybka i rzeczowa odpowiedź, w której odniesiono się do każdego mojego pytania. Jestem bardzo zadowolony i cieszę, że jest taki serwis. To o wiele wygodniejsze rozwiązanie niż próba szukania i umawiania się z prawnikiem face-to-face.
Marcin
Wyczerpujące wyjaśnienia.
Jarosław, 55 lat, nauczyciel
Wszystko super
Ihor, 24 lata, przedsiębiorca

Odnośnie udostępniania danych gminie przez starostwo, przede wszystkim należałoby odróżnić „udostępnianie grzecznościowo” od „udostępniania na podstawie ustawy”. Pierwsze jest niedopuszczalne – i w tym zakresie moja opinia jest niezmienna. Natomiast co do drugiego, rzeczywiście wypadałoby sięgnąć do ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (będę pisać dla jasności „ustawa o informatyzacji”).

Art. 15 ustawy o informatyzacji brzmi:

„Art. 15. 1. Podmiot prowadzący rejestr publiczny zapewnia podmiotowi publicznemu albo podmiotowi niebędącemu podmiotem publicznym, realizującym zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów albo na skutek powierzenia lub zlecenia przez podmiot publiczny ich realizacji, nieodpłatny dostęp do danych zgromadzonych w prowadzonym rejestrze, w zakresie niezbędnym do realizacji tych zadań.

2. Dane, o których mowa w ust. 1, powinny być udostępniane za pomocą środków komunikacji elektronicznej i mogą być wykorzystane wyłącznie do realizacji zadań publicznych.

3. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób, zakres i tryb udostępniania danych, o których mowa w ust. 1, mając na uwadze potrzebę usprawnienia realizacji zadań publicznych, zapewnienia szybkiego i bezpiecznego dostępu do danych oraz zabezpieczenia wykorzystania danych do celów realizacji zadań publicznych.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

4. Przekazanie przez podmiot prowadzący rejestr publiczny danych z rejestru do ich ponownego wykorzystywania w celu innym niż realizacja zadania publicznego następuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. poz. 352 oraz z 2017 r. poz. 60)”.

Przepisy te są kompletnie nieczytelne bez „tła”, tj. bez objaśnienia intencji ustawodawcy. Jak wskazują w komentarzu G. Szpor, K. Wojsyk, przepisy te zostały wprowadzone głównie po to, aby zracjonalizować działanie administracji publicznej. Chodzi o to, żeby dla usprawnienia działania organy mogły korzystać z tych samych danych: „W uzasadnieniu projektu ustawy za ważny aspekt informatyzacji państwa uznano poszerzanie kręgu podmiotów korzystających z danych gromadzonych w rejestrach publicznych, ponieważ mimo faktu, że tworzenie i utrzymywanie tych rejestrów jest kosztowne, to dane znajdujące się w nich z wielu przyczyn (prawnych, technicznych, organizacyjnych) bywały wykorzystywane jedynie do realizacji zadań przypisanych danemu organowi rejestrowemu. W pracach nad ustawą podnoszono, że dotychczas organ przedkładający projekt rządowy obejmujący nowe zadanie publiczne, za którego realizację miał być odpowiedzialny, proponował utworzenie i prowadzenie dla własnych potrzeb raczej nowego i samodzielnego rejestru wyspecjalizowanego, zamiast korzystać z rejestrów już istniejących. Postępowanie takie prowadziło do jednoczesnego funkcjonowania wielu rejestrów częściowo się dublujących. Zakładano, że remedium na tę praktykę ustrojową stanowić będzie nałożenie na każdy podmiot, który już prowadzi jakiś rejestr publiczny, obowiązku zapewnienia wszystkim innym podmiotom, które realizują zadania publiczne z mocy prawa lub na podstawie umowy, nieodpłatnego dostępu do danych zgromadzonych w prowadzonym rejestrze. W ten sposób zamierzano upowszechnić znane już z kilku podstawowych rejestrów centralnych (np. PESEL) rozwiązanie polegające na terytorialnym rozproszeniu miejsc pozyskiwania i udostępniania danych, przy jednoczesnym funkcjonowaniu rejestru centralnego” (G. Szpor, K. Wojsyk, Komentarz do art. 15 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, w: M. Martysz, G. Szpor, K. Wojsyk, Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Komentarz, WK 2015).

Jednocześnie nie oznacza to, że z danych gromadzonych w rejestrach publicznych może korzystać kto chce i jak chce. W praktyce może to być problematyczne.

Po pierwsze, tryb przekazywania danych z rejestrów publicznych reguluje przede wszystkim rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (t. j. Dz. U. 2018 r., poz. 29). Najistotniejszą jego częścią jest uregulowanie zasad składania wniosku – drogą pisemną lub elektroniczną. Taki wniosek powinien zawierać:

1) nazwę podmiotu ubiegającego się o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze i adres jego siedziby;

2) nazwę podmiotu, do którego wniosek jest skierowany;

3) określenie rejestru, w którym są zgromadzone dane, które mają być udostępnione;

4) wskazanie zadania publicznego i podstawy prawnej jego realizacji przez podmiot ubiegający się o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze, którego wykonanie wymaga udostępnienia tych danych;

5) oznaczenie zakresu żądanych danych i sposobu ich udostępniania;

6) wskazanie okresu udostępniania danych;

7) zobowiązanie podmiotu ubiegającego się o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze do ich wykorzystania wyłącznie do realizacji zadania publicznego, o którym mowa w pkt 4;

8) oświadczenie o spełnianiu przez podmiot ubiegający się o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze warunków zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych niezbędnych do uzyskania dostępu do tych danych;

9) własnoręczny podpis albo kwalifikowany podpis elektroniczny osoby reprezentującej podmiot ubiegający się o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze.

Wzór tego wniosku jest wzorem urzędowym.

Po drugie, prawo do wglądu do rejestru publicznego nie jest automatycznym przyznaniem wglądu do wszystkich możliwych danych. Dane udostępniane muszą być niezbędne do realizacji zadania publicznego, co oznacza, że nie można udostępnić większej liczby danych niż rzeczywiście jest potrzebna.

„Dany podmiot publiczny nie może żądać udostępnienia wszystkich danych, jakie zgromadzone są w danym rejestrze publicznym, ale tylko takich, które są niezbędne do realizacji jego zadań publicznych” (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 lutego 2018 r., sygn. I OSK 940/16).

„Określenie »niezbędne« użyte w art. 15 ust. 1 ustawy z 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne wykładać należy nie jako koniecznie potrzebne, względnie nieodzowne dla realizacji danego celu publicznego, czy też jako stanowiące warunek sine qua non realizacji danego celu publicznego, lecz jako potrzebne, względnie przydatne dla prawidłowej realizacji celów publicznych. Inaczej rzecz ujmując pojęcie »niezbędność« w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy z 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne winna być wykładana jako antonim »zbędności«, co oznacza, że organ prowadzący rejestr publiczny mógłby odmówić nieodpłatnego udostępnienia dostępu do żądanych danych zgromadzonych w tym rejestrze tylko w sytuacji, gdyby uzyskanie tegoż dostępu było zbędne dla realizacji określonych zadań publicznych wskazywanych we wniosku” (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 17 stycznia 2018 r., sygn. II SA/Po 692/17).

„Predefiniowane w samej ustawie jest, że dostęp do danych zgromadzonych w prowadzonym rejestrze ma być realizowany w zakresie niezbędnym do realizacji tych zadań. Takie ograniczenie oznacza, że nie będzie to dostęp do wszystkich danych zgromadzonych w rejestrze, a tylko do danych niezbędnych do realizacji ściśle określonych zadań. Różne podmioty będą zatem miały dostęp do określonych danych w ograniczonym zakresie. Przykładowo w rejestrze indywidualnych i grupowych praktyk lekarskich (stanowiącym część rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą) znajdują się dane adresowe dotyczące zarówno miejsca zamieszkania lekarza, jak i miejsca prowadzenia działalności leczniczej. Dane osobowo – adresowe lekarza będą bez ograniczeń dostępne dla organu rejestrowego (Okręgowa Izba Lekarska), zobaczą je tylko pracownicy organów rejestrowych i osoby wprowadzające te dane, natomiast inni użytkownicy tych danych (chronionych ustawą o ochronie danych osobowych) nie zobaczą. Dostęp powinien być realizowany za pomocą środków komunikacji elektronicznej, co w praktyce oznacza, że powinien się w zasadzie odbywać przez webserwisy, bez bezpośredniego udziału człowieka w procesie uzyskiwania dostępu do danych, jedynie poprzez interoperacyjną współpracę systemów i odpowiednio dostosowane interfejsy” (komentarz M. Martysza, G. Szpor i K. Wojsyka).

