Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Uciążliwe sąsiedztwo grill-baru - odprowadzanie dymu na działkę

Katarzyna Bereda • Opublikowane: 2019-07-31

Problem dotyczy sąsiada, który wybudował na swojej działce lokal usługowy – grill-bar. Znacznie podwyższył poziom gruntu na działkach, które mają bardzo wysoki stan wód gruntowych, dlatego teraz moja działka stoi w wodzie. Ponadto z wybudowanego obiektu wyprowadził dwie rury, z których wydobywa się dym z paleniska – intensywne zapachy grillowania. Rura z grillowania tłoczy śmierdzący dym bezpośrednio na moją działkę, co uniemożliwia otwarcie okien, a także korzystanie z działki, owoce są przesiąknięte dymem. Próbowałem ten problem rozwiązać z sąsiadem polubownie, ale bezskutecznie. Na żadne moje pismo nie raczył odpowiedzieć. Z dokumentu, który uzyskałem z nadzoru budowlanego, nie wynika, by posiadał zgodę ochrony środowiska na podwyższenie gruntu, a mimo to dokonano odbioru budynku. Moim zdaniem to wszystko stało się z naruszeniem prawa i na moją szkodę. W gminie i w starostwie niczego nie mogę załatwić. Proszę o pomoc!

Katarzyna Bereda

»Wybrane opinie klientów

Na moje pytanie odpowiadała pani mec. Katarzyna Bereda. Z jej pomocą sama napisałam zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Jaki będzie skutek - nie wiem ale wyjaśniała moje wątpliwości w sposób klarowny i robiła to szybko. Zdarzyło się, że pytanie zadałam o godzinie 22.00 a odpowiedź miałam już po dwóch godzinach tego samego dnia czyli o północy! Trochę dłużył mi się czas do otrzymania pierwszej porady. rozumiem jednak, że wynikało to z konieczności zapoznania się z materiałem.
Dorota, plastyk, 57 lat
Wypowiedź wyczerpała moje pytania. Dziękuję
Miłosz
Błyskawiczna odpowiedź !! Bardzo rzeczowa. Dziękuję !!
Robert
Porada wyczerpująca, optymistyczna, choć wymaga odpowiedzi na pytanie dodatkowe (które właśnie wysłałem), gdyż wygląda że druga strona sporu zupełnie inaczej interpretuje sytuację.
Paweł, przedsiębiorca, 56 lat
Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Miałam takie samo stanowisko jak przedstawione przez Państwa, jednak zrodził się spór i zdania były podzielone. Teraz wszystko jest jasne :) 
Beata, księgowa

Niestety nie wskazał Pan na wartość podwyższenia terenu – jeżeli jednak sąsiad uzyskał pozwolenie na budowę i następnie odbiór budynku, to należy zakładać, iż podwyższenie jest zgodne z przepisami Prawa budowlanego.

Z uwagi na to, iż organ gminy nie dopatrzył się naruszeń, proponuję skorzystać z drogi prawa cywilnego i ubiegania się o usunięcie budowli lub zaprzestanie naruszeń w sądzie powszechnym. Zgodnie bowiem z treścią art. 144 Kodeksu cywilnego (K.c.):

„Właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych.”

Przepis art. 144 K.c. dotyczy tzw. immisji, powszechnie określanych mianem pośrednich. Tradycyjnie immisje dzieli się na pośrednie i bezpośrednie, a wyodrębnia się także inne niż immisje naruszenia prawa własności. Najczęstszym przypadkiem immisji materialnych – bo o takich należy mówić w Pana przypadku – są te realizowane poprzez cząstki materii unoszące się w powietrzu (por. W. J. Katner, Ochrona własności, s. 37). Autor zwraca uwagę nie tylko na dyskomfort, który może towarzyszyć takim immisjom (zapachy), ale na występujące często istotne zagrożenie dla zdrowia, a w dłuższej perspektywie nawet życia człowieka związane z tego typu immisjami. W ostatnim czasie szczególnego znaczenia nabiera problem tzw. niskiej emisji związanej z emitowaniem do powietrza produktów spalania w celach opałowych różnych przedmiotów, czego efektem jest wielokrotne przekroczenie norm pyłów zawieszonych (PM 2.5 i PM 10; tzw. smog) lub związków siarki i azotu. W odniesieniu do wibracji W. J. Katner wskazuje trzy ich postacie wyodrębnione ze względu na częstotliwość i efekt: drgania, wstrząsy i udary (zob. W. J. Katner, Ochrona własności, s. 40-41). W zakresie immisji materialnych za pomocą cieczy, można wskazać na nadmierne odpływanie wód opadowych w wyniku utwardzenia własnej nieruchomości (zob. wyr. SN z 21.1.1976 r., III CRN 367/75, Legalis). Podobnie doprowadzenie do odwodnienia lub podtopienia nieruchomości sąsiedniej na skutek zachowania właściciela nieruchomości wyjściowej stanowi immisję (zob. uchwała SN z 7.8.1985 r., III CZP 45/85, OSNCP 1986, Nr 6, poz. 91). Immisją jest również nadbudowa (rozbudowa) obiektu budowlanego, która powoduje gromadzenie się śniegu oraz wody opadowej i podmywanie lub zamakanie ściany sąsiedniego budynku (zob. wyrok SN z 18.6.1998 r., II CKU 6/98, Legalis). Co oczywiste, immisjami może być zanieczyszczanie rzek lub wód podziemnych (por. W. J. Katner, Ochrona własności, s. 39-40). Immisje te mogą przybrać postać pozytywnych (napływ wody skutkujący podtopieniami, zalaniami) lub negatywnych (blokowanie dopływu wody skutkujące odwodnieniem, przesuszeniem gruntu).