Po trzecie, w odniesieniu do obu podmiotów (prowadzącego rejestr publiczny i żądającego danych z rejestru publicznego) zachodzi konieczność odrębnego badania podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych, ponieważ wymiana danych de facto odbywa się pomiędzy dwoma niezależnymi administratorami. Sprawa jest prostsza w stosunku do podmiotu prowadzącego rejestr, ponieważ ciąży na nim obowiązek nieodpłatnego udostępnienia danych (art. 6 ust. 1 lit. c + art. 15 ust. 1 ustawy o informatyzacji) – oczywiście z uwzględnieniem powyższej zasady minimalizacji. Z kolei podmiot wnioskujący o dane również musi zbadać, czy ma podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych, np. w związku z realizacją zadania publicznego.

W związku z powyższym co do zasady wymiana danych z rejestru publicznego jest możliwa, ale w dość sformalizowany sposób – na pewno nie grzecznościowo.

Odnośnie ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego należy zwrócić uwagę na art. 2 ust. 3 ustawy o ponownym wykorzystywaniu: „Ponownym wykorzystywaniem w rozumieniu ustawy nie jest udostępnianie lub przekazanie informacji sektora publicznego przez podmiot wykonujący zadania publiczne innemu podmiotowi wykonującemu zadania publiczne wyłącznie w celu realizacji takich zadań”.

Powyższe oznacza, że jeżeli udostępnienie następuje pomiędzy dwoma podmiotami wykonującymi zadania publiczne i tylko w celu wykonywania tych zadań publicznych, to ustawa nie znajduje zastosowania. W związku z tym pytania o art. 9 tej ustawy wydają mi się bezprzedmiotowe w tym kontekście.

Odnośnie natomiast tego, co oznacza zwrot, że przepisy ustaw nie naruszają przepisów o ochronie danych osobowych, to tutaj należy stwierdzić, że służy to wyjaśnieniu kolizji między aktami prawnymi. Ustawodawca postanowił, że obie analizowane ustawy mają charakter ogólny, natomiast przepisy o ochronie danych osobowych mają charakter szczególny – co w prawoznawstwie daje ten efekt, że przepisy ustaw szczególnych stosuje się przed ustawami ogólnymi.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Własność zabudowań wchodzących w skład gospodarstwa rolnego przekazanego na rzecz Skarbu Państwa

Od niedawna dzierżawię od gminny działkę rolno-siedliskową. Ziemia należy do Skarbu Państwa, ponad 30 lat temu przekazało ją gminie małżeństwo rolników w zamian za rentę (ok. 1978 r.). Na tej działce stoi budynek gospodarczy, który kiedyś należał do właścicieli. Po ich śmierci w 1989 r. budynek prawdopodobnie odziedziczył brat zmarłej. Nie mam żadnej wiedzy o tym człowieku; nie wiem, czy żyje i czy miał dzieci, które mogłyby odziedziczyć po nim ten budynek. Gmina też nie posiada takich danych. W związku z taką sytuacją nie mogę nic z tym budynkiem zrobić. W jaki sposób można uzyskać zgodę na użytkowanie bądź wyburzenie takiego budynku?

Czy możliwy jest dojazd do działki budowlanej przez las?

Mam działkę budowlaną, na której chcę zrealizować zabudowę zagrodową. Działka ta jest oddzielona od drogi publicznej pasmem lasu, który jest moją własnością. Do lasu został wykonany zjazd indywidualny z drogi publicznej. Czy możliwy jest pod względem prawnym dojazd do działki budowlanej przez las?

Przejęcie przez zasiedzenie należącego do sąsiada fragmentu zabudowanej działki

Chciałabym kupić działkę z zabudowaniami. Jeden z budynków wybudowany został w latach 70-tych i stoi w części na działce sąsiada. Obecni właściciele kupili ten dom 24 lata temu już w takim stanie granic. Porozumienie z sąsiadem raczej jest niemożliwe – za niewielki fragment gruntu, na którym stoi budynek, zażądał 30 tys. zł. Dodam, że do tego budynku przylega od strony sąsiada jego budynek gospodarczy. Czy mogę wnieść do sądu o zasiedzenie tego fragmentu, jeśli zostanę nowym właścicielem? Z jakimi kosztami muszę się liczyć? Czy sąsiad ma prawo żądać tak wysokiej kwoty ode mnie, jako nowego właściciela? [dołączam mapkę]

Kupno działki budowlanej od wspólnoty wiejskiej

Chcę kupić działkę budowlaną od wspólnoty wiejskiej gruntowej. Jestem członkiem tej wspólnoty. Moja dalsza rodzina kupiła już dwie działki od wspólnoty i z tego tytułu nie pozwalają mi kupić działki. Czy mają prawo tak postępować?

Odpowiedzialność geodety za wytyczenie budynku

Jestem geodetą. Przed 5 laty zawarłem umowę, w ramach której wytyczyłem na działce budynek – dom jednorodzinny. Umowa była zawarta w ramach prowadzonej przeze mnie działalności gospodarczej. Inwestor rozpoczął budowę, obecny stan budynku to ławy fundamentowe i ściany na wysokości parteru. Teraz właściciel działki zauważył, że dom usytuowany jest za blisko granicy i okazało się, że źle go wytyczyłem. To dla mnie trudna sytuacja i nie wiem, jaki jest zakres mojej odpowiedzialności. Czy geodeta odpowiada tylko za złe wytyczenie budynku, czy również za prace budowlane? Czy błędne czynności, jakich dokonał geodeta, ulegają przedawnieniu?

Ryzyko katastrofy budowlanej - powództwo o zapobieżenie szkodzie

Mam zamiar wnieść powództwo o zapobieżenie szkodzie przeciwko Nadleśnictwu, a więc, jak sądzę, pozwanym będzie Skarb Państwa. Chodzi o to, że Nadleśnictwo chce poszerzyć drogę leśną. W odległości 15 metrów od mojego domu jest skarpa z gliny dobrze „zakorzeniona” dzięki rosnącym tam dorodnym drzewom. Skarpa na razie jest stabilna, ale leśnicy wystąpili z wnioskiem do gminy o wycięcie tych drzew. Jeśli je wytną i naruszą skarpę, to przy gwałtownych opadach deszczu skarpa spłynie do wąwozu, a wraz z nią mój dom. To czarny scenariusz, ale nie niemożliwy, zważywszy , że chodzi o tereny górskie, gdzie jest wiele osuwisk. W zeszłym roku tym wąwozem Nadleśnictwo zaczęło budować szlak zrywkowy, ale zaprotestowaliśmy (mieszkańcy) i wstrzymali prace. Niestety Nadzór Budowlany umywa ręce, argumentując, że budowa szlaku zatrzymała się 300 metrów przed moim domem. W tym roku Nadleśnictwo ponowiło wniosek o wycięcie drzew w celu budowy drogi, a ja chcę zapobiec katastrofie budowlanej. Jak wnieść powództwo?

Ośrodek sportowy na działce rolnej w granicach chronionego krajobrazu

Zamierzam kupić działkę i wybudować na niej mały ośrodek sportowy: korty tenisowe, boisko, domek klubowy. Znalazłem odpowiednią działkę rolną o powierzchni ok. 1,5 ha w granicach administracyjnych Poznania. Teren nie ma uchwalonego planu zagospodarowania i znajduje się na obszarze chronionego krajobrazu. Czy zrealizowanie mojej inwestycji na tej działce jest w ogóle możliwe? Jeżeli tak, to jaka powinna być kolejność postępowania?

wizytówka Zadaj pytanie »