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Marginalnie zwracam Panu także uwagę na art. 29 ust. 3 Prawa wodnego. Zgodnie z tym przepisem – jeżeli spowodowane przez właściciela gruntu zmiany stanu wody na gruncie szkodliwie wpływają na grunty sąsiednie, wójt, burmistrz lub prezydent miasta może, w drodze decyzji, nakazać właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom. Sprawa z art. 29 ust. 3 Prawa wodnego ma charakter sprawy administracyjnej, a pozew złożony w tej sprawie przed sądem powszechnym podlega odrzuceniu. Zgodnie jednak z trafnym stanowiskiem SN (zob. uchwała SN z 27.6.2007 r., III CZP 39/07, OSNC 2008, Nr 7-8, poz. 85 „dopuszczalna jest droga sądowa do dochodzenia przez właściciela gruntu dotkniętego szkodliwym wpływem zmiany stanu wody roszczeń o ochronę własności, z wyjątkiem roszczeń o przywrócenie stanu poprzedniego i o wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom”.

Jeśli dojdzie do powstawania powyższych immisji, wówczas przysługuje Panu roszczenie negatoryjne na podstawie art. 222 § 2 w zw. z art. 144 K.c. (zob. np. Gniewek, Komentarz, 2001, art. 144, s. 97, Nb 1). Treścią tego roszczenia jest żądanie zaniechania immisji i przywrócenie stanu zgodnego z prawem. Przywrócenie stanu zgodnego z prawem może oznaczać całkowite zaprzestanie działań naruszyciela albo tylko redukcję immisji (w zależności od tego, kiedy zostanie osiągnięty poziom przeciętnej miary), a także podjęcie różnych działań na nieruchomości wyjściowej (np. montażu urządzeń tłumiących hałas lub filtrów redukujących emisję pyłów, montażu ogrodzenia; zob. T. Dybowski, Ochrona własności, s. 352-353; R. Czarnecki, w: Resich, Komentarz, 1972, t. I, art. 144, s. 387; J. S. Piątowski, w: System PrCyw, t. II, s. 128; Gniewek, Komentarz, 2001, art. 144, s. 97, Nb 3; por. też A. Sylwestrzak, w: M. Balwicka-Szczyrba, G. Karaszewski, A. Sylwestrzak, Sąsiedztwo, s. 46; J. Rudnicka, G. Rudnicki, S. Rudnicki, w: Gudowski, Komentarz, 2016, Ks. II, art. 144, s. 101 i n., Nb 7; A. Wilk, Ochrona własności, s. 177).

Z uwagi na powyższe, w oparciu o przedstawione regulacje prawne, powinien Pan skierować do sąsiada wezwanie do zaprzestania naruszeń – odpowiednio przebudowy lub przestawienia budowli, pod rygorem skierowania sprawy na drogę sądową.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pytania i odpowiedzi

Czy w serwisie można otrzymać pomoc prawną?

W serwisie udzielamy odpłatnych porad prawnych. Wystarczy wypełnić formularz i opisać problem. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Ile kosztuje porada prawna?

Wszystkie sprawy wyceniane są indywidualnie i zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje. Ceny zaczynają się od 40 zł.

Ile czasu trzeba czekać na poradę prawną?

Porada prawna udzielana jest do 24 godzin od momentu zaakceptowania wpłaty. W bardziej skomplikowanych sprawach terminy ustalane są indywidualnie.

Podobne materiały

Zmiana statusu najmowanego lokalu

Od kilku lat wynajmuję lokal użytkowy. W umowie jest zapisane, że przyjmuje lokal, dokonam w nim remontu, będę wykorzystywać zgodnie...

Otwarcie warsztatu mimo zakazu

Mój sąsiad zarejestrował działalność gospodarczą – mechanika samochodowa – i zaczął ją prowadzić na swojej posesji. W tym też celu...

Otwarcie lokalu gastronomicznego bez zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania lokalu

Wynająłem lokal w apartamentowcu o pow. 100 m 2 , wiedząc o tym, że nie jest on przeznaczony pod gastronomię – to było po...

Używana hala na stalowym mocowaniu – zgłoszenie czy pozwolenie na budowę?

Chciałbym postawić halę używaną 30x36 m na tak zwanych markach, czyli stalowych mocowaniach do gruntu. Dach byłby wykonany z płyt warstwowych....

Czy mogę prowadzić gabinet kosmetyczny w budynku mieszkalnym?

Czy w budynku mieszkalnym, dla którego miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie zezwala na prowadzenie działalności usługowej, mogę – po...

Restauracja w kontenerach a pozwolenie na budowę

Pytanie dotyczy konstrukcji kontenerowej. Planujemy na wynajmowanym terenie zbudować restaurację o powierzchni około 80 m 2 + zadaszony taras. Ze...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »